KVIEČIAME Į PRAKTINĘ ŠVIETIMO KONFERENCIJĄ

Mažinti krūvį - didinti motyvaciją. Sėkmingiausi nuotolinio mokymo metodai

 

Įtampa, stresas, milžiniškai išaugęs krūvis - tai neįprasta kasdienybė, kuri, prasidėjus nuotoliniam ugdymui, užgriuvo pedagogus ir ugdymo įstaigų vadovus. Ne paslaptis, kad daugumai vien mintis apie gresiantį nuotolinį ugdymą kelia nemalonias emocijas, pedagogai jaučiasi dar nepasiruošę rudens iššūkiams. 

Konferencijos pranešėjai pasidalins sėkmingai veikiančiomis praktikomis, kurias galėsite lengvai pritaikyti savo ugdymo įstaigose ir pamokose.

 

Pagrindinės konferencijos temos:


Administracijos atsakomybė ir konkretūs darbai, kad nuotolinis mokymas būtų sėkmingas;

Kaip pedagogui planuotis savo laiką ir kaip išvengti namų darbų taisymo iki paryčių;

Kaip pačiam kurti įdomias ir įtraukiančias pamokas;

Įtraukusis pradinukų nuotolinis ugdymas;

Įtraukusis vyresniųjų klasių mokinių nuotolinis ugdymas;

Praktikos, kurios padeda nuotoliniu būdu ugdyti specialiųjų poreikių turinčius mokinius;

Nuo konfliktų iki bendradarbiavimo: darna (nuotolinėje) pamokoje;

Kaip pedagogui neišprotėti, kai visi aplinkui eis iš proto?;

Kaip rasti nuotoliniame ugdyme vietos žmogiškosioms vertybėms?

Kaip kurti pasitikėjimą mokytoju mokant nuotoliniu būdu?

Ši kvalifikacijos kėlimo programa parengta bendradarbiaujant su VšĮ Trakų švietimo centras (Akreditacijos pažymėjimas Nr.092). Dalyviai gaus akredituotus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.

Konferencijos programa

Visa informacija su prisijungimais bus siunčiama konferencijos dalyviams nuo 2020.08.24 d. 16 valandos bei SMS žinutėmis renginio dieną 08:00

LAIKAS IR VIETA

 

2020 m. rugpjūčio 25 d., 9:20 - 15:30 val.

Internetu (galėsite žiūrėti sau patogioje vietoje)

REGISTRACIJOS KAINA. Registracija baigiasi 08.24 16:00


IŠPARDUOTA

 

IŠPARDUOTAPRANEŠĖJAI (Informacija nuolat pildoma)

 

 

 

 

 

Valdas Statulevičius

 

Administracijos atsakomybė ir konkretūs darbai, kad nuotolinis mokymas būtų sėkmingas

 

Valdas Statulevičius – Vilniaus krikščionių gimnazijos direktorius, soc. mokslų magistras

 

Pasidalinsiu Vilniaus krikščionių gimnazijos patirtimi organizuojant darbą nuotoliniu būdu, bei dirbant mišriuoju būdu (dalis klasės mokykloje tiesiogiai dalyvauja pamokoje, kita dalis nuotoliniu būdu).
Bendros mokyklos nuostatos, strategija, sprendimai, mokytojų ir moksleivių apmokymai ir
techninis aprūpinimas, komunikacija su mokytojais, mokiniais, tėvais, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas.

 

 

 

 

 

Andrius Pelegrimas

 

Kaip sukurti motyvuojančią ir pozityvią aplinką mokytojui mokyti

 

Andrius Pelegrimas – mokyklos „Herojus“ vadovas, VDU Lietuvos istorijos magistras, baigęs Vanderbilt University, TN, USA studijų programą Consumer Behavior and Entrepreneurial Leadership. 12 metų dirbo vadovu Southwestern korporacijoje JAV, kuri kuria ir leidžia knygas bei aplikacijas, skirtas lavinti vaikų skaitymo įgūdžius, emocinį intelektą bei mokyti tėvus ugdymo principų. 

 

Ką galime daryti šiandien ir nuotolinio ugdymo metu, kad sukurtume produktyvią ir pozityvią aplinką mokytojui mokyti? Kalbėsime apie vadovo atsakomybę, jo vaidmenį gerinant mokytojo darbo aplinką. Kokie turėtų būti mokinių ugdymo lūkesčiai, ar jie tapatūs lyginant su ugdymu gyvai? Kokią palaikymo sistemą (įrankiai, rutinos, mokymai, apdovanojimai ir įvertinimai) mokytojams turėtų taikyti vadovas? Patarimai mokytojui: kaip paskirstyti energiją, planuoti dieną, skirstyti prioritetus, bendradarbiauti ir komunikuoti su kolegomis.

 

 

Ina Karosevičienė

 

Mokytojo laiko planavimas: kaip dirbti, kad neliktų darbų taisymo iki paryčių

 

Ina Karosevičienė – Kauno Saulės gimnazijos matematikos mokytoja–metodininkė, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos narė. 

 

Pranešime pasidalinsiu patirtimi, kokie sprendimai nuotoliniam ugdymui buvo priimti mūsų gimnazijoje, kokius darbo metodus bei priemones naudojau matematikos pamokose, kaip planavau laiką ruošdamasi pamokoms ir vertindama mokinių darbus.

