FIZIKOS MEISTRIŠKUMO MOKYMAI

Dažnas mokinys, dar net nepradėjęs mokytis fizikos, jau yra susidaręs išankstinę nuomonę, kad ši sritis ypač sudėtinga, todėl ji nėra populiari tarp mėgstamiausių mokomųjų dalykų. Fizikos mokytojui keliami įdomūs ir tuo pat metu nelengvi iššūkiai: kaip sugriauti neigiamus mitus apie fiziką ir stiprinti mokinių susidomėjimą? Kokiais principais ir praktiniais metodais vadovautis norint fiziką dėstyti suprantamai ir įdomiai?

 

 LEKTORĖ

Rigonda Skorulskienė

 

Rigonda Skorulskienė – Kauno Jezuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, fizikos mokslų doktorantė, kvalifikacijos programų rengėja ir lektorė. 2016 m. lektorė išrinkta inovatyviausia fizikos mokytoja. Nuo 2020 m. lektorė yra Nacionalinės švietimo agentūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbo grupės narys. Rigonda Skorulskienė yra Tarptautinio projekto Scientix bei Go-Lab ambasadorė Lietuvoje, o taip pat ir nuo 2020 m. Tarptautinio Astronomijos Švietimo tinklo koordinatorė Lietuvoje (Office of Astronomy for Education).  Fizikos vadovėlių, uždavinynų, pratybų, testų autorė ir bendraautorė, recenzentė. 2002 - 2021 m. lektorė dalyvavo fizikos valstybinių egzaminų vertinime.

 

 

Svarbi informacija registruojantis:
1. 
Abejuose mokymuose dalyvavę pedagogai gaus 10 val. akredituotą kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą. Viename – 5 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymą. Ši kvalifikacijos tobulinimo programa parengta bendradarbiaujant su VšĮ Trakų švietimo centru (įstaigos akreditacijos Nr. IVP-36).
2. Įveskite dalyvių el.paštus ir mob. tel. nr., nes renginių dienomis prisijungimai bus siunčiami abiem būdais.
3. Jei nėra galimybės dalyvauti gyvai (nuotoliniu būdu), galima pasirinkti renginio įrašą papildomai pažymint varnele – įrašo galimybė. Jį galėsite peržiūrėti per 6 mėn.

 

LAIKAS IR VIETA

2021 m. laprikčio 11 d. ir 17 d.

15:00 - 16:45 val.

Internetu Jūsų įrenginyje

REGISTRACIJOS KAINA

Į VIENĄ DALĮ
12,00 EUR 1 dalyviui

Išsirinkite norimus mokymus žemiau

Į ABI DALIS
20,00 EUR 24,00 EUR 1 dalyviui

Registruojantis į vieną mokymą 1 dalyviui kaina - 12,00 EUR; 4 ir daugiau dalyvių - 9 EUR.
Registruojantis į abu mokymus 1 dalyviui kaina - 20,00 EUR; 4 ir daugiau dalyvių - 17,00 EUR. 
Įrašas papildomai - 3 EUR visai dalyvių grupei.

 

                                                         MOKYMAI 5-12 klasių fizikos ir integruoto gamtos kurso mokytojams

 


2021 m. lapkričio 11 d., 15:00 - 16:45 val.

12,00 EUR 1 dalyviui

9,00 EUR 4 ir daugiau dalyvių
 

REGISTRUOTIS

 

 

I mokymas. Fizikos uždavinių sprendimas

 

Mokymo metu sužinosite:

 • kaip fizikos mokytojas turi mokyti mokinius skaityti?
 • kaip padėti mokiniams prisijaukinti fizikos uždavinius?
 • kaip tikslingai pasinaudoti apverstos pamokos elementais?

Po mokymo gebėsite:

 • ugdyti skaitymo gebėjimus fizikos pamokose;
 • organizuoti fizikos uždavinių sprendimą;
 • tinkamai pasinaudoti apverstos pamokos elementais.

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus.

 

 

2021 m. lapkričio 17 d., 15:00 - 16:45 val.

12,00 EUR 1 dalyviui

9,00 EUR 4 ir daugiau dalyvių
 

REGISTRUOTIS

 

II mokymas. Mokymasis tyrinėjant

 

Mokymo metu sužinosite:

 • kokie metodai tinkami norint sėkmingai organizuoti praktinę veiklą?
 • kaip suvienodinti mokinio ir mokytojo vertinimo kriterijų supratimą?

 

Po mokymo gebėsite:

 • suformuluoti tinkamus vertinimo kriterijus; 
 • efektyviai organizuoti praktinių darbų eigą ir vertinimą; 
 • plėtoti mokinių tiriamosios veiklos kompetencijas.

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus.