liana mogisaite

Liana Mogišaitė

LEKTORĖ

Andragogė - praktikė, verslo konsultantė, licencijuota asmeninio ugdymo trenerė

Mokymo įmonės „Mokymo ir įgūdžių ugdymo centras“ steigėja ir vadovė. Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrė.

Ugdymo metodikos „Verslumo ugdymas“, skirtos darbo rinkos mokymo tarnybos konsultantams autorė.

 

Mokymų praktika ir konsultacijomis užsiima nuo 2004 m., moko ir konsultuoja įvairių grandžių darbuotojus, įmonių vadovus ir savininkus.

Paslaugų teikimo ir pardavimų patirtis nuo 1995 m. Žmogiškųjų išteklių valdymo, vadovavimo, verslo vystymo patirtis nuo 2001 m. Bendradarbiaudama su tarptautiniu verslo žurnalu „JŪRA MOPE SEA“ ženkliai praturtino tarptautinę patirtį Eurazijoje.

 

Kompetencijos sritys: Kliento aptarnavimas, Bendravimo įgūdžiai, Komandinis darbas, Streso valdymas, Veiklos planavimas, Konfliktų valdymas, Vadovavimas pradedantiesiems, Tolerancijos ir diskriminavimo (lyčių lygybės), Andragogika (suaugusiųjų mokymas), Kliento aptarnavimo standarto sukūrimas ir diegimas.

 

2013 metais suteikta licencija dirbti su naujoviška asmeninio ugdymo metodika „EquiliTri“. „EquiliTri“ metodika Eurazijoje plėtojama nuo 1997 metų ir yra paremta naujausiomis patirtinio mokymosi technologijomis. Taip pat yra apmokyta dirbti su šiais asmeninio ugdymo procese naudojamais įrankiais: patirtinio mokymosi ciklas T-ACT, asmeninio ugdymo zonos, 360 laipsnių analizė, Triquetra, Poreikių analizė, CWS, Motyvacijos ir demotyvacijos žemėlapiai, paskatų analizė (valios – motyvacijos stimulai).

 

2008 metais įgijo andragogo-praktiko kvalifikaciją, įgalinusią profesionaliai mokyti suaugusiuosius, bei dirbti su naujausiais suaugusiųjų mokymo metodais bei priemonėmis.

 

Nuo 2004 metų komandos formavimo mokymuose naudoja SNED metodiką, padedančią suburti save organizuojančią komandą (S), nukreiptą į rezultatą (N), turinčią didelį energetinį potencialą (E), būtiną komandos nuolatinei dinamikai (D). SNED metodika komandos formavimo mokymuose plėtojama Eurazijoje nuo 2000 metų. Šios metodikos pagalba komandos įgalinamos savarankiškai organizuoti komandinius procesus, siekti bendro tikslo, padidėja komandos darbingumas ir kūrybiškumas, komanda nuolat vystosi.

 

Yra gerai įvaldžiusi patyrimu grindžiamų užduočių rengimo ir įgyvendinimo techniką bei darbo su grupėmis įgūdžius. Mokymai orientuoti į interaktyvią diskusiją, praktinių situacijų analizę, išsamų informacijos pateikimą. Dalyviai teigiamai vertina už: gebėjimą subtiliai ir betarpiškai bendrauti, sudominti, paprastai perteikti sudėtingą informaciją, tinkamai parinkti praktines užduotis, padedančias įžvelgti tobulintinas savybes, teigiamą ir saugią atmosferą. Dalyviai rekomenduoja mokymus kitiems, nes jų žodžiais tariant mokymai yra „labai įdomūs, nauji, naudingi, pritaikomi darbe“.

 

Mokė, konsultavo įmones ir pavienius asmenis Lietuvoje ir Kazachstane: TL NIKA Group, Visagino atominė elektrinė, Orlen Lietuva, AB Lietuvos bankas, SODRA, LR Krašto apsaugos ministerija, Tarptautinis Vilniaus oro uostas, Litcargus, STATOIL Lietuva, Lukoil Baltija, Rytų skirstomieji tinklai, DHL Lietuva, SBA grupės Verslo lyderių centras, Kauno baldai, LR Valstybės kontrolė, LR Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, LR Seimo teisės komitetas, SEB banko Iždo departamentas, Lietuvos ekonominės plėtros agentūra, Lietuvos Bajorų Karališkoji sąjunga (Vilniaus kraštas) ir daugelis kitų.


Pranešėjo mokymai