Savižudybės rizikos mažinimas mokyklos bendruomenėje

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Anonsas

1/17

00:02:18

Įžanga

2/17

00:02:36

1. Įvadas į savižudybių prevenciją

3/17

00:00:20

1.1. Savižudybių problemos aktualumas

00:04:13

1.2. Vaikų ir jaunimo savižudybių statistika

00:02:07

1.3. Švietimo įstaigų vaidmuo

00:03:05

1.4. Nuostatos, susijusios su savižudybėmis: mitai ir faktai

4/17

00:01:06

1.4.1. „Savižudybių priežastis lengva paaiškinti“

00:02:42

1.4.2. „Nusižudo tik silpni“ arba, atvirkščiai, „nusižudo tik stiprūs“

00:02:09

1.4.3. „Nusižudo tik psichikos ligomis sergantys žmonės“

00:01:40

1.4.4. „Jeigu žmogus nusprendė nusižudyti, vadinasi jis iš tikrųjų nori mirti“

00:02:59

1.4.5. „Jeigu žmogus nusprendė nusižudyti, jam jau niekas negali padėti“

00:02:30

1.4.6. „Savižudybė yra tinkamas būdas spręsti sunkumus“

00:02:36

1.4.7. „Žmonės, kurie kalba apie savižudybę, nenusižudo“

00:02:08

1.4.8. „Klausimas apie savižudybę / kalbėjimas savižudybių tema gali paskatinti žmogų nusižudyti“

