CHEMIJOS MEISTRIŠKUMO MOKYMAI

Tikras meistriškumas – ne veiksmas, o įprotis. Aristotelis

Vertinant chemijos valstybinį brandos egzaminą, pastebima, kad mokiniai daro tas pačias klaidas organinės, neorganinės, gyvybės ir bendrosios chemijos bei skaičiavimo uždaviniuose. Šis meistriškumo mokymas skirtas išsiaiškinti, kokias konkrečias klaidas daro mokiniai ir kaip mokyti, kad jie turėtų tvirtą chemijos žinių pagrindą ir būtų puikiai pasirengę laikyti valstybinius chemijos egzaminus.

 

 LEKTORIUS

 

Roman Voronovič

Dr. Roman Voronovič – vienintelis Lietuvoje apsigynęs daktaro disertaciją chemijos didaktikos tema. Daug metų dirbęs mokytojų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo srityse, ruošė mokinius chemijos egzaminams, konkursams ir olimpiadoms. Lektorius 6 metus dėstė Vilniaus universitete, Chemijos fakultete, Taikomosios chemijos katedroje. Chemijos valstybinio brandos egzamino užduočių bendraautorius, recenzentas ir vyresnysis vertintojas, „E.Mokykla” rengęs chemijos užduotis egzaminatorius.lt.

 

 

 

Svarbi informacija registruojantis:
1.
Abejuose mokymuose dalyvavę pedagogai gaus 10 val. akredituotą kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą. Viename – 5 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymą. Ši kvalifikacijos tobulinimo programa parengta bendradarbiaujant su VšĮ Trakų švietimo centru (įstaigos akreditacijos Nr. IVP-36).
2. Įveskite dalyvių el.paštus ir mob. tel. nr., nes renginių dienomis prisijungimai bus siunčiami abiem būdais.
3. Jei nėra galimybės dalyvauti gyvai (nuotoliniu būdu), galima pasirinkti renginio įrašą papildomai pažymint varnele – įrašo galimybė. Jį galėsite peržiūrėti per 6 mėn.

 

LAIKAS IR VIETA

2021 m. spalio 8 d. ir 29 d.

15:00 - 16:45 val.

Internetu Jūsų įrenginyje

REGISTRACIJOS KAINA

Į VIENĄ DALĮ

12,00 EUR 1 dalyviui

Išsirinkite norimus mokymus žemiau

Į ABI DALIS 

20,00 EUR 24,00 EUR 1 dalyviui

Registruojantis į vieną mokymą 1 dalyviui kaina - 12,00 EUR; 4 ir daugiau dalyvių - 9 EUR.
Registruojantis į abu mokymus 1 dalyviui kaina - 20,00 EUR; 4 ir daugiau dalyvių - 17,00 EUR. 
Įrašas papildomai - 3 EUR.  

 

 

 

2021 m. spalio 8 d., 15:00 - 16:45 val.

12,00 EUR 1 dalyviui

9,00 EUR 4 ir daugiau dalyvių

REGISTRUOTIS

1 mokymas. BENDROJI, NEORGANINĖ CHEMIJA IR SKAIČIAVIMO UŽDAVINIAI – TIPINĖS MOKINIŲ KLAIDOS

 

Mokymo metu sužinosite:

  • kokias tipines klaidas daro 8-12 klasių mokiniai ir laikantys valstybinį chemijos brandos egzaminą;
  • kaip sudėlioti tvirtą bendrosios chemijos ir skaičiavimo uždavinių sprendimo gebėjimų pagrindą, leisiantį nepalikti spragų ar jas ištaisyti;
  • kokius mokymo metodus ir gyvenimiškus pavyzdžius taikyti, kad mokiniams chemijos dalykas būtų aiškesnis.

Po mokymo lektorius atsakys į dalyvių klausimus.

 

 

2021 m. spalio 29 d., 15:00 - 16:45 val.

12,00 EUR 1 dalyviui

9,00 EUR 4 ir daugiau dalyvių

REGISTRUOTIS

 

 

2 mokymas. ORGANINĖ IR GYVYBĖS CHEMIJA – TIPINĖS MOKINIŲ KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

 

Mokymo metu sužinosite:

  • kokias tipines klaidas daro 10-12 klasių mokiniai, mokydamiesi organinės ir gyvybės chemijos bei laikydami valstybinį chemijos brandos egzaminą;
  • kaip sudėlioti tvirtą žinių bei gebėjimų pagrindą, leisiantį išvengti tipinių klaidų;
  • kokius mokymo metodus ir gyvenimiškus pavyzdžius taikyti, kad mokiniams organinės ir gyvybės chemijos kursas būtų aiškesnis ir jie lengviau įsisavintų mokomąją medžiagą.

Po mokymo lektorius atsakys į dalyvių klausimus.