Kaip padėti vaikams labiau pasitikėti savimi? (6 val., 211001099)

 • 1.
  Prezentacija
  0:02:01
 • 2.
  1. Kaip padėti vaikams labiau pasitikėti savimi?
  0:02:17
 • 3.
  Kas yra pasitikėjimas savimi?
  0:03:08
 • 4.
  Kas įtakoja pasitikėjimą savimi?
  0:06:00
 • 5.
  Kada mokinys pasitiki savimi?
  0:04:24
 • 6.
  Praktinė užduotis
  0:01:47
 • 7.
  Pasitikėjimo savimi didinimo sritys
  0:01:37
 • 8.
  Aplinka skatinanti pasitikėjimą savimi
  0:08:34
 • 9.
  Kaip padėti mokiniui pažinti save?
  0:07:48
 • 10.
  Savęs pažinimo metodai
  0:12:04
 • 11.
  7.1 Savęs pažinimas pamokų metu
  0:04:16
 • 12.
  7.2 Pozityvaus mąstymo lavinimas
  0:08:54
 • 13.
  7.3 Negatyvių minčių keitimas teigiamomis
  0:01:51
 • 14.
  7.4 Pozityvumo ugdymas pamokų metu
  0:04:56
 • 15.
  7.5 Bendravimo įgūdžiai
  0:02:43
 • 16.
  7.6 Pasitikėjimą rodanti kūno kalba
  0:05:33
 • 17.
  7.7 Žodinis bendravimas
  0:09:40
 • 18.
  7.8 Elgesys stiprinantis pasitikėjimą
  0:06:45
 • 19.
  7.9 Drąsos veikti ugdymas
  0:05:21
 • 20.
  Apibendrinimas
  0:01:02
 • 21.
  Testas (10 klausimų)

Priskirti

Mokinio savęs pažinimo svarba bendrajame ugdyme

Gebėjimas taktiškai išsakyti savo nuomonę, priimti kritiką, objektyviai vertinti save, savo pasiekimus ir gebėjimus – dalis bendrojo ugdymo, kuri yra itin svarbi mokinio mokymosi tikslų kėlimui, geresnių mokymosi rezultatų siekimui.

Mokymo metu išsiaiškinsite paprastus, bet efektyvius metodus, kuriuos galėsite taikyti pamokų metu. 

 

Akredituotas mokymas. Išrašomi kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Peržiūrėję mokymą gebėsite:

 • Susieti akademines žinias ir specifinius gebėjimus su mokinių bendrųjų gebėjimų ugdymu;
 • Padėti mokiniams kelti sau mokymosi tikslus ir prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi;
 • Planuoti mokymosi turinį atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir pasiekimus;
 • Sudominti mokinius savo mokomuoju dalyku bei palaikyti jų aukštą mokymosi motyvaciją;
 • Naudojant alternatyvius informacijos šaltinius  sukurti  aplinką, kurioje plėtotųsi mokinių saviraiška bei kūrybiškumas.

Pagrindinės mokymo temos:

 • Veiksniai, formuojantys vaikų ir paauglių pasitikėjimą savimi;
 • Mokinių lūkesčiai pedagogams didinant pasitikėjimą savimi;
 • Metodai, padedantys vaikams/paaugliams geriau pažinti save;
 • Metodai, lavinantys vaikų/paauglių bendravimo įgūdžius;
 • Užduočių, pratimų, metodų pavyzdžiai, kuriais pedagogai gali prisidėti prie mokinių pasitikėjimo savimi stiprinimo.

Vertinimų komentarai

Jurgita

Audronė

Greta

Ana

Ivanesa

Alicija

Naujosios
Ačiū

Roma

Anžela

Marija

Eva

Anželika

6 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui
(4.86/386 Balsai)

Komentarai
386
Peržiūros
6342

Dalia Arestovičienė

dalia arestoviciene

Lektorė

Dalia Arestovičienė lektorė, verslo psichologė.

Mokymai
3

Galimybių Arsenalas, UAB

galimybiu arsenalas, uab
Mūsų veikla: organizacijų konsultavimas, tyrimai, įvertinimo centrai, atrankos, psichologiniai-vadybiniai mokymai, paskaitos: asmenybės tobulinimo, tėveliams, mokytojams, auklėtojams, paaugliams.