Diskusija: Ar švietimas gali paruošti žmogų sėkmingam gyvenimui?

  • 1.
    Diskusija: Ar švietimas gali paruošti žmogų sėkmingam gyvenimui?
    0:49:11


Išklausius šį seminarą/paskaitą/konferenciją Jums bus išduota išklausimą liudijanti pažyma be atskirai nurodytų valandų. Šis mokymas skirtas savišvietai. Pažymą rasite skyrelyje „Mano pažymėjimai“.

Diskusijos metu bus nagrinėjamas neformaliojo švietimo poveikis asmenybės brandai ir sėkmingumui. Taip pat bus pristatytas Lietuvos vaikų ir jaunimo centro inicijuotas ir Mykolo Romerio Universiteto tyrėjų komandos  nacionaliniu mastu atliktas tyrimas apie neformalaus ugdymo poveikį brandžios (sėkmingos) asmenybės formavimuisi: bruožus, neformalaus ugdymo poveikį, socialinės aplinkos veiksnius, nuo kurių priklauso neformalaus ugdymo poveikis.

 

Dalyvių tikslinės grupės

Mokyklų direktoriai, pavaduotojai ugdymui, mokytojai

Mokymo organizatorius - Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Vertinimų komentarai

Marijana

Lidija

Jolanta
Ačiū už įdomias įžvalgas.

Danuta

Jelena

Lina

Jelena

Laura

Irena

Evelina

Ieva
Ačiū

Viktorija

49 min.
+ Klausimai lektoriui
(4.69/396 Balsai)

Komentarai
396
Peržiūros
2067

Tomas Rakovas

tomas rakovas

Pranešėjas

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Mokymai
2

Mantas Karanauskas

mantas karanauskas

Mokytojas

Vilniaus Balsių progimnazijos geografijos mokytojas.

Mokymai
3

Nerijus Januškevičius

nerijus januskevicius

Pranešėjas

Konsultantas, edukologas, socialinių mokslų magistras, supervizorius, patirtinio mokymo vadovas.

Mokymai
3

Lina Slavickaitė

lina slavickaite

Pranešėja

Kauno technologijos universiteto Karjeros ir ugdymo centro vadovė, edukacinių projektų autorė ir fasilitatorė, karjeros ugdymo specialistė.

Mokymai
2

Mantas Bileišis

mantas bileisis

Dėstytojas

Mykolo Romerio universiteto MRU LAB Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

lietuvos vaiku ir jaunimo centras
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras – valstybės biudžetinė, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikianti švietimo įstaiga.