Įvairovės ir edukacijos namai (VšĮ)

ivairoves ir edukacijos namai (vsi)

Sritys, kuriomis domisi ir kuriose dirba mūsų komanda:
- lytiškumo ugdymas;
- įtraukusis ugdymas;
- žmogaus teisių ugdymas;
- saugus elgesys, vartojant medijas;
- lygiaverčių santykių kūrimas ir puoselėjimas;
- smurto prevencija.
 
Ko mes siekiame:
- įgalinti tėvus ir ugdymo profesionalus,
- kurti ir taikyti mokslu grįstą informaciją ir metodikas,
- skatinti mokslu grįstą lytiškumo ugdymą,
- puoselėti sąmoningumą, kritinį mąstymą ir atsakingą elgesį,
- užtikrinti teisę į reproducinę ir lytinę sveikatą,
- auginti įvairovės kompetenciją.

Kaip mes tai darome?
- girdint vaikų ir jaunimo poreikius bei jų kasdienybės aktualijas;
- atpažįstant tėvų ir ugdymo profesionalų tikslus ir iššūkius;
- gerbiant unikalių istorijų ir poreikių įvairovę;
- domintis vietos ir kitų šalių mokslo, švietimo, sveikatos apsaugos sričių naujienomis, tyrimais,  rekomendacijomis ir laiko patikrintais metodais;
 -įgalinant įvairias tikslines grupes siekti pokyčių per patirtinį mokymąsi.

Organizatoriaus mokymai