Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

lietuvos vaiku ir jaunimo centras

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) – didžiausia įstaiga Lietuvoje, kuri vadovaujasi neformaliojo ugdymo principais bei teikia kompleksines ugdymo paslaugas mokyklos bendruomenei – moksleiviams, mokytojams, tėvams.


LVJC TIKRI MOKYMAI – tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams, organizuojami siekiant tobulinti pedagogų, tėvų gebėjimus ugdyti jaunosios kartos bendrąsias kompetencijas, asmeninius ir socialinius įgūdžius, skatinti aktyviųjų metodų taikymą ugdymo procese. 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras – akredituota institucija (2014 gegužės 21 d. Nr. EV3-13).

Organizatoriaus mokymai