diskusija: ar svietimas gali paruosti zmogu sekmingam gyvenimui?

Diskusija: Ar švietimas gali paruošti žmogų sėkmingam gyvenimui?

49 min

Diskusijos metu bus nagrinėjamas neformaliojo švietimo poveikis asmenybės brandai ir sėkmingumui. Taip pat bus pristatytas Lietuvos vaikų ir jaunimo centro inicijuotas ir Mykolo Romerio Universiteto tyrėjų komandos 2016 m. birželio-spalio mėn. nacionaliniu mastu atliktas tyrimas apie neformalaus ugdymo poveikį brandžios (sėkmingos) asmenybės formavimuisi: bruožus, neformalaus ugdymo poveikį, socialinės aplinkos veiksnius, nuo kurių priklauso neformalaus ugdymo poveikis.

 

Dalyvių tikslinės grupės

Mokyklų direktoriai, pavaduotojai ugdymui, mokytojai

Mokymo organizatorius - Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Vertinimų komentarai
Rūta
Ačiū, naudinga informacija.

Edita
Įdomu.

Svajonė

Ingrida

Violeta
Malonu dar ir dar kartą pasitvirtinti, kad pedagogo darbas yra prasmingas ir reikalingas.

Auksuole

Prienų
Dėkoju.

Reda
Naudinga diskusija

Renata

Kristina

inga

INA

(4.57/88 balsai)

KOMENTARAI
88
PERŽIŪROS
587
tomas rakovas
PRANEŠĖJAS
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Mokymai
mantas karanauskas
MOKYTOJAS
Vilniaus Balsių progimnazijos geografijos mokytojas.
nerijus januskevicius
PRANEŠĖJAS
Konsultantas, edukologas, socialinių mokslų magistras, supervizorius, patirtinio mokymo vadovas.

Mokymai
lina slavickaite
PRANEŠĖJA
Kauno technologijos universiteto Karjeros ir ugdymo centro vadovė, edukacinių projektų autorė ir fasilitatorė, karjeros ugdymo specialistė.
mantas bileisis
DĖSTYTOJAS
Mykolo Romerio universiteto MRU LAB Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas.
lietuvos vaiku ir jaunimo centras
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras – valstybės biudžetinė, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikianti švietimo įstaiga.