Konferencija: Ugdymas ir psichologija 2020

 • 1.
  Įžanga
  0:00:57
 • 2.
  Kada ir kam galime perduoti estafetės lazdelę? Mokytojo vienišumas pagalbos vaikams sistemoje
  0:43:56
 • 3.
  Koks suaugusiųjų elgesys padeda mažinti patyčias ir jų pasekmes
  0:41:25
 • 4.
  Krizės valdymas mokykloje po savižudybės
  0:45:22
 • 5.
  Kaip pasirengti lytiniam mokinių švietimui
  0:24:27
 • 6.
  Socialinis emocinis ugdymas ir formuojamasis vertinimas
  0:30:39
 • 7.
  Emociniai iššūkiai ir psichologinė pagalba mokytojo darbe
  0:20:47
 • 8.
  2 kilogramai patirties ugdant socialines emocines kompetencijas
  0:34:00
 • 9.
  „Sudėtingi” vaikai ar tėvai? Darbas su tėvais pedagogo praktikoje
  0:36:22
 • 10.
  Socialinio ir emocinio ugdymo svarba ankstyvoje vaikystėje
  0:23:50
 • 11.
  Naujoji (ne)atrastoji karta: modus vivendi
  0:29:02
 • 12.
  Testas (10 klausimų)

Priskirti

Šiųdieninis pedagogas privalo nuolat gilinti savo psichologines žinias, nes kasdieninės situacijos su mokiniais darosi vis sudėtingesnės, o reikalavimai mokytojo kompetencijų spektrui vis didėja. Ši konferencija - viena iš geriausiai vertintų Pedagogas.lt renginių.

Dalyviai paliko be galo daug puikių atsliepių.

Po konferencijos peržiūros, išduodamas akredituotas pažymėjimas. 

Įsigijus konferencijos įrašą galima peržiūrėti per 12 mėn.

Pagrindinės konferencijos temos:

 • Mokytojo vienišumas pagalbos vaikams sistemoje - Linas Slušnys;

  Linas Slušnys - 20 metų dirba vaikų ir paauglių psichiatru. LIONS QUEST Lietuva direktorius bei jau 12 metų yra socialinio ir emocinio ugdymo instruktorius.
  Konferencijos metu kalbės apie:
  > mokytojo ribų braižymas;
  > sudėtingų vaikų įtraukimas;
  > mokytojo, kaip lyderio, svarba klasėje bei ką reiškia pagarba ir kantrybė vaikams;
  > kada baigiasi mokytojo darbas ir atsakomybė už mokinio žinias.
   

 • Koks suaugusiųjų elgesys padeda mažinti patyčias ir jų pasekmes - Milda Karklytė - Palevičienė;
  Milda Karklytė-Palevičienė - vaikų psichologė, VšĮ ,,Laimingas vaikas“ įkūrėja ir vadovė, 12 metų patirtis konsultuojant vaikus, tėvus, dirbant ugdymo įstaigose.
  Mūsų šalis pirmauja pagal patyčių mastą - net 1 iš 4 vaikų patiria patyčias. Konferencijos metu lektorė kalbės apie tai, kodėl vaikai įsitraukia į patyčias? Kaip jaučiasi vaikas iš kurio yra tyčiojamasi? Kaip turėtų elgtis suaugęs, jog suteiktų efektyvią pagalbą vaikams? Kokie suaugusiojo veiksmai padeda mažinti patyčias ir jų pasekmes? Laikydamiesi pateiktų rekomendacijų, dalyviai gebės efektyviau atpažinti patyčias, jas stabdyti, padėti kenčiančiam vaikui bei vykdančiam patyčias. 

 • Krizės valdymas įvykus savižudybei: pagrindiniai pagalbos žingsniai - Dr. Said Dadašev;

  Dr. Said Dadašev - psichologijos doktorantas, klinikinis psichologas, VU Psichologijos instituto Suicidologijos tyrimų centro mokslo darbuotojas, lektorius. Pagrindinės veiklos: savižudybių prevencijos modelių diegimas Lietuvos savivaldybėse, mokymų specialistams savižudybių prevencijos tema vedimas; buvęs ilgametis Jaunimo linijos savanoris. 
  Nors vaikų bei jaunimo savižudybių įvyksta kur kas rečiau, nei suaugusiųjų, savižudybė išlieka antra dažniausia mirties priežastimi jaunų žmonių (15–29 m.) grupėje. Lietuvoje nuo 2010 m. iki 2018 m. nusižudė 255 asmenys iki 19 metų. Savižudybė dažniausiai būna netikėta, todėl pirmos 2-3 paros po savižudybės yra itin sunkios, kilusi emocinė įtampa gali trukdyti priimti tinkamus sprendimus, svarbu turėti iš anksto numatytą veiksmų planą, kuris padėtų tinkamai sureaguoti nusižudžius bendruomenės nariui. 

 • Socialinis ir emocinis ugdymas, formuojamasis vertinimas - Joviltė Beržanskytė; 

  Joviltė Beržanskytė - Socialinio Emocinio Ugdymo Instituto tyrimų vadovė, LIONS QUEST programos instruktorė, socialinės ir sveikatos psichologijos magistrė.
  Nuolat girdime, kad socialinis emocinis ugdymas - būtinybė šių dienų lavinimo įstaigoje ir kad šie įgūdžiai bus svarbiausi vaikams užaugus. Pranešimo metu lektorė atskleis, kodėl didėja šis poreikis, kokia yra SEU nauda; kaip galima pamatuoti SE kompetencijų augimą; sąsajas tarp SEU ir formuojamojo vertinimo. Taip pat, pateiks SEU stiprinimo ugdymo įstaigoje žingsnius; formuojamojo vertinimo būdus, kurie gali skatinti socialines ir emocines kompetencijas.

 • Geroji patirtis: Emociniai iššūkiai ir psichologinė pagalba mokytojo darbe - Gabija Jurgelytė;

  Gabija Jurgelytė - Individualiosios psichologijos konsultantė, lektorė, Individualiosios psichologijos instituto dalininkė. Mokykloje „Pažinimo medis" dirba socialinių įgūdžių mokytoja, psichologe, pagrindinės mokyklos auklėtojų supervizore.
  Kokiais tikslais ir kokiais būdais vaikai peržengia ribas. Apie jausmus, kurie kyla šiame santykyje. Kokia yra mokytojo atsakomybės riba ir apie tai, kada atsakomybė yra ieškoti pagalbos. Apie psichologinę pagalbą, kuri padeda ir apie tą, kuri nepadeda.

 • Geroji patirtis: 2 kilogramai patirties ugdant socialines emocines kompetencijas - Edita Usonienė ir Justina Darulienė;

  Edita Usonienė - Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos psichologė, psichologijos mokytoja metodininkė, praktikė. Knygų „Kilogramas patirties Jums...“ ir „2 kilogramai patirties“ autorė. 
  Justina Darulienė - Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos etikos mokytoja metodininkė. Metodinio leidinio “2 kilogramai patirties”, skirto socialiniam emociniam ugdymui , bendraautorė.

  Pateiks pratimus ir užduotis iš savo knygos „2 kilogramai patirties“  5 socialinėms emocinėms kompetencijoms ugdyti: savimonei, savitvardai, socialiniam sąmoningumui, bendravimo įgūdžiams, atsakingam sprendimų priėmimui.

 • „Sudėtingi“ vaikai ar tėvai? Darbas su tėvais pedagogo praktikoje - Dalia Elena Mickevičiūtė;

  Dalia Elena Mickevičiūtė - Psichoterapeutė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro pranešėja, vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapinio darbo patirtis – 14 metų, vaikų ir paauglių psichiatrės darbo patirtis – 7 metai.Pagrindinis dėmesys pedagoginiame darbe įprastai skiriamas vaikams, nes mokyklą lanko vaikai, o mokytojo tikslas – suteikti žinių būtent jiems. Tačiau vaiko gyvenimas prasideda nuo šeimos, todėl, jei vaikas prastai emociškai jausis už mokyklos ribų – jam ir mokytis bus sunku, nors, atrodytų, tai nėra susiję tiesiogiai. Labai svarbu, kad mokinio ar auklėtinio tėvai būtų ne mokytojo priešai, o bendradarbiai – tai padės kartu rasti tinkamų sprendimų, kaip geriausiai padėti vaikui. Seminaro tikslas – geriau suprasti, kaip pedagogui kurti bendradarbiaujantį ryšį su mokinių tėvais. 
  Pranešimo metu pabandysime pažvelgti į konfliktų „anatomiją” – suprasti, kodėl konfliktai kyla, kokių poreikių mes visi galime turėti ir kaip juos būtų svarbu atliepti. Aptarsime, kokie būdai padeda priešiškumą paversti bendradarbiavimu.

