Pasirengimas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Apibendrinimas

1/14

00:01:48

Prezentacija

2/14

00:02:32

Įžanga

3/14

00:01:32

Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino naujovės

4/14

00:01:15

Valstybinis ir mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas

00:01:02

Svarbu ruošiant mokinius egzaminui

00:01:05

Informacijos sisteminimas

00:01:11

Autorių suskirstymas pagal laikotarpius

5/14

00:00:43

Senoji lietuvių literatūra

00:00:43

XIX a. – XX a. pradžios literatūra

00:00:58

XX a. vidurio (katastrofų) literatūra

00:01:29

XX a. II pusės literatūra

00:01:52

Privalomųjų autorių suskirstymas pagal temas

6/14

00:01:03

1 tema: Gimtosios kalbos ir istorijos reikšmė tautinei savimonei ir tapatybei formuotis

7/14

00:00:34

Svarbiausi įvykiai, susiję su tema

00:01:26

Nagrinėjamų autorių kūrybos svarbiausi akcentai

00:02:38

2 tema: Gyvenimo prasmės suvokimas ir savojo ,,aš“ įprasminimas

8/14

00:00:17

Svarbiausi akcentai, susiję su tema

00:02:35

Kaip gyvenimo prasmę supranta nagrinėjami autoriai?

00:02:51

Ruošiantis rašiniui - diskusija

00:01:14

3 tema: Kaip gyvenimas išbando žmogaus dvasinę stiprybę?

9/14

00:00:19

Kaip žmogus išmoksta būti dvasingas?

00:03:01

Rašytojų akcentuojamos dvasinės vertybės

00:00:37

Kaip išbandoma dvasinė stiprybė rašytojų kūriniuose?

00:02:22

4 tema: Kas yra menininkų įkvėpimo šaltinis?

10/14

00:00:40

Kas įkvėpė rašytojus kurti?

00:01:37

5 tema: Žmogaus ir tėvynės santykis

11/14

00:00:17

Pokalbio metodu išsiaiškinti

00:01:34

Praeities įvykiai svarbūs dabarčiai

00:00:57

Kodėl A. Mickevičius, lenkų poetas, grožisi Lietuva ir apie ją rašo?

00:01:15

Ką rašytojams ir poetams reiškė tėvynė?

00:01:35

Mokymas kurti pastraipą

12/14

00:01:35

Pirmasis teiginys – rašinio kryptis

00:01:08

Argumentai ,,Dramblio“ metodu

00:01:36

Argumentų pavyzdžiai

00:02:19

Argumentų tinkamumas

00:01:09

Argumentuojant gali būti naudojami

00:00:52

Argumentavimo modeliai

00:01:27

,,Trijų žingsnių“ metodas

00:01:27

Aktyvaus mokymo metodai

13/14

00:01:54

Tradiciniai ir modernūs metodai

00:02:22

Tradiciniai ir modernūs metodai, privalumai ir trukumai

00:03:26

Darbo grupėse vertinimas

00:02:19

Mokyklinio ir valstybinio egzamino turinio vertinimas pagal lygius

00:03:27

Testas

14/14

00:00:00

Šiame mokyme pateikiamos lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino naujovės. Akcentuojami svarbiausi ruošimo egzaminui būdai, aiškinama, kaip susisteminti gausią informaciją ir pateikti mokiniams kūrybiškai (pagal laikotarpius, raktinius žodžius, temas, nagrinėjamas problemas). Siūlomi aktyvaus mokymo metodai, mokant rašyti rašinius (argumentų modeliai, jų parinkimo tikslingumas), mokyklinio  ir valstybinio egzamino  turinio vertinimas pagal lygius. 

Sužinosite:

  • Kaip tikslingai ir kryptingai ruošti mokinius lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniam ar mokykliniam egzaminui?
  • Kaip sisteminti gausią 11-12 klasės lietuvių kalbos ir literatūros programą, kad mokiniai įsimintų 32 autorių kūrybos bruožus?  
  • Kokius  metodus taikyti, kad  ruošimo egzaminui pamokos būtų produktyvios ir naudingos?
  • Kaip išmokyti rašyti rašinį, panaudojant tinkamus argumentų modelius.

Dalyviai įgis žinių apie sudėtingos lietuvių kalbos ir literatūros programos sisteminimą ir pateikimą mokiniams, taikant įvairius moderniuosius ir tradicinius metodus.

 

Mokymas sudaro 4 ak. val.

Lektoriai