Ilgalaikės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Kviečiame Lietuvos valstybinių, savivaldybių, privačių mokyklų vadovus, jų pavaduotojus ugdymui, ugdymą organizuojančius skyrių vedėjus, mokytojus, ikimokyklinių įstaigų vadovus, auklėtojus, pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus kelti kvalifikaciją ilgalaikėse kvalifikacijos tobulinimo programose. 

Programų rūšys:

  • Nuotolinės + metodinė medžiaga + savarankiškas darbas;
  • Nuotolinės + metodinė medžiaga + gyvi renginiai;
  • Nuotolinės + metodinė medžiaga + lektorių konsultacija Jūsų ugdymo įstaigai (gyva arba virtuali konferencija).

Visos ilgalaikės programos atitinka LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. V-1367

Programas akredituoja: Trakų švietimo centras;

Šiuo Pedagogas.lt turi paruošęs/ruošia 3 ilgalaikes akredituotas programas.

1. Programa darželiams: Socialinės ir emocinės vaiko gerovės didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (45 ak. val. Akreditacijos Nr: K211000824);
2. Programa pedagogams: Psichologiniai pedagoginio darbo aspektai savęs ir mokinių pažinimo, ugdymo bei vertinimo kontekste (40 ak. val. Akreditacijos Nr: K211000836);
3. Programa vadovaujančiam ugdymo įstaigų personalui: Ugdymo įstaigų vadovų ir pavaduotojų vadovavimo ir lyderystės kompetencijų gilinimas (40 ak. val. Akreditacijos Nr: K211000837).

Ilgalaikės programos