Klasės vadovui tenka didžiulė atsakomybė ugdyti savo auklėtinių bei jų tėvų bendruomenę. Tai reikalauja ne tik gerų bendravimo, vadovavimo kompetencijų, bet taip pat didelių žmogiškųjų resursų ir psichologinio atsparumo. Patyriminiai „Super klasės auklėtojo“ dviejų dienų mokymai, visų pirma, yra orientuoti į auklėtoją kaip asmenį, jo poreikius, psichologinę gerovę, kas yra dažnai pamirštama susitelkiant į klausimą, kaip sudominti vaikus. Mokymų metu klasės vadovas patyriminiu būdu mokysis visų šių technikų, pats išmėgindamas jų veiksmingumą dirbant grupėje su savo ir kitų mokyklų auklėtojais, mokytojais ir mokyklos administracija. Mokymų metu įgyta patirtis padės auklėtojui geriau suprasti, kaip jo asmenybė veikia formuojant auklėtinių ir tėvų bendruomenę, komandą.

 

VIETA „Auksinė giria“, Asvejos regioninis parkas (Liudgardos k., Dubingių s., Molėtų r.)

KAINA

105 Eur vienam asmeniui;
85 Eur  asmeniui jei registruojasi du ir daugiau asmenų iš tos pačios įstaigos.
Pastaba: Į kainą įskaičiuotos nakvynės ir maitinimo išlaidos.
DATA

Balandžio 20 – 21 d.              REGISTRACIJA BAIGTA!

Balandžio 27 – 28 d.              REGISTRACIJA IKI BALANDŽIO 24 D.

Pastaba: Mokymų turinys prižiūrimas Utenos švietimo centro, todėl dalyvavimas gali būti apmokėtas iš mokinio krepšelio lėšų. Utenos švietimo centro patvirtinimo raštas: PDF.

         ORGANIZATORIAI:

      

 

 

 

 

 

Mokymų dalyviai:

  • Ugdys gebėjimą atpažinti savo ir kitų žmonių poreikius (mokyklos administracijos, mokinių bei tėvų). 
  • Geriau supras, kaip auklėtojo asmenybė veikia klasės grupės dinamiką.
  • Susipažins su žmonių psichotipais – pagilins žinias apie žmogaus veikimo ir bendravimo su auklėtiniais, jų tėvais, mokyklos bendruomene principus. 
  • Ugdys komunikacijos įgūdžių bei santykių ribų nustatymą (kaip rasti balansą tarp mokytojo kaip vadovo ir draugo, į kurį mokiniams drąsu kreiptis pagalbos).
  • Patobulins grupės valdymo ir dinamikos įgūdžius.
  • Grupėje spręs asmeninius iššūkius, su kuriais susiduria klasėje bei ieškos kūrybiškų sprendimų.
  • Gaus įrankius, padėsiančius kurti ir puoselėti saugią ir darbingą atmosferą klasėje.

 

MOKYMŲ PROGRAMA

 

LEKTORIŲ KOMANDA

Jurga Vidugirienė Mindaugas Vidugiris  Viktorija Minčinskaja
     
Lukas Benevičius Vaidas Arvasevičius Marius Eidrigevičius (Arni)