Pasirengimas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui

 • 1.
  Prezentacija
  0:02:32
 • 2.
  Įžanga
  0:01:32
 • 3.
  Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino naujovės
  0:01:15
 • 4.
  Valstybinis ir mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas
  0:01:02
 • 5.
  Svarbu ruošiant mokinius egzaminui
  0:01:05
 • 6.
  Informacijos sisteminimas
  0:01:11
 • 7.
  Autorių suskirstymas pagal laikotarpius
  0:00:43
 • 8.
  Senoji lietuvių literatūra
  0:00:43
 • 9.
  XIX a. – XX a. pradžios literatūra
  0:00:58
 • 10.
  XX a. vidurio (katastrofų) literatūra
  0:01:29
 • 11.
  XX a. II pusės literatūra
  0:01:52
 • 12.
  Privalomųjų autorių suskirstymas pagal temas
  0:01:03
 • 13.
  1 tema: Gimtosios kalbos ir istorijos reikšmė tautinei savimonei ir tapatybei formuotis
  0:00:34
 • 14.
  Svarbiausi įvykiai, susiję su tema
  0:01:26
 • 15.
  Nagrinėjamų autorių kūrybos svarbiausi akcentai
  0:02:38
 • 16.
  2 tema: Gyvenimo prasmės suvokimas ir savojo ,,aš“ įprasminimas
  0:00:17
 • 17.
  Svarbiausi akcentai, susiję su tema
  0:02:35
 • 18.
  Kaip gyvenimo prasmę supranta nagrinėjami autoriai?
  0:02:51
 • 19.
  Ruošiantis rašiniui - diskusija
  0:01:14
 • 20.
  3 tema: Kaip gyvenimas išbando žmogaus dvasinę stiprybę?
  0:00:19
 • 21.
  Kaip žmogus išmoksta būti dvasingas?
  0:03:01
 • 22.
  Rašytojų akcentuojamos dvasinės vertybės
  0:00:37
 • 23.
  Kaip išbandoma dvasinė stiprybė rašytojų kūriniuose?
  0:02:22
 • 24.
  4 tema: Kas yra menininkų įkvėpimo šaltinis?
  0:00:40
 • 25.
  Kas įkvėpė rašytojus kurti?
  0:01:37
 • 26.
  5 tema: Žmogaus ir tėvynės santykis
  0:00:17
 • 27.
  Pokalbio metodu išsiaiškinti
  0:01:34
 • 28.
  Praeities įvykiai svarbūs dabarčiai
  0:00:57
 • 29.
  Kodėl A. Mickevičius, lenkų poetas, grožisi Lietuva ir apie ją rašo?
  0:01:15
 • 30.
  Ką rašytojams ir poetams reiškė tėvynė?
  0:01:35
 • 31.
  Mokymas kurti pastraipą
  0:01:35
 • 32.
  Pirmasis teiginys – rašinio kryptis
  0:01:08
 • 33.
  Argumentai ,,Dramblio“ metodu
  0:01:36
 • 34.
  Argumentų pavyzdžiai
  0:02:19
 • 35.
  Argumentų tinkamumas
  0:01:09
 • 36.
  Argumentuojant gali būti naudojami
  0:00:52
 • 37.
  Argumentavimo modeliai
  0:01:27
 • 38.
  ,,Trijų žingsnių“ metodas
  0:01:27
 • 39.
  Aktyvaus mokymo metodai
  0:01:54
 • 40.
  Tradiciniai ir modernūs metodai
  0:02:22
 • 41.
  Tradiciniai ir modernūs metodai, privalumai ir trukumai
  0:03:26
 • 42.
  Darbo grupėse vertinimas
  0:02:19
 • 43.
  Mokyklinio ir valstybinio egzamino turinio vertinimas pagal lygius
  0:03:27
 • 44.
  Apibendrinimas
  0:01:48
 • 45.
  Testas (10 klausimų)

Priskirti mokymą

Šiame mokyme pateikiamos lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino naujovės. Akcentuojami svarbiausi ruošimo egzaminui būdai, aiškinama, kaip susisteminti gausią informaciją ir pateikti mokiniams kūrybiškai (pagal laikotarpius, raktinius žodžius, temas, nagrinėjamas problemas). Siūlomi aktyvaus mokymo metodai, mokant rašyti rašinius (argumentų modeliai, jų parinkimo tikslingumas), mokyklinio  ir valstybinio egzamino  turinio vertinimas pagal lygius. 

Sužinosite:

 • Kaip tikslingai ir kryptingai ruošti mokinius lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniam ar mokykliniam egzaminui?
 • Kaip sisteminti gausią 11-12 klasės lietuvių kalbos ir literatūros programą, kad mokiniai įsimintų 32 autorių kūrybos bruožus?  
 • Kokius  metodus taikyti, kad  ruošimo egzaminui pamokos būtų produktyvios ir naudingos?
 • Kaip išmokyti rašyti rašinį, panaudojant tinkamus argumentų modelius.

Dalyviai įgis žinių apie sudėtingos lietuvių kalbos ir literatūros programos sisteminimą ir pateikimą mokiniams, taikant įvairius moderniuosius ir tradicinius metodus.

 

Mokymas sudaro 4 ak. val.

Vertinimų komentarai

Rima
Ačiū.

Vilija
Šiek tiek monotoniška. Norėjosi, kad prie visų teorinių minčių būtų pateikti kad ir glausti pavyzdžiai.

Raimonda
Monotoniška kalba

Regina

Genovaitė
Dėkoju už labai konkrečius patarimus, kuriuos stengsiuosi taikyti praktikoje

Agne

Orinta

Edita

Karmėlavos
Turinys aiškus.

Sigita
Įvertinu puikiai, nes viskas buvo išdėstyta aiškiai ir konkrečiai.

Kristina

Anželika
Labai naudinga pažvelgti kitu žvilgsniu,kai ką pasikartoti, kai ką naujo sužinoti . Ačiū.

1 val 05 min + testai + klausimai lektoriui

(4.56/18 balsai)

KOMENTARAI
18
PERŽIŪROS
350

Marija Gustainienė

marija gustainiene

LEKTORĖ

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, pedagoginio darbo stažas 32 metai, daugiau negu 10 metų dalyvauja valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino vertinimo komisijoje.