Kviečiame į praktinę konferenciją

MOKYKLA IR VADOVAS: SĖKMINGĄ MOKYKLĄ BEKURIANT

 

Pagrindinė vadovo ir lyderio užduotis yra parodyti žmonėms bendrą viziją, vertybes ir strateginius prioritetus, o gebėjimas būti lyderiu pokyčių metu – bene svarbiausias kuriant sėkmingą mokyklą. 

Ši konferencija skirta švietimo įstaigų vadovams ir pavaduotojams. Jie kasdien susiduria su naujais iššūkiais organizuodami ugdymo įstaigų darbą nuolat kintančiomis sąlygomis. Keičiasi ne tik ugdymo procesas, metodai ir formos, bet ir darbuotojai. Kaip išlaikyti talentingus mokytojus darbo vietose? Kaip sukurti motyvuojančią ir teigiamą aplinką? Kaip tapti ir būti sėkmingu švietimo įstaigos lyderiu?

Konferencijos metu bus gilinamos bendrosios ir dalykinės lyderystės kompetencijos, o pranešimai paremti praktine patirtimi. Bus pristatomi naujausi ir efektyviausi lyderystės metodai, kurie, pritaikyti kasdieniniame darbe, turės tiesioginės įtakos tiek paties vadovo efektyvumui, tiek visos pedagogų komandos kokybiškam darbui, organizacijos kultūrai ir sklandžiai vidinei komunikacijai.  


Preliminarios konferencijos temos:
 Ugdomasis vadovavimas – praktinis pritaikymas kasdienėje lyderystėje.
 Neapibrėžtumas, krūviai ir pokyčiai – kaip neprarasti motyvacijos.
 Vadovo teisės, pareigos, atsakomybės ir besivystanti praktika. 
 Vadovo disciplina.
 Kaitos švietimo įstaigoje įgyvendinimo priemonės.
 Kaip tapti ir būti lyderiu bei įkvėpti savo komandą.
 Pokyčių etapai – kaip juos priimti ir išspręsti.
 Vadovų geroji patirtis.
 Kaip išlaikyti gerus mokytojus ir pritraukti naujus.
 

Ši kvalifikacijos kėlimo programa rengiama bendradarbiaujant su VšĮ Trakų švietimo centras (Akreditacijos pažymėjimas Nr. IVP-36). Dalyviams išduodami 8 val. akredituoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Svarbi informacija registruojantis:
1. Grupę registruokite vienu metu. Atskirai daromos registracijos neapjungiamos.
2. Tiesiogiai renginį gali stebėti Platininiai VIP partneriai. Registruotis reikia tiesiogiauži iš paskyros.
3. Jei nėra galimybės dalyvauti gyvai (virtualiai prisijungiant realiuoju renginio laiku), galima pasirinkti konferencijos įrašą papildomai pažyminti varnele – įrašo galimybė. Jį galėsite peržiūrėti per 6  mėn.
4. Registracijos į renginį priimamos iki lapkričio 11 d., 9:00 val. 

LAIKAS IR VIETA

2021 m. lapkričio 11 d., 10:00 val.


Internetu Jūsų įrenginyje

REGISTRACIJOS KAINA

1 dalyviui iki 10 29
25 EUR 49 EUR

2 ir daugiau dalyvių
19 EUR 49 EUR

 

Mindaugas Nefas

KONFERENCIJOS MODERATORIUS

 

Dr. Mindaugas Nefas - VDU licėjaus "Sokratus" direktorius, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, istorikas, mokslinių darbų žurnalo "Istorija" atsakingasis redaktorius. Dalyvauja įvairiuose edukaciniuose projektuose, prisideda prie ugdymo turinio atnaujinimo, mokyklinių vadovėlių rengimo. Įvairių mokslinių ir publicistinių straipsnių istorine ir pedagogine tematika autorius. 

 

Būdamas švietimo įstaigos vadovu, Mindaugas Nefas nuolat bendradarbiauja su pedagogais bei kitais švietimo įstaigų vadovais, o dėstytojo patirtis jam padeda kurti dialogą su studentų bendruomene, skatinti diskusijas ir drauge ieškoti atsakymų.

 

PRANEŠĖJAI (informacija nuolat pildoma) 
 

Brigita Kaleckaitė

Neapibrėžtumas, krūviai ir pokyčiai – kaip neprarasti motyvacijos

 

Brigita Kaleckaitė – direktorė, verslo lektorė ir konsultantė, Geštalto psichoterapeutė, psichoterapijos trenerė. Sukaupusi vertingos patirties ir žinių vadybos, organizacijų vystymo, darbo santykių, darbuotojų gerovės kūrimo, žmogiškųjų išteklių valdymo ir ugdymo srityse. Dėsto Lietuvoje ir užsienyje. 

 

Neapibrėžtumo ir nuolatinių pokyčių metu galimos ir dažnos sudėtingos, netikėtos žmogaus reakcijos. Svarbu išmokti atpažinti tokias savo ir kitų reakcijas, jas priimti ir nuspręsti, ką su jomis daryti bei kaip toliau elgtis. Pranešimo metu lektorė pasidalins, kaip galima susikurti stabilumo ir aiškumo salas neapibrėžtume, išlaikyti pusiausvyrą ir tikslingai naudoti vidinius resursus, kalbės apie emocijų toleravimo langą bei darbo ir laisvalaikio planavimo svarbą. Pateiks tiek teorinių žinių, tiek praktinių rekomendacijų bei užduočių, kaip motyvuoti save ir kitus. 

 

 

 

Mindaugas Jasiūnas

Švietimo įstaigos vadovo dienos disciplina

 

Mindaugas Jasiūnas – pardavimų, derybų, DISC asmenybės tipologijos sertifikuotas lektorius ir konsultantas. Vadovauja pardavimų komandai, rengia mokymus, konsultuoja verslo atstovus ir vadovus. Vasaros stovyklos „Tėvo ir sūnaus ryšys“ iniciatorius.


Sąmoningas vadovo dėmesys ir kasdieniai veiksmai, nukreipti ir susiję su  esminiais asmens, organizacijos ir aplinkos aspektais, leidžia pasiekti ne tik norimus rezultatus, bet ir atlikti tai harmoningai, pozityviai, oriai. Pranešėjas pasidalins žiniomis ir metodika, kaip disciplina kūnui, vidiniam emocijų ir jausmų pasauliui, asmenybei, organizacijai ir kolektyvui, taip pat disciplina delegavimui bei sąmoningai tarnystei padeda pasiekti iškeltus tikslus, sukurti harmoningą aplinką, subalansuoti asmeninį bei įstaigos gyvenimą, tobulėti asmeniškai ir visapusiškai auginti kolektyvo kompetencijas. 

 

 

Danguolė Miškinienė

Ugdomasis vadovavimas ir veiksmingas profesinis pedagogo augimas

 

Danguolė Miškinienė – Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorė, Lietuvos sporto universiteto lektorė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo vadybos studijų programos komiteto narė. Žinių ekonomikos forumo organizuotame konkurse apdovanota Inovatyviausio Lietuvos mokyklos vadovo titulu (2020).

 

Nuolat besikeičiančiame švietimo sistemos kontekste būtina atkreipti dėmesį į tuos ugdomojo vadovavimo metodus ir priemones, kurie padeda ugdyti, auginti ir išlaikyti talentingus mokytojus. Veiksmingo darbuotojus auginančio modelio sukūrimas, tinkamai parinktų priemonių naudojimas gali palengvinti vadovų darbą ir sukurti palankią kurti  ir augti aplinką. Lektorė pasidalins patirtimi, pasisekimais ir nesėkmėmis bei praktiniais veiklos pavyzdžiais, kurie padeda mokyklos vadovui išspręsti administracijos darbuotojų ir pedagoginio personalo motyvavimo, stiprinimo ir auginimo iššūkius. 

 

 

Jurgita Nemanienė

Kaitos švietimo įstaigoje įgyvendinimo sluoksniai: kietosios ir minkštosios priemonės

 

Jurgita Nemanienė – Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė, Lietuvos progimnazijų asociacijos pirmininko pavaduotoja. Aktyviai dirba keliuose švietimo sistemos lygmenyse, nominuota Metų mokyklos vadovo kategorijoje.  

