Savižudybės rizikos mažinimas mokyklos bendruomenėje

 • 1.
  Anonsas
  0:02:18
 • 2.
  Įžanga
  0:02:36
 • 3.
  1. Įvadas į savižudybių prevenciją
  0:00:20
 • 4.
  1.1. Savižudybių problemos aktualumas
  0:04:13
 • 5.
  1.2. Vaikų ir jaunimo savižudybių statistika
  0:02:07
 • 6.
  1.3. Švietimo įstaigų vaidmuo
  0:03:05
 • 7.
  1.4. Nuostatos, susijusios su savižudybėmis: mitai ir faktai
  0:01:06
 • 8.
  1.4.1. „Savižudybių priežastis lengva paaiškinti“
  0:02:42
 • 9.
  1.4.2. „Nusižudo tik silpni“ arba, atvirkščiai, „nusižudo tik stiprūs“
  0:02:09
 • 10.
  1.4.3. „Nusižudo tik psichikos ligomis sergantys žmonės“
  0:01:40
 • 11.
  1.4.4. „Jeigu žmogus nusprendė nusižudyti, vadinasi jis iš tikrųjų nori mirti“
  0:02:59
 • 12.
  1.4.5. „Jeigu žmogus nusprendė nusižudyti, jam jau niekas negali padėti“
  0:02:30
 • 13.
  1.4.6. „Savižudybė yra tinkamas būdas spręsti sunkumus“
  0:02:36
 • 14.
  1.4.7. „Žmonės, kurie kalba apie savižudybę, nenusižudo“
  0:02:08
 • 15.
  1.4.8. „Klausimas apie savižudybę / kalbėjimas savižudybių tema gali paskatinti žmogų nusižudyti“
  0:02:54
 • 16.
  1.4.9. Dalies reziumė
  0:00:47
 • 17.
  2. Savižudybės rizika
  0:01:09
 • 18.
  2.1. Savižudybės rizikos veiksniai
  0:00:14
 • 19.
  2.1.1. Psichikos sveikatos sutrikimai
  0:02:04
 • 20.
  2.1.2. Ankstesni mėginimai nusižudyti
  0:00:48
 • 21.
  2.1.3. Emociškai sunkūs, sukrečiantys gyvenimo įvykiai
  0:01:59
 • 22.
  2.1.4.Mąstymo ypatumai ir asmeninės savybės
  0:01:39
 • 23.
  2.1.5. Teigiama nuostata į savižudybes
  0:00:54
 • 24.
  2.1.6. Žalingas alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas
  0:01:13
 • 25.
  2.1.7. Sociokultūriniai veiksniai
  0:01:14
 • 26.
  2.1.8. Dalies reziumė
  0:00:45
 • 27.
  2.2. Savižudybė - procesas
  0:00:52
 • 28.
  2.2.1. Mintys apie savižudybę
  0:02:03
 • 29.
  2.2.2. Ketinimas nusižudyti
  0:01:31
 • 30.
  2.2.3. Veiksmas
  0:01:35
 • 31.
  2.3. Savižudybės rizikos ženklai
  0:03:58
 • 32.
  2.3.1. Mintys ir kalba
  0:02:53
 • 33.
  2.3.2. Savijautos pokyčiai
  0:01:12
 • 34.
  2.3.3. Elgesio pokyčiai
  0:02:14
 • 35.
  3. Pagalba savižudybės rizikoje esančiam asmeniui
  0:00:32
 • 36.
  3.1. Patikėkite
  0:00:40
 • 37.
  3.2. Išlikite ramūs
  0:02:48
 • 38.
  3.3. Sudarykite sąlygas pokalbiui
  0:00:42
 • 39.
  3.4. Parodykite rūpestį
  0:00:31
 • 40.
  3.5. Pokalbio metu paklauskite apie savižudybę
  0:05:33
 • 41.
  3.6. Įvertinkite savižudybės riziką
  0:01:42
 • 42.
  3.7. Išklausykite
  0:03:21
 • 43.
  3.8. Organizuokite paramą ir profesionalią pagalbą
  0:03:49
 • 44.
  3.9. Palaikykite ryšį
  0:00:32
 • 45.
  4. Pagalba mėginusiam nusižudyti asmeniui
  0:01:46
 • 46.
  4.1. Ką išgyvena mėginęs nusižudyti žmogus?
  0:02:35
 • 47.
  4.2. Palaikykite ryšį su žmogumi
  0:01:37
 • 48.
  4.3. Buvusio įvykio tema kalbėkite neutraliai
  0:01:08
 • 49.
  4.4. Bendraukite lygiavertiškai - venkite pernelyg globėjiškos pozicijos
  0:00:52
 • 50.
  4.5. Kartu įsivardinkite pirmuosius pagalbos žingsnius
  0:01:17
 • 51.
  5. Savižudybių postvencija. Pagalba po savižudybės
  0:00:20
 • 52.
  5.1. Pagalba nusižudžiusiojo artimiesiems
  0:00:29
 • 53.
  5.1.1. Ką išgyvena nusižudžiusiųjų artimieji
  0:04:53
 • 54.
  5.1.2. Vaikų ir paauglių reagavimo į netektį ypatumai
  0:01:29
 • 55.
  5.1.3. Kaip padėti nusižudžiusiųjų artimiesiems
  0:00:32
 • 56.
  5.1.3.1. Atsižvelgti į asmens poreikius
  0:01:15
 • 57.
  5.1.3.2. Leisti atvirai kalbėti, priimti išgyvenimus ir jų nevertinti
  0:01:05
 • 58.
  5.1.3.3. Padėti sprendžiant buitines problemas
  0:00:40
 • 59.
  5.1.3.4. „Neskubinti“ gedėjimo
  0:01:13
 • 60.
  5.1.3.5. Esant poreikiui, paskatinti kreiptis pagalbos
  0:02:25
 • 61.
  5.1.3.6. Pagalba vaikams ir paaugliams
  0:03:39
 • 62.
  5.2. Krizės valdymas mokykloje po įvykusios savižudybės
  0:03:10
 • 63.
  5.2.1. Patikslinamas mirties faktas
  0:00:36
 • 64.
  5.2.2. Sušaukiama krizių valdymo komanda
  0:00:40
 • 65.
  5.2.3. Įvertinama, kokią įtaką mokyklos bendruomenei gali turėti įvykusi savižudybė
  0:01:37
 • 66.
  5.2.4. Informacija apie netektį pranešama mokyklos personalui
  0:00:28
 • 67.
  5.2.5. Susisiekiama su nusižudžiusiojo šeimos nariais
  0:02:08
 • 68.
  5.2.5.1. Parengiamas informacinis pranešimas bendruomenei
  0:01:26
 • 69.
  5.2.5.2. Priimamas sprendimas, kaip bus pranešta apie įvykusią savižudybę
  0:00:33
 • 70.
  5.2.5. Informuojami mokiniai
  0:02:51
 • 71.
  5.2.6. Organizuojamas susirinkimas su mokyklos administracija
  0:00:55
 • 72.
  5.2.7. Nustatomi labiausiai emociškai paveikti mokyklos bendruomenės nariai, jiems siūloma psichologinė parama
  0:01:54
 • 73.
  5.2.8. Teikiama pagalba mokinių tėvams
  0:01:03
 • 74.
  5.2.9. Organizuojamos veiklos, skirtos nusižudžiusiojo atminimui pagerbti
  0:02:21
 • 75.
  5.2.10. Informuojama žiniasklaida
  0:02:45
 • 76.
  5.2.11. Teikiama parama mokyklos savižudybių prevencijos specialistams
  0:00:33
 • 77.
  5.3. Dalies reziumė
  0:00:50
 • 78.
  6. Teikiančiųjų pagalbą rūpinimasis savimi
  0:00:50
 • 79.
  6.1. Pagrindiniai veiksniai, apsaugantys nuo savižudybės rizikos
  0:02:55
 • 80.
  6.2. Kaip pasirūpinti savimi kilus minčių apie savižudybę
  0:03:58
 • 81.
  Mokymo santrauka
  0:02:29
 • 82.
  Testas (10 klausimų)

