Agnė Šniukovienė
LEKTORĖ

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos mokymo skyriaus vyriausioji specialistė.