Matematika: integruotos ir įtraukiančios pamokos

 

Kaip įveikti prastą pažangumą ir didinti mokinių motyvaciją mokytis? Matematikos pamoka dažnam mokiniui atrodo sunkiai suprantama ir nutolusi nuo mokiniui aktualių temų, todėl mokinio įsitraukimas gali būti paviršutiniškas. Dar visai neseniai švietimo pagalbos specialistai išnagrinėję mokyklų duomenys (2020-2021 m.), pasiūlė galimas alternatyvas matematikos pasiekimų gerinimui: patyriminio ugdymo stiprinimas, matematikos dalykų integravimas su kitais dalykais, įtraukiančių pamokų kūrimas – tai keletas iš siūlomų sprendimų, kurie galėtų turėti teigiamos įtakos siekiant aukštesnio mokinio pažangumo. 
Mokymas skirtas matematikos mokytojams, kurie dirba su 5-
8 klasių mokiniais ir susiduria su mokinių motyvacijos problema. Mokytojams bus pateikti realūs pavyzdžiai ir idėjos, kaip kurti įtraukiančias ir integruotas matematikos pamokas. Įtraukiančių ir integruotų pamokų kūrimas taip pat padeda atskleisti mokytojo profesijos kūrybiškumą. Įtraukiančios ir integruotos pamokos priartina mokymąsi prie gyvenimo ir skatina mokinių mokymosi motyvaciją, suteikia galimybes pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius ir galias, padeda greičiau įsiminti reikiamą informaciją, susieja žinias bei gebėjimus, padeda išvengti pernelyg didelių mokymosi krūvių.

 

 LEKTORĖ

Vilma Urbonaitė

 

Vilma Urbonaitė – matematikos mokytoja, korepetitorė, lektorė.  Jau 11 metų  veda seminarus ir sėkmingai mokinius rengia matematikos ir fizikos brandos egzaminams. Dirbo su 1-12 klasių moksleiviais.

 

 

Svarbi informacija registruojantis:

1. Grupę registruokite vienu metu. Atskirai daromos registracijos neapjungiamos.
2. Jei nėra galimybės dalyvauti gyvai (virtualiai prisijungiant realiuoju renginio laiku), galima pasirinkti konferencijos įrašą papildomai pažyminti varnele – įrašo galimybė. Jį galėsite peržiūrėti per 6  mėn.
3. Registracijos į renginį priimamos iki vasario 24 d., 12:00 val. 
4. Platininiams nariams registracija - 0€. Kaip tapti platininiu nariu: https://www.pedagogas.lt/narystes
5. Renginį organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai gaus KT pažymėjimus.

 

LAIKAS IR VIETA

 

2022 m. vasario 17 d. ir 24 d.

Internetu Jūsų įrenginyje

REGISTRACIJOS KAINA

Į VIENĄ DALĮ
9,00 EUR 1 dalyviui

Išsirinkite norimus mokymus žemiau

Į ABI DALIS
15,00 EUR 24,00 EUR 1 dalyviui

 

MOKYMAI 5-8 klasių matematikos mokytojams

 


2022 m. vasario 17 d., 15:00 - 17:30 val.

9,00 EUR 1 dalyviui
 

REGISTRACIJA

 

 

1 mokymas. Matematika: kaip kurti integruotas pamokas?

 

Mokymo metu sužinosite:


•  Kas yra integruotos pamokos?
•  Kaip matematikos pamokas integruoti su lietuvių kalba?
•  Kaip matematikos pamokas integruoti su anglų kalba?
•  Kaip matematikos pamokas integruoti su istorija?
•  Kaip matematikos pamokas integruoti su geografija?
•  Idėjos Jūsų būsimoms integruotoms pamokoms.

 

Po mokymo gebėsite:


• Integruoti matematikos pamokas su lietuvių kalba: „Paprastasis skaitvardis + įvardžiuotinis skaitvardis = trupmena”
• Integruoti matematikos pamokas su anglų kalba: „Veiksmai su dešimtainėmis trupmenomis: sudėtis, atimtis ir daugyba“.
• Integruoti matematikos pamokas su istorija: „Teigiamieji ir neigiamieji skaičiai – istorinė tiesė“.
• Integruoti matematikos pamokas su geografija: „Koordinačių sistema ir vietos nustatymas“.
• Integruoti matematikos pamokas su informacinėmis technologijomis: „Duomenų rinkimas ir vaizdavimas“.

 

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus.

 

 

2022 m. vasario 24 d., 15:30 - 18:30 val.

9,00 EUR 1 dalyviui
 

REGISTRACIJA

 

2 mokymas. Matematika: kaip kurti įtraukiančias pamokas?

 

Mokymo metu sužinosite:

• Kaip motyvuoti mokinius pamilti matematiką?
• Įtraukiančių pamokų pavyzdžiai.
• Kaip kurti įtraukiančias pamokas?
• Kaip kurti įtraukiančias pamokas su socialiniais partneriais?
• Kokias žaidimo formas galima panaudoti pamokų metu?
• Kokias matematines parodas, projektus organizuoti su mokiniais?
• Idėjos jūsų būsimoms įtraukiančioms pamokoms.    

 

Po mokymo gebėsite:

 

• Motyvuoti mokinius mokytis matematikos.
• Vesti įtraukiančias pamokas su socialiniais partneriais. 
• Matematikos temas pateikti ir mokytis per įvairius žaidimus.
• Organizuoti parodas ir projektus matematikos tematika mokykloje.
• Kurti įtraukiančias matematikos pamokas: „Erdviniai kūnai“,  „Atstumai, perimetrai, plotai“ ir k.t

 

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus.