Marija Jurskienė
LEKTORĖ

Edukologė. Vilniaus darželio - mokyklos „Dainorėliai“ vyr. auklėtoja, dirbanti su priešmokykline grupe.