Savižudybės rizikos mažinimas mokyklos bendruomenėje

 • 1.
  Anonsas
  0:02:18
 • 2.
  Įžanga
  0:02:36
 • 3.
  1. Įvadas į savižudybių prevenciją
  0:00:20
 • 4.
  1.1. Savižudybių problemos aktualumas
  0:04:13
 • 5.
  1.2. Vaikų ir jaunimo savižudybių statistika
  0:02:07
 • 6.
  1.3. Švietimo įstaigų vaidmuo
  0:03:05
 • 7.
  1.4. Nuostatos, susijusios su savižudybėmis: mitai ir faktai
  0:01:06
 • 8.
  1.4.1. „Savižudybių priežastis lengva paaiškinti“
  0:02:42
 • 9.
  1.4.2. „Nusižudo tik silpni“ arba, atvirkščiai, „nusižudo tik stiprūs“
  0:02:09
 • 10.
  1.4.3. „Nusižudo tik psichikos ligomis sergantys žmonės“
  0:01:40
 • 11.
  1.4.4. „Jeigu žmogus nusprendė nusižudyti, vadinasi jis iš tikrųjų nori mirti“
  0:02:59
 • 12.
  1.4.5. „Jeigu žmogus nusprendė nusižudyti, jam jau niekas negali padėti“
  0:02:30
 • 13.
  1.4.6. „Savižudybė yra tinkamas būdas spręsti sunkumus“
  0:02:36
 • 14.
  1.4.7. „Žmonės, kurie kalba apie savižudybę, nenusižudo“
  0:02:08
 • 15.
  1.4.8. „Klausimas apie savižudybę / kalbėjimas savižudybių tema gali paskatinti žmogų nusižudyti“
  0:02:54
 • 16.
  1.4.9. Dalies reziumė
  0:00:47
 • 17.
  2. Savižudybės rizika
  0:01:09
 • 18.
  2.1. Savižudybės rizikos veiksniai
  0:00:14
 • 19.
  2.1.1. Psichikos sveikatos sutrikimai
  0:02:04
 • 20.
  2.1.2. Ankstesni mėginimai nusižudyti
  0:00:48
 • 21.
  2.1.3. Emociškai sunkūs, sukrečiantys gyvenimo įvykiai
  0:01:59
 • 22.
  2.1.4.Mąstymo ypatumai ir asmeninės savybės
  0:01:39
 • 23.
  2.1.5. Teigiama nuostata į savižudybes
  0:00:54
 • 24.
  2.1.6. Žalingas alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas
  0:01:13
 • 25.
  2.1.7. Sociokultūriniai veiksniai
  0:01:14
 • 26.
  2.1.8. Dalies reziumė
  0:00:45
 • 27.
  2.2. Savižudybė - procesas
  0:00:52
 • 28.
  2.2.1. Mintys apie savižudybę
  0:02:03
 • 29.
  2.2.2. Ketinimas nusižudyti
  0:01:31
 • 30.
  2.2.3. Veiksmas
  0:01:35
 • 31.
  2.3. Savižudybės rizikos ženklai
  0:03:58
 • 32.
  2.3.1. Mintys ir kalba
  0:02:53
 • 33.
  2.3.2. Savijautos pokyčiai
  0:01:12
 • 34.
  2.3.3. Elgesio pokyčiai
  0:02:14
 • 35.
  3. Pagalba savižudybės rizikoje esančiam asmeniui
  0:00:32
 • 36.
  3.1. Patikėkite
  0:00:40
 • 37.
  3.2. Išlikite ramūs
  0:02:48
 • 38.
  3.3. Sudarykite sąlygas pokalbiui
  0:00:42
 • 39.
  3.4. Parodykite rūpestį
  0:00:31
 • 40.
  3.5. Pokalbio metu paklauskite apie savižudybę
  0:05:33
 • 41.
  3.6. Įvertinkite savižudybės riziką
  0:01:42
 • 42.
  3.7. Išklausykite
  0:03:21
 • 43.
  3.8. Organizuokite paramą ir profesionalią pagalbą
  0:03:49
 • 44.
  3.9. Palaikykite ryšį
  0:00:32
 • 45.
  4. Pagalba mėginusiam nusižudyti asmeniui
  0:01:46
 • 46.
  4.1. Ką išgyvena mėginęs nusižudyti žmogus?
  0:02:35
 • 47.
  4.2. Palaikykite ryšį su žmogumi
  0:01:37
 • 48.
  4.3. Buvusio įvykio tema kalbėkite neutraliai
  0:01:08
 • 49.
  4.4. Bendraukite lygiavertiškai - venkite pernelyg globėjiškos pozicijos
  0:00:52
 • 50.
  4.5. Kartu įsivardinkite pirmuosius pagalbos žingsnius
  0:01:17
 • 51.
  5. Savižudybių postvencija. Pagalba po savižudybės
  0:00:20
 • 52.
  5.1. Pagalba nusižudžiusiojo artimiesiems
  0:00:29
 • 53.
  5.1.1. Ką išgyvena nusižudžiusiųjų artimieji
  0:04:53
 • 54.
  5.1.2. Vaikų ir paauglių reagavimo į netektį ypatumai
  0:01:29
 • 55.
  5.1.3. Kaip padėti nusižudžiusiųjų artimiesiems
  0:00:32
 • 56.
  5.1.3.1. Atsižvelgti į asmens poreikius
  0:01:15
 • 57.
  5.1.3.2. Leisti atvirai kalbėti, priimti išgyvenimus ir jų nevertinti
  0:01:05
 • 58.
  5.1.3.3. Padėti sprendžiant buitines problemas
  0:00:40
 • 59.
  5.1.3.4. „Neskubinti“ gedėjimo
  0:01:13
 • 60.
  5.1.3.5. Esant poreikiui, paskatinti kreiptis pagalbos
  0:02:25
 • 61.
  5.1.3.6. Pagalba vaikams ir paaugliams
  0:03:39
 • 62.
  5.2. Krizės valdymas mokykloje po įvykusios savižudybės
  0:03:10
 • 63.
  5.2.1. Patikslinamas mirties faktas
  0:00:36
 • 64.
  5.2.2. Sušaukiama krizių valdymo komanda
  0:00:40
 • 65.
  5.2.3. Įvertinama, kokią įtaką mokyklos bendruomenei gali turėti įvykusi savižudybė
  0:01:37
 • 66.
  5.2.4. Informacija apie netektį pranešama mokyklos personalui
  0:00:28
 • 67.
  5.2.5. Susisiekiama su nusižudžiusiojo šeimos nariais
  0:02:08
 • 68.
  5.2.5.1. Parengiamas informacinis pranešimas bendruomenei
  0:01:26
 • 69.
  5.2.5.2. Priimamas sprendimas, kaip bus pranešta apie įvykusią savižudybę
  0:00:33
 • 70.
  5.2.5. Informuojami mokiniai
  0:02:51
 • 71.
  5.2.6. Organizuojamas susirinkimas su mokyklos administracija
  0:00:55
 • 72.
  5.2.7. Nustatomi labiausiai emociškai paveikti mokyklos bendruomenės nariai, jiems siūloma psichologinė parama
  0:01:54
 • 73.
  5.2.8. Teikiama pagalba mokinių tėvams
  0:01:03
 • 74.
  5.2.9. Organizuojamos veiklos, skirtos nusižudžiusiojo atminimui pagerbti
  0:02:21
 • 75.
  5.2.10. Informuojama žiniasklaida
  0:02:45
 • 76.
  5.2.11. Teikiama parama mokyklos savižudybių prevencijos specialistams
  0:00:33
 • 77.
  5.3. Dalies reziumė
  0:00:50
 • 78.
  6. Teikiančiųjų pagalbą rūpinimasis savimi
  0:00:50
 • 79.
  6.1. Pagrindiniai veiksniai, apsaugantys nuo savižudybės rizikos
  0:02:55
 • 80.
  6.2. Kaip pasirūpinti savimi kilus minčių apie savižudybę
  0:03:58
 • 81.
  Mokymo santrauka
  0:02:29
 • 82.
  Testas (10 klausimų)

