Įtraukusis nuotolinis ugdymas naudojant Edpuzzle, Quizizz, Quizlet, Learning Apps

 • 1.
  Anonsas
  0:01:22
 • 2.
  QUIZLET
  0:01:39
 • 3.
  Kaip užsiregistruoti Quizlet platformoje?
  0:01:15
 • 4.
  Kaip redaguoti kitų autorių kortelių rinkinius
  0:03:19
 • 5.
  Kaip kurti mokomąsias korteles ir jomis pasidalinti su mokiniais
  0:04:14
 • 6.
  Kaip kurti vaizdinę mokymosi medžiagą
  0:03:30
 • 7.
  Kaip mokytis naudojant kortelių rinkinius
  0:04:37
 • 8.
  Kaip mokytis žaidžiant
  0:03:12
 • 9.
  Mobilioji Quizlet programėlė
  0:01:18
 • 10.
  LEARNINGAPPS
  0:03:05
 • 11.
  Kaip užsiregistruoti puslapyje?
  0:00:59
 • 12.
  Pradinio puslapio parinktys
  0:03:36
 • 13.
  Užduočių tipai
  0:03:25
 • 14.
  Kaip redaguoti ir išsaugoti kitų autorių užduotis
  0:02:43
 • 15.
  Kaip kurti užduotis
  0:06:58
 • 16.
  Kaip kurti klases ir stebėti mokinių veiklą
  0:04:04
 • 17.
  EDPUZZLE
  0:03:37
 • 18.
  Kaip užsiregistruoti Edpuzzle svetainėje?
  0:00:57
 • 19.
  Kaip surasti vaizdo medžiagos?
  0:02:53
 • 20.
  Kaip parengti vaizdo pamoką?
  0:06:22
 • 21.
  Kaip mokiniai atlieka užduotis?
  0:03:08
 • 22.
  Kaip užduotys vertinamos?
  0:04:47
 • 23.
  Kaip sukurti klasę?
  0:05:23
 • 24.
  QUIZIZZ
  0:01:44
 • 25.
  Kaip užsiregistruoti Quizizz platformoje?
  0:01:10
 • 26.
  Pradinio puslapio parinktys
  0:04:02
 • 27.
  Kaip redaguoti kitų autorių sukurtus testus?
  0:05:11
 • 28.
  Kaip kurti testus?
  0:06:33
 • 29.
  Kaip mokiniams skirti testą?
  0:05:16
 • 30.
  Gyvieji testai
  0:05:03
 • 31.
  Kaip stebėti mokinių pažangą?
  0:01:34
 • 32.
  Kaip naudoti mokomąsias korteles?
  0:01:15
 • 33.
  Praktinės užduotys savarankiškam darbui
 • 34.
  Testas (6 klausimų)

Priskirti

Pasitelkę IT įrankius, galėsite ne tik kurti įtraukų skaitmeninį turinį nuotoliniam ugdymui, bet ir laimėsite mokinių sutelktą dėmesį, savarankišką mokymąsi, išmokysite įsiminimo technikų, suteiksite mokiniams galimybę gauti greitą grįžtamąjį ryšį. Skaitmeninės mokymosi platformos registruoja mokinių pažangą, taupydamos mokytojo laiką.

Mokymai tinkami visų ugdymo pakopų mokytojams.

Mokymo metu sužinosite:

 • Kaip naudotis Quizlet mokymų platforma, kuri sukurta remiantis efektyvaus mokymosi metodu – S. Leitnerio sistemos kortelių metodika?
 • Kaip naudotis Learning apps mokymų platforma, kurioje mokytojai ras 13 užduočių šablonų, taip pat pagal juos jau paruoštų įvairių dalykų užduočių?
 • Kaip naudotis EdPuzzle  vaizdo pamokų ruošimo platforma, kurios pagalba bet kurią vaizdo medžiagą galima paversti interaktyvia pamoka?
 • Kaip naudotis Quizziz programa, kuriant testus su žaidimo elementais ir jau sukurtais įvairių dalykų testais? Kaip atlikti dinamiškus ir įtraukius žinių patikrinimus tiek individualiai,  tiek gyvojo žaidimo metu mokiniams varžantis tarpusavyje.

Peržiūrėję mokymą gebėsite:

 • Gebėsite kurti nuotoliniam ugdymui skirtas skaitmenines užduotis.
 • Gebėsite nuotoliniam ugdymui skirtose platformose sukurti savo klases ir mokiniams priskirti užduotis.
 • Gebėsite pasirinkti ir redaguoti  jau sukurtas skaitmenines užduotis.
 • Gebėsite į užduotis  įterpti savo pasirinktą garso, tekstinę ar vaizdo medžiagą.
 • Gebėsite sukurti  mokinio savarankiškam darbui ir žinių įtvirtinimui skirtą skaitmeninį turinį.
 • Gebėsite naudodamiesi nuotolio ugdymo platformomis stebėti mokinių pažangą, vertinti atsakymus ir teikti grįžtamąjį ryšį.

Vertinimų komentarai

Kristina

Svajonė

Laima

Daiva

Rita
Naudinga informacija. Ačiū.

Miglė

Reda

Šilalės r.
Labai naudingi mokymai. Informacija pateikta aiškiai, konkrečiai, nuosekliai, suprantamai. Su mokiniais išbandysime visas programas. Ačiū.

Natalja
Puiki medžiaga, labai naudinga ir praktiška, šiuolaikiška ir įtrauki.

Ugnė

Viktorija

Giedrė

6 ak. val. + praktinės užduotys + testai + klausimai lektoriui
(4.95/22 balsai)

KOMENTARAI
22
PERŽIŪROS
990

Rita Masiliūnienė

rita masiliuniene

MOKYTOJA-PRAKTIKĖ

Rita Masiliūnienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, dirbanti su progimanzinėmis klasėmis. Naudotis skaitmeninias įrankiais įkvėpė Didžiosios Britanijos ugdymo ekspertas Russelas Sta

Mokymai
3

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.