 • Geroji patirtis: Socialinio ir emocinio ugdymo svarba ankstyvoje vaikystėje - Inga Budraitienė;

  Inga Budraitienė - vaikų ir paauglių psichologė, psichodinaminės krypties psichoterapijos kursantė, seminarų, skirtų tėvams bei pedagogams lektorė. Dirbdama ikimokyklinio ugdymo įstaigose pastebėjo socialinio ir emocinio ugdymo svarbą vaikams, tad plačiai tai taiko darbe, tiek vesdama užsiėmimus vaikų grupėms, tiek konsultuodama tėvus bei pedagogus.
  Socialinė ir emocinė raida yra ne ką mažiau svarbios nei kognityvinė raida, ypač kalbant apie ikimokyklinio amžiaus vaikus. Gali kilti klausimas, kodėl pabrėžiamas būtent ikimokyklinis amžius? Didžioji žmogaus smegenų dalis išsivysto iki vaikui sukanka 5 metai, tad šie pirmieji gyvenimo metai padeda pagrindą likusio gyvenimo vystymuisi. Pasidalinsiu patirtimi, kokias socialinio emocinio metodus pritaikiau praktikoje ir kaip tai pavyko. 

 • Naujoji (ne)atrastoji mokinių karta: modus vivendi - prof.habil.dr. Vilija Targamadzė.
  Vilija Targamadzė - Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorė, buvusi ilgametė Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė, „Švietimo ateities forumo“ prezidentė.
  Visuomenėje vykstantys kismai ir  pokyčiai turi ne vienareikšmišką poveikį asmenybės ir visuomenės vystymuisi globalėjančiame pasaulyje. Jaunimui vis didesnę įtaką turi virtuali karta, kinta naujosios kartos gyvenimo būdas, todėl dera mokytojams atkreipti dėmesį į naujosios kartos bruožų tendencijas, jų modus vivendi ir projektuoti pedagoginę sistemą, remiantis jiems tinkamais didaktiniais principais.

 

Vertinimų komentarai

Vytautas

Viktorija

Mikaldė

Vilma

Aušra

Brigita

Eva

Skirmantas

Indrė
Dėkoju. Daug naudingų pamokymų, metodų.

Ieva

Akvilija

Jolita

7 ak. val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.90/226 Balsai)

Komentarai
226
Peržiūros
11952

Vilija Targamadzė

vilija targamadze

Pranešėja

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorė, buvusi ilgametė Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė, „Švietimo ateities forumo“ prezidentė.

Mokymai
2

Gabija Jurgelytė

gabija jurgelyte

Pranešėja

Individualiosios psichologijos konsultantė, lektorė, Individualiosios psichologijos instituto dalininkė.

Joviltė Beržanskytė

jovilte berzanskyte

Pranešėja

Socialinio Emocinio Ugdymo Instituto tyrimų vadovė, LIONS QUEST programos instruktorė, socialinės ir sveikatos psichologijos magistrė.

Said Dadašev

said dadasev

Lektorius

Socialinių mokslų daktaras, klinikinis psichologas, VU Psichologijos instituto Suicidologijos tyrimų centro mokslo darbuotojas, lektorius.

Mokymai
2

Linas Slušnys

linas slusnys

Pranešėjas

20 metų dirba vaikų ir paauglių psichiatru. LIONS QUEST Lietuva direktorius bei jau 12 metų yra socialinio ir emocinio ugdymo instruktorius.

Mokymai
5

Esmeralda Kuliešytė

esmeralda kuliesyte

Lektorė

Gydytoja, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos vadovė.

Mokymai
2

Edita Usonienė

edita usoniene

Lektorė, mokytoja-praktikė

Edita Usonienė - Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos psichologė, psichologijos mokytoja metodininkė, praktikė. Knygų „Kilogramas patirties Jums...“ ir „2 kilogramai patirties“ autorė.

Mokymai
3

Inga Budraitienė

inga budraitiene

Lektorė

Psichologė ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Mokymai
2

Dalia Mickevičiūtė

dalia mickeviciute

Lektorė

Gydytoja psichoterapeutė, vaikų ir paauglių psichiatrė, dirbanti psichoterapinį darbą su suaugusiaisiais, vaikais ir paaugliais, konsultuojanti tėvus įvairiais bendravimo su vaikais klausimais.

Mokymai
5

Milda Karklytė - Palevičienė

milda karklyte - paleviciene

Lektorė

Vaikų psichologė. Privačiai konsultuoja vaikus ir jų tėvelius, veda seminarus tėveliams bei pedagogams apie vaikų auklėjimą, ugdymą, emocinio intelekto lavinimą, asmenybės savybių ugdymą.

Mokymai
6

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.