KVIEČIAME Į KONFERENCIJĄ

„Mokykla ir vadovas: sėkmingą mokyklą bekuriant 2023“

 

Didelio susidomėjimo sulaukusi konferencija sugrįžta ir šiais metais. Kiekvienais metais švietimo įstaigų vadovams kyla vis naujų iššūkių, kuriuos tenka spręsti optimizuojant darbus, mažinant biurokratiją bei siekiant išlaikyti savo švietimo įstaigos teigiamą mikroklimatą ir geriausius pedagogus pasitelkus empatiją, tobulėjimo galimybes ir, žinoma, tenkinančią atlygio sistemą.

Šioje konferencijoje mes pakvietėme dalyvauti vienus geriausių šalies vadovus, jų pavaduotojus, kad dalindamiesi savo gerąja patirtimi, leistų giliau pažvelgti į savo švietimo įstaigos kasdienį gyvenimą ir atvertų dar kitą požiūrio tašką bei išbandytų naujus metodus.

Konferencija skirta švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ir pedagogams, siekiantiems tapti gerais vadovais.

Konferencijos metu sužinosite: 

  Kodėl vadovui prasminga žinoti tikrąsias darbuotojų nuotaikas?
  Kas yra geras lyderis?
  Kaip darbuotojų apklausos (kaštonų pagalba) rezultatus panaudoti organizacijos sėkmei?
  Kokius naujausius įstatymų pakeitimus ir tam tikrų taisyklių atnaujinimus privalo žinoti kiekvienas švietimo įstaigos vadovas?

Po konferencijos gebėsite: 

  Taikyti skirtingas darbuotojų apklausos formas;
  Pasiruošti tinkamus LT dokumentus ir veiklos vertinimo formas;
  Analizuoti darbuotojų apklausų rezultatus;
  Pasiruošti ir atnaujinti dokumentus pagal naujausius teisinius dokumentus, reikalingus švieitmo įstaigos sklandžiam darbui;
  Analizuoti administracinių sprendimų įtaką darbuotojų nuotaikai;
  Pritaikyti lyderystės mokymosi ir atmokimo strategijas;
  Stebėti darbuotojų nuotaikas ir jas vertinti. 

LAIKAS IR VIETA

2023 m. sausio 05 d., 10:00 val.


Internetu Jūsų įrenginyje

REGISTRACIJOS KAINA

29 € 49 €  1 dalyviui

27 €  2 dalyviams ir daugiau

REGISTRACIJA

*Registracijos kainos:
Ankstyvojo paukštelio (iki 2022.12.09) 29 EUR/1 dalyviui, 27 EUR/2 ir daugiau dalyvių;
1 registracijos etapas (2022.12.10 - 12.19) 36 EUR/1 dalyviui, 34 EUR/2 ir daugiau dalyvių;
2 registracijos etapas (2022.12.20 - 2023.01.04) 42 EUR/1 dalyviui, 40 EUR/2 ir daugiau dalyvių;
Vėlyvoji registracija (2023.01.05) 49 EUR/1 dalyviui, 47 EUR/2 ir daugiau dalyvių;

Informacija registruojantis:

1. Grupę registruokite vienu metu. Atskirai daromos registracijos neapjungiamos.
2. Jei nėra galimybės dalyvauti gyvai (virtualiai prisijungiant realiuoju renginio laiku), galima pasirinkti konferencijos įrašą papildomai pažyminti varnele – įrašo galimybė. Jį galėsite peržiūrėti per 6  mėn.
3. Registracijos į renginį priimamos iki sausio 05 d., 08:00 val. 
4. Platininiams nariams registracija - 0€. Kaip tapti platininiu nariu: https://www.pedagogas.lt/narystes
5. Renginį organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai gaus 6 val. KT pažymėjimus.

LEKTORIAI

(sąrašas pildomas)

 

dr. Dainius Žvirdauskas

 

Mokykla be biurokratijos: kokius pokyčius ir galimybes gali sukurti mokyklos vadovas? 

 

dr. Dainius Žvirdauskas – KTU inžinerijos licėjaus direktorius bei Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas, Švietimo tarybos narys ir pirmininkės pavaduotojas įvairių Vyriausybės ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei NŠA darbo grupių narys.

 

Kiek mokykla gali būti nepriklausoma ir laisva institucija? Kaip tuomet švietimo įstaigos vadovas gali geriausiais būdais išlaikyti pedagogus ir netgi pritraukti naujų? Ilgametę patirtį sukaupęs lektorius dr. Dainius Žvirdauskas  pasidalins praktinėmis įžvalgomis, kaip švietimo įstaigos vadovas gali padidinti mokyklos savarankiškumą ir laisvę priimti sprendimus, leidžiančius pagerinti švietimo įstaigos darbą pagal jos poreikius ir galimybes.

 

 

 

 

Raimonda Joskaudienė

 

Kokias teisinių dokumentų ir tvarkos naujoves švietimo sistemos darbe privalo žinoti kiekvienas vadovas? 

 

Raimonda Joskaudienė – juristė, civilinės ir komercinės teisės praktikė, daugelio straipsnių ir knygų autorė, lektorė, konsultantė. Sukaupusi didelę teisės dėstymo, mokymo asmens duomenų apsaugos ir kt. temomis patirtį, dalijasi teismų praktika paremtais pavydžiais. Dalyvauja ir skaito pranešimus Lietuvoje ir užsienyje organizuojamose konferencijose. 

 

Lektorė pasidalins naujausiais įstatymų pakeitimais ir tam tikrų taisyklių atnaujinimais, kuriuos privalo žinoti ir taikyti savo darbe kiekvienas vadovas, kad galėtų jaustis saugiai vadovaudamas švietimo įstaigai bei suteikdamas konkrečių įrankių ir žinių savo darbuotojams bei kolegoms.

 

 

 

 

 

 

Dr. Mindaugas Nefas

 

 

Ką kaštonai pasakoja apie mokyklos darbuotojus? 

 

Dr. Mindaugas Nefas – VDU licėjaus "Sokratus" direktorius, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, istorikas. Dalyvauja įvairiuose edukaciniuose projektuose, prisideda prie ugdymo turinio atnaujinimo, mokyklinių vadovėlių rengimo. Įvairių mokslinių ir publicistinių straipsnių istorine ir pedagogine tematika autorius. 

 

Pranešimo metu bus kalbama apie galimybę švietimo įstaigose taikyti keletą „Deep Leadership“ programos elementų, kurių dėka galima sužinoti darbuotojų nuotaikas, sekti jų kitimo tendencijas ir pan. Itin dažnai organizacijų vadovams iššūkiu tampa suvokti tikrąją darbuotojų savijautą, pasitenkinimą arba nepasitenkinimą savo darbu, bei darboviete. Todėl vadovai taiko skirtingas metodikas siekdami tai išsiaiškinti: individualūs pokalbiai, anketavimas, nuolatinis klausimo „Kaip Jūs laikotės?“ uždavimas – gali suteikti informacijos, bet ją gali suteikti ir kaštonas, kurį kiekvieną rytą darbuotojas gauna iš savo vadovo. 

 

 

 

 

Danguolė Miškinienė 

 

Kaip susikurti vidinę darbo sistemą, kad švietimo įstaigos mechanizmas veiktų kaip laikrodis?

 

Danguolė Miškinienė  – Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorė, Lietuvos sporto universiteto lektorė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo vadybos studijų programos komiteto narė. Žinių ekonomikos forumo organizuotame konkurse apdovanota Inovatyviausio Lietuvos mokyklos vadovo titulu (2020).

 

Lektorė pasidalins Jono Jablonskio gimnazijos sukurtos dokumentų valdymo sistemos principais, tam tikrais itin naudingais dokumentais ir formomis, kurios nėra būtinos, bet itin pagelbėja kasdieniniame darbe. Tai suteikia mokytojams aiškumo, palengvina įvairius audito ir kitus patikrinimus bei suteikia vadovui saugumo, kad darbas vyktų sklandžiai ir efektyviai.

 

 

 

 

 

Rytis Komičius

Lyderis: nuo klasės iki mokyklos bendruomenės įgalinimo

 

Rytis Komičius – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, anglų kalbos ir psichologijos mokytojas, mokyklų išorės vertintojas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto doktorantas bei konsultantas ugdymo kokybės ir strateginio planavimo klausimais. Dalyvauja savanorystės programose, skaito paskaitas ir pranešimus įvairiose konferencijose ir renginiuose. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narys, LAKMA narys.

 

Pranešimu siekiama atkreipti mokyklų vadovų ir/ar jų pavaduotojų, mokytojų dėmesį į tai, koks lyderių vaidmuo įgalinant bendruomenę pokyčiams. Pranešime apžvelgiamos pagrindinės lyderystės mokyklos, šviesioji ir tamsioji lyderystės (kompetencijų aspektu) pusės, svarbiausios lyderio kompetencijos pokyčiams įgyvendinti bei lyderystės mokymosi ir „atmokimo“ strategijos. Pranešimo klausytojai dalyvaus interaktyvioje diskusijoje apie tai, be ko egzistuoti negalėtų jokia bendruomenė – lyderius. 

 

 

 

Dr. Eugenijus Laurinaitis

Kaip gera vadovo savijauta padeda pedagogams geriau jaustis jų rolėje? 

 

Dr. Eugenijus Laurinaitis – lektorius ir medicinos mokslų daktaras, VU docentas, MRU profesorius, 5 knygų autorius ir bendraautorius, buvęs ilgametis Europos psichoterapijos asociacijos prezidentas, šiuo metu jos generalinis sekretorius. Veda mokymus ir seminarus tiek švietimo įstaigų, tiek verslo sektoriaus vadovams.

Pranešimo metu sužinosite apie asmenines emocijas ir jausmus, kylančius sudėtingoje socialinėje situacijoje, tad bus bandoma spręsti, kas gali padėti jaustis šioje situacijoje geriau. Lektorius pasidalins patirtimi ir įžvalgomis, kas lemia darbuotojo savijautą, kokie veiksniai gali ją keisti bei kokie vadovo veiksmai gali padėti pedagogams jaustis geriau savo rolėje. Medicinos mokslų daktaras vadovaujasi moto „Gerai dirbti gali tik tas, kuris moka gerai ilsėtis“.

 

 

 

 

 

Sandrija Kudirkaitė

3 žingsniai, kad vadovą išgirstų ir norėtų veikti

 

Sandrija Kudirkaitė – tarptautinio lygio saviugdos, verslo, pardavimų bei motyvacijos trenerė ir koučerė, savo praktikoje naudojanti ne tik naująsias mokymo technologijas, bet ir senovės kultūrų metodus. Apjungusi gydytojos, verslininkės, jogos mokytojos ir psichologės patirtį, lektorė dalinasi viešojo kalbėjimo žiniomis ir praktinėmis įžvalgomis tiek verslininkams, tiek pedagogams visame pasaulyje. Per daugiau kaip 20 metų lektorės mokymuose ir seminaruose dalyvavo per 80 000 žmonių įvairiose Europos, NVS ir Azijos šalyse. 

Pranešimo metu sužinosite praktines rekomendacijas, kaip panaudoti paprastus būdus ir metodus, kurie atneša švietimo įstaigoje norą veikti, siekti tikslų ir būti motyvuotiems bei įvertintiems.