Priskirti mokymą

Savižudybių problema įvairiose pasaulio šalyse, taip pat ir Lietuvoje, išlieka aktuali.

Nors vaikų ir paauglių savižudybės įvyksta rečiau nei suaugusiųjų, savižudybių problema neaplenkia ir jų - Lietuvoje nuo 2010 m. iki 2018 m. nusižudė 255 asmenys iki 19 metų.

Savižudybė yra ne vien asmens tragedija, paprastai bent 10-15 žmonių lieka stipriai paveikti po kiekvienos savižudybės (Dyregrov, 2011). Todėl šių nuotolinių mokymų tikslas – suteikti pagrindines žinias apie tai, kaip mažinti savižudybės riziką mokyklos bendruomenėje.

Mokymų metu bus atsakyta į klausimus:

 • Kokios visuomenėje paplitusios nuostatos apie savižudybes yra teisingos?
 • Iš kokių ženklų galime  pastebėti, kad kitas asmuo šiuo metu turi minčių apie savižudybę?
 • Kaip sureaguoti pastebėjus savižudybės rizikos ženklus?
 • Kaip padėti mėginusiam nusižudyti žmogui?
 • Kaip padėti nusižudžiusiųjų artimiesiems?
 • Kaip suvaldyti krizę įvykus savižudybei mokyklos bendruomenėje?
 • Kaip pasirūpinti savimi?

Vertinimų komentarai

Anželika

Edita

Aušrinė
Įdomu, informatyvu. Ačiū už atnaujintas žinias!

Vilniaus
Ačiū labai už informatyvų seminarą.

6 ak. val. + praktinės užduotys + testai + klausimai lektoriui
(5.00/4 balsai)

KOMENTARAI
4
PERŽIŪROS
472

Said Dadašev

said dadasev

LEKTORIUS

Socialinių mokslų daktaras, klinikinis psichologas, VU Psichologijos instituto Suicidologijos tyrimų centro mokslo darbuotojas, lektorius. Pagrindinės veiklos: psichologinis konsultavimas, mokymų vedi

Mokymai
2

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.