egle pranckuniene

Eglė Pranckūnienė

PRANEŠĖJA

Švietimo ekspertė, Mokyklų tobulinimosi centro (MTC) direktorė.