Kviečiame stebėti PRAKTINĘ IKIMOKYKLINIO UGDYMO KONFERENCIJĄ

„Įtraukusis darželis 2022“ 

 

Ikimokyklinio ugdymo situacija Lietuvoje nuo 2024 metų stipriai pasikeis. 2024 m. ugdymo įstaigos rengiasi atverti duris specialiųjų poreikių vaikams, kad kiekvienas galėtų mokytis ir būtų ugdomas arčiau namų ar kitoje, labiausiai tėvų vertybes atitinkančioje įstaigoje, rengiama priešmokyklinio ugdymo atnaujinimo programa. 
Vaikams, turintiems ypatingų poreikių, reikia ne tik laiko ir dėmesio – svarbu išmanyti jų raidos ypatybes, žinoti, kaip apie vaikų sunkumus kalbėtis su tėvais bei kokios priemonės ir ugdymo metodai tokiems vaikams yra geriausi. Kaip pasitiksime šį naują žingsnį? Nors iki naujos programos pradžios dar yra laiko, vaikų, turinčių sunkumų, pedagogai ikimokyklinio ugdymo grupėse turi jau dabar, o patirties galima semtis iš kolegų, kurie lavina, ugdo ypatingus vaikus bei bendrauja su jų šeimomis ir siekia įtraukties jau šiandien. 

Pagrindinės konferencijos temos: 

   Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių

   Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai: darželio mokytojo veiksmai ir kaip vaiko problemas spręsti kartu su tėvais?

   Sensorinės integracijos priemonės ir jų pritaikymas ikimokyklinuko pojūčiams patenkinti

   Bendradarbiavimo su autistišku vaiku užmezgimas darželio sąlygomis

   Vaiko patirties įgalinimas įtraukiojo ugdymo pokyčių kelyje

 

Svarbi informacija registruojantis:

1. Grupę registruokite vienu metu. Atskirai daromos registracijos neapjungiamos.
2. Jei nėra galimybės dalyvauti gyvai (virtualiai prisijungiant realiuoju renginio laiku), galima pasirinkti konferencijos įrašą papildomai pažyminti varnele – įrašo galimybė. Jį galėsite peržiūrėti per 6  mėn.
3. Registracijos į renginį priimamos iki vasario 23 d., 9:00 val. 
4. Platininiams nariams registracija - 0€. Kaip tapti platininiu nariu: https://www.pedagogas.lt/narystes
5. Renginį organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai gaus 8 val. KT pažymėjimus.

LAIKAS IR VIETA

2022 m. vasario 23 d., 10:00 val.


Internetu Jūsų įrenginyje

REGISTRACIJOS KAINA

1 dalyviui
12 EUR  15 EUR* 

4 ir daugiau dalyvių
9 EUR  10 EUR


*Šios kainos galioja iki 2022-01-21. 

 

LEKTORIAI

(sąrašas nuolat pildomas)
 

 

Rūta Misiulienė

 

 

Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai: darželio mokytojo veiksmai ir kaip vaiko problemas spręsti kartu su tėvais?

 

Rūta Misiulienė – psichologė, konsultantė-lektorė, rengianti mokymus pedagogams, vedanti individualias konsultacijas tėvams. Lektorė nuolat stengiasi tobulėti ir mokytis, ją dominančios temos: „Vaikų ir paauglių elgesio ir/ar emocijų sutrikimai: pagalbos galimybės jiems ir šeimai, ugdantiems mokytojams“; „SUP turinčių vaikų įvertinimas“; „Švietimas tėvų, mokytojų, padedant spręsti savo ir įvairias vaikų/paauglių klinikines problemas“. Lektorė Pedagogas.lt platformoje vedė puikių vertinimų sulaukusį mokymą „Bendradarbiavimo su tėvais iššūkiai priešmokyklinio ugdymo pedagogams: kaip spręsti kylančias problemas?".

 

Pranešimo metu lektorė aptars ne tik tai, su kokiais sunkumais susiduria pedagogai darželyje, ugdydami specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Ne mažiau sunkumų kelia ir bendradarbiavimas su tokiomis šeimomis - kaip kalbėti apie sunkumus, kaip suteikti pagalbą, o ne išgąsdinti - apie visa tai kalbės Rūta Misiulienė.