Priskirti

Reaguodami į susidariusią situaciją, kartu su lektoriumi, sumažinome šio mokymo kainą norėdami, kad jis būtų prieinamas kuo daugiau mokyklų, nes po karantino savižudybės rizikos problema gali paūmėti.

Savižudybių problema įvairiose pasaulio šalyse, taip pat ir Lietuvoje, išlieka aktuali.

Nors vaikų ir paauglių savižudybės įvyksta rečiau nei suaugusiųjų, savižudybių problema neaplenkia ir jų - Lietuvoje nuo 2010 m. iki 2018 m. nusižudė 255 asmenys iki 19 metų.

Savižudybė yra ne vien asmens tragedija, paprastai bent 10-15 žmonių lieka stipriai paveikti po kiekvienos savižudybės (Dyregrov, 2011). Todėl šių nuotolinių mokymų tikslas – suteikti pagrindines žinias apie tai, kaip mažinti savižudybės riziką mokyklos bendruomenėje.

Mokymų metu bus atsakyta į klausimus:

 • Kokios visuomenėje paplitusios nuostatos apie savižudybes yra teisingos?
 • Iš kokių ženklų galime  pastebėti, kad kitas asmuo šiuo metu turi minčių apie savižudybę?
 • Kaip sureaguoti pastebėjus savižudybės rizikos ženklus?
 • Kaip padėti mėginusiam nusižudyti žmogui?
 • Kaip padėti nusižudžiusiųjų artimiesiems?
 • Kaip suvaldyti krizę įvykus savižudybei mokyklos bendruomenėje?
 • Kaip pasirūpinti savimi?

Vertinimų komentarai

Svetlana

Vilija

Ilona
Ačiū, buvo įdomu

Danuta

Svetlana

Gabija
Ačiū, buvo konkretu ir įdomu klausytis. Nuolatinis žinių atnaujinimas stiprina pasitikėjimą savimi nepasimesti ir veikti teisingai.

Agnė

Daiva
Aiškiai išdėstyta medžiaga, įdomu

Tatjana

Daiva
Puikus pateikimas

Greta

Vidutė

6 ak. val.
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.94/142 Balsai)

Komentarai
142
Peržiūros
9644

Said Dadašev

said dadasev

Lektorius

Socialinių mokslų daktaras, klinikinis psichologas, VU Psichologijos instituto Suicidologijos tyrimų centro mokslo darbuotojas, lektorius.

Mokymai
2

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.