Dovilė Leknickienė

dovile leknickiene

MOKYTOJA-PRAKTIKĖ

Dovilė priklauso Vilniaus Volungės darželio-mokyklos darbo grupei, skirtai vaikų ugdymo procese įdiegti vertinimo ir įsivertinimo sistemą,  bei priklauso Vilniaus lopšelio-darželio „Naminukas“ tarybai.

Pranešėjo mokymai