 

 

 

Olga Telešova

 

Specialiojo ugdymo nuotoliniu būdu optimizavimo praktika bendrojo ugdymo mokykloje


Olga Telešova – Vilniaus Antakalnio progimnazijos specialioji pedagogė, specialiosios pedagogikos magistrė, lietuvių ir rusų kalbų filologė, Mokymosi ypatumų centro „Labirintas“ specialioji pedagogė ir lektorė.

 

Pasidalinsiu savo patirtimi apie tai, kaip organizuoti mokinių, turinčių specialiųjų poreikių,
ugdymą nuotoliniu būdu: nuotolinių pamokų ir savarankiškos veiklos tvarkaraščių sudarymą ir
įgyvendinimą; sistematizuotą užduočių pateikimą; specialiosios, psichologinės ir socialinės
pagalbos teikimą integruojant į pagalbą mokantis; kelių mokymosi dalykų jungimo galimybes;
funkcijų pasiskirstymą tarp mokinio ugdytojų.

 

 

Dr. Mindaugas Nefas

 

 

Įtraukusis nuotolinis mokymas vyresniųjų klasių mokiniams


Mindaugas Nefas – Humanitarinių mokslų (istorija) daktaras, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos ir Vilniaus „Diemedžio“ mokyklos istorijos mokytojas metodininkas; Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorius, 

 

Pranešime dalysiuosi savo patirtimi organizuojant nuotolinį mokymą vyresniųjų klasių moksleiviams. Aptarsiu ne tik sėkmingai taikytus principus, bet ir metodus ar aspektus, kurie pasirodė netinkami, neefektyvūs. Nuotolinis ugdymas suteikia galimybę mokiniams pateikti tokių formų užduotis, kurių tradicinės pamokos metu atlikti nebuvo galima arba trūkdavo laiko - pakalbėsime ir apie tai.

 

Veronika Naumovaitė

 

Įtraukusis nuotolinis ugdymas pradinių klasių mokiniams


Veronika Naumovaitė – Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytoja, lektorė.

 

Rengiu labai praktinį pranešimą, apie tai, kaip reikia planuotis savo laiką pradinių klasių mokytojui, kaip efektyviai valdyti nuotolinę klasę, apie taisykles bei pradinių klasių mokinių motyvacijos išlaikymą nuotolinio mokymo metu. 

 

 

 

Rūta Bagdonienė

 

Konfliktų ir įtampos valdymas (nuotolinėje) klasėje 


Rūta Bagdonienė – Vilniaus krikščionių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja-metodininkė;  lietuvių kalbos mokytoja, metodininkė.

 

Nereikia nė nuotolinio mokymo, kad suprastume, jog mokytojai, mokiniai ir jų tėvai, administracijos darbuotojai dažnai susiduria su vidiniais ir išoriniais konfliktais, didesniais ir mažesniais sunkumais kasdieniniame darbe. Atrasti daugiau ramybės įprastame ir nuotoliniame ugdyme, mažinti įtampą, išvengti konfliktų ir juos lengviau išspręsti gali padėti savo ir kitų žmonių ribų suvokimas bei struktūruoti bendruomenės sprendimai dėl darbo organizavimo.

 

 

 

Brigita Miežiūnienė

 

Pasitikėjimas mokytoju ir mokiniu virtualiose klasėse 


Brigita Miežiūnienė – Vilniaus Ryto progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, klasės auklėtoja.

 

Pasikalbėsime kaip kasdien mažais žingsneliais galime stiprinti pasitikėjimą savimi, vienas kitu ir formuoti pasitikėjimu grįstą bendruomenę tobulėjančią nuotoliniu būdu. 

 

 

 

Marija Serbintaitė

 

Kaip pačiam kurti įtraukiančias ir įdomias nuotolines pamokas


Marija Serbintaitė – Pedagogas.lt skaitmeninių projektų vadovė, 5 metus dirbo istorijos mokytoja, klasės auklėtoja/mentore.

 

Konkretūs žingsniai, kaip mokytojui kurti įtraukiantį skaitmeminį ugdymo turinį, kuris gali būti naudojamas tiek nuotoliniame mokyme, tiek sugrįžus į mokyklas. Skaitmeninis ugdymo turinys - kaip krūvio mažinimo priemonė.

 

 

 

 

Linas Slušnys

 

Kaip neišprotėti mokytojui, kai visi pradės eiti iš proto? 

 

Linas Slušnys – 20 metų dirba vaikų ir paauglių psichiatru. LIONS QUEST Lietuva direktorius bei jau 12 metų yra socialinio ir emocinio ugdymo instruktorius.

 

Kaip mokytojui išlikti ramiam, kaip sugebėti brėžti ribas ir prisiimti tiek atsakomybės, kiek jam priklauso.

 

 

Audrius Murauskas

 

Diskusijos dalyvis

 

Audrius Murauskas – 15 metų aktyvus Lietuvos švietimo bendruomenės narys, vienas iš Lietuvos tėvų forumo steigėjų, „Geros mokyklos koncepcijos“ bendraautorius. Mokyklų bendruomenėse skaito bendruomenės stiprinimo paskaitas, padeda bendruomenei geriau vienas kitą pažinti bei siekti bendrų tikslų.

 

 

 

 

 

Justina Kliknaitė

 

Diskusijos dalyvė

 

Justina Kliknaitė - iš Vilniaus ,,Šviesos pradinės mokyklos“ pradinių klasių mokytoja.