 

 

 

Lukas Kamarauskas

Sensorinės integracijos priemonės ir jų pritaikymas ikimokyklinuko pojūčiams patenkinti

 

Lukas Kamarauskas – ergoterapeutas, VŠĮ „Sėkmingi vaikai“ programų vadovas, elgesio analitiko asistentas (BCaBA), lektorius, skaitęs pranešimus konferencijose bei vedęs seminarus apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą  temomis: „Santykio su vaiku kūrimas. Socialinių įgūdžių formavimas“, „Socialinių įgūdžių ugdymas“, „Aplinkos pritaikymas, siekiant patenkinti kiekvieno vaiko sensorinius poreikius: individualizavimo svarba“, „Vaizdo modeliavimo taikymas socialiniams gebėjimams ugdyti“.

 

Vaikai, turintys tam tikrų raidos ypatumų, dažnai nemoka tinkamai reaguoti į sensorinius pojūčius, o tai trukdo jiems įsitraukti į bendras veiklas su bendraamžiais, mokytis, atlikti kasdienes veiklas. Išsiaiškinus individualius vaiko sensorinius poreikius galima net ir kasdienę vaiko aplinką pritaikyti taip, kad joje jis trūkstamų pojūčių gautų, o į nemalonius pojūčius galėtų tinkamai reaguoti.

 

 

 

Roberta Plekavičienė

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių

 

Roberta Plekavičienė – Dubysos aukštupio mokyklos specialioji pedagogė-logopedė. Lektorė dalyvavo konferencijose apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimus. ISSA( international step by step association) organizuojamose konferencijose pristatė Educas projekto rezultatus, kurie padarė įtaką pokyčiams ikimokyklinio ugdymo aplinkose.

 

Lektorė pranešimo metu pasidalins gerąja praktika, kaip organizuoti ugdymą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, aptars, kokie yra pedagogų iššūkiai organizuojant ugdymą tokiems vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, pasidalins praktiniais pavyzdžiais, kaip veikti grupėje iš mokyklos, kurioje dirba, gerosios praktikos.

 

 

 

Simona Pipiraitė

 

Bendradarbiavimo su autistišku vaiku užmezgimas darželio sąlygomis

 

Simona Pipiraitė – taikomojo elgesio analizės specialistė, programų koordinatorė VšĮ ,,Abos centras“. Lektorė turi 5 metų darbo patirtį taikomojo elgesio analizės srityje.

 

Mokslininkų teigimu autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų skaičius pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje, nuolat auga. Lietuvos vyriausybės sprendimu iki 2024 m. mūsų šalyje planuojama uždaryti specialiuosius darželius ir mokyklas užtikrinant visų vaikų, įskaitant turinčius autizmo spektro sutrikimą, inkliuziją bendrojo lavinimo švietimo įstaigose. Todėl pedagogų pasiruošimas priimti ir efektyviai ugdyti savo darželio grupėse vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą, yra labai svarbus. Vienas didžiausių sunkumų, su kuriuo susiduria pedagogai – kaip užmegzti ir viso mokymo metu palaikyti tinkamą santykį ir bendradarbiavimą su autizmo spektro sutrikimą turinčiu vaiku. Todėl šio pranešimo tikslas – supažindinti ikimokyklinio ugdymo pedagogus bei kitus su vaiku dirbančius specialistus su bendradarbiavimo strategijomis ir metodais, skirtais autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų efektyviai inkliuzijai.

 

 

 

dr. Sergejus Neifachas

 

Vaiko patirties įgalinimas įtraukiojo ugdymo pokyčių kelyje

 

Dr. Sergejus Neifachas - Vilniaus lopšelio darželio „Jurginėlis“ direktorius, VDU Švietimo akademijos docentas, VU Ugdymo mokslų instituto daktaras, lektorius, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo koordinatorius.

 

Dr. Sergejus Neifachas yra vienas iš komandos, rengiančios priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos nuo 2024 metų naujinimą, narių. Lektorius pateiks praktinių pavyzdžių, kaip įgalinti skirtingų patirčių ir gabumų vaikus taikant įtraukųjį ugdymą, universalaus dizainio principus, STEAM metodiką darbo praktikoje.