 

Įvykiai mokykloje dažnai signalizuoja apie sistemines bėdas, kurių sprendimams paprastai neužtenka vieno ėjimo ir tradicinių ar standartinių veiksmų. Į švietimo problemų sprendimą lektorė skatina žvelgti kūrybiškai ir kompleksiškai. Būtent taip veikiant ir vadovaujantis netradiciniu požiūriu, galima pasiekti teigiamų pokyčių. Lektorė pasidalins nestandartiniais vadybiniais sprendimais ir psichologinės prieigos privalumais, patirtimi, kaip analizuojant praktinius pavyzdžius, galima sėkmingai įgyvendinti pokyčius bei užtikrinti stabilią veiklą.

 

 

Jūratė Bortkevičienė

 Pokyčiai organizacijoje: kaip padėti darbuotojams juos priimti?

 

Jūratė Bortkevičienė – vaikų ir šeimos santykių psichologė, verslo psichologė, mokymų lektorė lyderystės temomis. Konsultuoja ugdomojo vadovavimo ir komandos formavimo, taip pat  vaikų auklėjimo bei ugdymo klausimais. Konferencijos „Atsakinga tėvystė“ idėjos autorė ir organizatorė, taip pat knygos „Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius“ autorė. 

 

Kiekviena organizacija turi mokytis sutikti pokyčius, priimti juos kaip pozityvius iššūkius ir atitinkamai valdyti savo veiklą. Norint sėkmingai valdyti pokyčius, būtina atpažinti neišvengiamai lydintį pasipriešinimą, suprasti žmonių reakcijas, nustatyti neigiamų reakcijų priežastis ir imtis konstruktyvių priemonių pasipriešinimui įveikti. Viena vadovo užduočių yra padėti darbuotojams priimti pokyčius, numatyti veiksmus pagrindiniuose jų etapuose ir būti vadovu lyderiu parodant pokyčių naudą ir būtinybę.

 

 

Miša Jakobas

 Kaip tapti ir būti lyderiu bei įkvėpti savo komandą?

 

Miša Jakobas – ilgametis Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius, šiuo metu VDU licėjaus Sokratus konsultantas ir mentorius. Už aktyvią pedagoginę veiklą ir nuopelnus Lietuvos žydų bendruomenei ugdant jaunąją kartą apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi ir Garbės sidabro ženklu už nuopelnus, Šventojo Kristoforo statulėle – už nuopelnus švietimui. 

 

Sėkmingoms organizacijoms reikalingi sėkmingi lyderiai, gabūs vadovai. Šiandien Lietuvoje stokojame įdomių ir stiprių. Kur slypi rezervai, ko ir iš ko turėtų mokytis būsimi vadovai? Vienas atsakymų yra mentorystė. Ji padėtų atskleisti reikalingas savybes, bet pirmiausia, paskatintų sekti pavyzdžiu ir norėti imtis vadovavimo bei lyderystės. Kiekvienas vadovas turi turėti drąsos veikti ne tik pagal vadybos, bet ir pagal savo autentiškos lyderystės principus. Lektorius dalinsis ilgamete sėkmingo vadovavimo švietimo įstaigoms patirtimi ir patarimais, kaip vadovaujantis žiniomis ir vidine pajauta skatinti bendradarbiavimą su pedagogais ir tėvais, sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams augti ne tik akademiniame, bet ir asmeniniame lygmenyje bei kartu siekti geriausio rezultato. 

 

Raimonda Joskaudienė

Vadovo teisės, pareigos, atsakomybės ir besivystanti praktika

 

Raimonda Joskaudienė – civilinės ir komercinės teisės praktikė, daugelio straipsnių ir knygų autorė, lektorė, konsultantė. Sukaupusi didelę teisės dėstymo, mokymo asmens duomenų apsaugos ir kt. temomis patirtį, dalijasi teismų praktika paremtais pavydžiais. Dalyvauja ir skaito pranešimus Lietuvoje ir užsienyje organizuojamose konferencijose. 

 

Teisinė švietimo įstaigos ir jos vadovų atsakomybė – kokia apimtimi ir už ką? Civilinė ar baudžiamoji? Kaip užtikrinti stabilią švietimo įstaigos veiklą, numatyti į priekį ar koreguoti esamus procesus bei veiksmus? Lektorė detalizuos, kokias atsakomybes turi prisiimti įstaigos vadovas. Padės išsiaiškinti, kurios švietimo įstaigos veiklos sritys dažniausiai būna probleminės ir turi būti labai aiškiai aprašytos, įvardins rizikos veiksnius bei patars, kaip galima apsidrausti nuo neigiamų pasekmių.