00:02:54

1.4.9. Dalies reziumė

00:00:47

2. Savižudybės rizika

5/17

00:01:09

2.1. Savižudybės rizikos veiksniai

6/17

00:00:14

2.1.1. Psichikos sveikatos sutrikimai

00:02:04

2.1.2. Ankstesni mėginimai nusižudyti

00:00:48

2.1.3. Emociškai sunkūs, sukrečiantys gyvenimo įvykiai

00:01:59

2.1.4.Mąstymo ypatumai ir asmeninės savybės

00:01:39

2.1.5. Teigiama nuostata į savižudybes

00:00:54

2.1.6. Žalingas alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas

00:01:13

2.1.7. Sociokultūriniai veiksniai

00:01:14

2.1.8. Dalies reziumė

00:00:45

2.2. Savižudybė - procesas

7/17

00:00:52

2.2.1. Mintys apie savižudybę

00:02:03

2.2.2. Ketinimas nusižudyti

00:01:31

2.2.3. Veiksmas

00:01:35

2.3. Savižudybės rizikos ženklai

8/17

00:03:58

2.3.1. Mintys ir kalba

00:02:53

2.3.2. Savijautos pokyčiai

00:01:12

2.3.3. Elgesio pokyčiai

00:02:14

3. Pagalba savižudybės rizikoje esančiam asmeniui

9/17

00:00:32

3.1. Patikėkite

00:00:40

3.2. Išlikite ramūs

00:02:48

3.3. Sudarykite sąlygas pokalbiui

00:00:42

3.4. Parodykite rūpestį

00:00:31

3.5. Pokalbio metu paklauskite apie savižudybę

00:05:33

3.6. Įvertinkite savižudybės riziką

00:01:42

3.7. Išklausykite

00:03:21

3.8. Organizuokite paramą ir profesionalią pagalbą

00:03:49

3.9. Palaikykite ryšį

00:00:32

4. Pagalba mėginusiam nusižudyti asmeniui

10/17

00:01:46

4.1. Ką išgyvena mėginęs nusižudyti žmogus?

00:02:35

4.2. Palaikykite ryšį su žmogumi

00:01:37

4.3. Buvusio įvykio tema kalbėkite neutraliai

00:01:08

4.4. Bendraukite lygiavertiškai - venkite pernelyg globėjiškos pozicijos

00:00:52

4.5. Kartu įsivardinkite pirmuosius pagalbos žingsnius

00:01:17

5. Savižudybių postvencija. Pagalba po savižudybės

11/17

00:00:20

5.1. Pagalba nusižudžiusiojo artimiesiems

12/17

00:00:29

5.1.1. Ką išgyvena nusižudžiusiųjų artimieji

00:04:53

5.1.2. Vaikų ir paauglių reagavimo į netektį ypatumai

00:01:29

5.1.3. Kaip padėti nusižudžiusiųjų artimiesiems

13/17

00:00:32

5.1.3.1. Atsižvelgti į asmens poreikius

00:01:15

5.1.3.2. Leisti atvirai kalbėti, priimti išgyvenimus ir jų nevertinti

00:01:05

5.1.3.3. Padėti sprendžiant buitines problemas

00:00:40

5.1.3.4. „Neskubinti“ gedėjimo

00:01:13

5.1.3.5. Esant poreikiui, paskatinti kreiptis pagalbos

00:02:25

5.1.3.6. Pagalba vaikams ir paaugliams

00:03:39

5.2. Krizės valdymas mokykloje po įvykusios savižudybės

14/17

00:03:10

5.2.1. Patikslinamas mirties faktas

00:00:36

5.2.2. Sušaukiama krizių valdymo komanda

00:00:40

5.2.3. Įvertinama, kokią įtaką mokyklos bendruomenei gali turėti įvykusi savižudybė

00:01:37

5.2.4. Informacija apie netektį pranešama mokyklos personalui

00:00:28

5.2.5. Susisiekiama su nusižudžiusiojo šeimos nariais

00:02:08

5.2.5.1. Parengiamas informacinis pranešimas bendruomenei

00:01:26

5.2.5.2. Priimamas sprendimas, kaip bus pranešta apie įvykusią savižudybę

00:00:33

5.2.5. Informuojami mokiniai

00:02:51

5.2.6. Organizuojamas susirinkimas su mokyklos administracija

00:00:55

5.2.7. Nustatomi labiausiai emociškai paveikti mokyklos bendruomenės nariai, jiems siūloma psichologinė parama

00:01:54

5.2.8. Teikiama pagalba mokinių tėvams

00:01:03

5.2.9. Organizuojamos veiklos, skirtos nusižudžiusiojo atminimui pagerbti

00:02:21

5.2.10. Informuojama žiniasklaida

00:02:45

5.2.11. Teikiama parama mokyklos savižudybių prevencijos specialistams

00:00:33

5.3. Dalies reziumė

00:00:50

6. Teikiančiųjų pagalbą rūpinimasis savimi

15/17

00:00:50

6.1. Pagrindiniai veiksniai, apsaugantys nuo savižudybės rizikos

00:02:55

6.2. Kaip pasirūpinti savimi kilus minčių apie savižudybę

00:03:58

Mokymo santrauka

16/17

00:02:29

Testas

17/17

00:00:00

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Praktinės užduotys

Reaguodami į susidariusią situaciją, kartu su lektoriumi sumažinome šio mokymo kainą norėdami, kad jis būtų prieinamas kuo daugiau mokyklų, nes po karantino savižudybės rizikos problema gali paūmėti.

Savižudybių problema įvairiose pasaulio šalyse, taip pat ir Lietuvoje, išlieka aktuali.

Nors vaikų ir paauglių savižudybės įvyksta rečiau nei suaugusiųjų, savižudybių problema neaplenkia ir jų - Lietuvoje nuo 2010 m. iki 2018 m. nusižudė 255 asmenys iki 19 metų.

Savižudybė yra ne vien asmens tragedija, paprastai bent 10-15 žmonių lieka stipriai paveikti po kiekvienos savižudybės (Dyregrov, 2011). Todėl šių nuotolinių mokymų tikslas – suteikti pagrindines žinias apie tai, kaip mažinti savižudybės riziką mokyklos bendruomenėje.

Mokymų metu bus atsakyta į klausimus:

  • Kokios visuomenėje paplitusios nuostatos apie savižudybes yra teisingos?
  • Iš kokių ženklų galime  pastebėti, kad kitas asmuo šiuo metu turi minčių apie savižudybę?
  • Kaip sureaguoti pastebėjus savižudybės rizikos ženklus?
  • Kaip padėti mėginusiam nusižudyti žmogui?
  • Kaip padėti nusižudžiusiųjų artimiesiems?
  • Kaip suvaldyti krizę įvykus savižudybei mokyklos bendruomenėje?
  • Kaip pasirūpinti savimi?

Lektoriai