Jurgita Vitkauskienė
LEKTORĖ

Leidyklos „Šviesa“ leidinių vadovė, atsakinga už mokymo(si) priemonių rengimą pradiniam ugdymui.