Ilgalaikės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Kviečiame Lietuvos valstybinių, savivaldybių, privačių mokyklų vadovus, jų pavaduotojus ugdymui, ugdymą organizuojančius skyrių vedėjus, mokytojus, ikimokyklinių įstaigų vadovus, auklėtojus, pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus kelti kvalifikaciją ilgalaikėse kvalifikacijos tobulinimo programose. 

Programų rūšys:

  • Nuotolinės + metodinė medžiaga + savarankiškas darbas;
  • Nuotolinės + metodinė medžiaga + gyvi renginiai;
  • Nuotolinės + metodinė medžiaga + lektorių konsultacija Jūsų ugdymo įstaigai (gyva arba virtuali konferencija).

Visos ilgalaikės programos atitinka LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. V-1367.

Programas akredituoja: Trakų švietimo centras;

1. Programa darželiams: Socialinės ir emocinės vaiko gerovės didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (45 ak. val. Kodas: 211000824); 
2. Programa pedagogams: Psichologiniai pedagoginio darbo aspektai savęs ir mokinių pažinimo, ugdymo bei vertinimo kontekste (40 ak. val. Kodas: 211000836);
3. Programa vadovaujančiam ugdymo įstaigų personalui: Ugdymo įstaigų vadovų ir pavaduotojų vadovavimo ir lyderystės kompetencijų gilinimas (40 ak. val. Kodas: 211000837);
4. Visiems pedagogams, specialiesiems pedagogams: Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys mokykloje: aš Tave suprantu, aš galiu Tau padėti, aš moku Tave mokyti, aš esu Tavo draugas! (40 val. Kodas: 211000900);
5. Skaitmeninio raštingumo programa pedagogams: Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai mokytojams (40 val. Kodas: 211000946);
6. Skaitmeninio raštingumo programa pedagogams: Skaitmeninio raštingumo programa mokytojams: informacijos valdymas, komunikavimas ir skaitmeninio turinio kūrimas (49 val. Kodas: 211000900).

Ilgalaikės programos

Daugiau