Kaip padėti vaikams labiau pasitikėti savimi? (18 ak. val.)

1 val 38 min + papildoma medžiaga + testai + klausimai lektoriui


Mokinio savęs pažinimo svarba bendrajame ugdyme

Gebėjimas taktiškai išsakyti savo nuomonę, priimti kritiką, objektyviai vertinti save, savo pasiekimus ir gebėjimus – dalis bendrojo ugdymo, kuri yra itin svarbi mokinio mokymosi tikslų kėlimui, geresnių mokymosi rezultatų siekimui.

Mokymo metu išsiaiškinsite paprastus, bet efektyvius metodus, kuriuos galėsite taikyti pamokų metu. 

 

Akredituotas mokymas. Išrašomi kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

Peržiūrėję mokymą gebėsite:

  • Susieti akademines žinias ir specifinius gebėjimus su mokinių bendrųjų gebėjimų ugdymu;
  • Padėti mokiniams kelti sau mokymosi tikslus ir prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi;
  • Planuoti mokymosi turinį atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir pasiekimus;
  • Sudominti mokinius savo mokomuoju dalyku bei palaikyti jų aukštą mokymosi motyvaciją;
  • Naudojant alternatyvius informacijos šaltinius  sukurti  aplinką, kurioje plėtotųsi mokinių saviraiška bei kūrybiškumas.

 

Pagrindinės mokymo temos:

  • Veiksniai, formuojantys vaikų ir paauglių pasitikėjimą savimi;
  • Mokinių lūkesčiai pedagogams didinant pasitikėjimą savimi;
  • Metodai, padedantys vaikams/paaugliams geriau pažinti save;
  • Metodai, lavinantys vaikų/paauglių bendravimo įgūdžius;
  • Užduočių, pratimų, metodų pavyzdžiai, kuriais pedagogai gali prisidėti prie mokinių pasitikėjimo savimi stiprinimo.

 

Mokymas akredituotas Lietuvos Edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto.

 

Vertinimų komentarai

Inesa

Albina

Albina

Audrone

Aušra
Ačiū, naudinga kaip mamai ir kaip mokytojai.

Virginija

Jurgita

Aurelija

Jelena

Alina

Inga

Trakų

(4.81/129 balsai)

KOMENTARAI
129
PERŽIŪROS
1445

Dalia Arestovičienė

dalia arestoviciene

LEKTORĖ

Dalia Arestovičienė lektorė, verslo psichologė.

Mokymai
3

Galimybių Arsenalas, UAB

galimybiu arsenalas, uab
Mūsų veikla: organizacijų konsultavimas, tyrimai, įvertinimo centrai, atrankos, psichologiniai-vadybiniai mokymai, paskaitos: asmenybės tobulinimo, tėveliams, mokytojams, auklėtojams, paaugliams.