Eglė Pranckūnienė

egle pranckuniene

PRANEŠĖJA

Švietimo ekspertė, Mokyklų tobulinimosi centro (MTC) direktorė.