Naujų mokslo metų pradžios konferencija „ŠVIETIMO VIZIJA 2021“

KAIP MOKYSIME IR MOKYSIMĖS ŠIANDIEN 

 

Švietime nuolat kalbame apie pokyčius ir inovacijas, kuriame ilgalaikes ir trumpalaikes vizijas. O kokių naujovių sulauksime šiais metais? Ir kurios iš jų bus tikrai naudingos tiek mokytojams, tiek švietimo įstaigų vadovams? Kokius svarbiausius akcentus privalu įsidėmėti dar prieš prasidedant mokslo metams?

Konferencijos metu skirsime dėmesio adaptaciniam laikotarpiui sugrįžus į klases, hibridinio mokymo įrankių pristatymui, duomenų apsaugos reglamento teismų praktikos analizei, pokyčiams ir ateities vizijoms švietimo sistemoje. Taip pat bus aktualizuojamas ne tik mokinių psichologinis komfortas grįžus į klases, bet ir mokytojų motyvacija dirbti šiais neįprastais mokslo metais. Iš kur semtis ne tik pedagoginių idėjų, metodų, bet ir įkvėpimo?

 

KONFERENCIJOS PRANEŠĖJAI IR TEMOS

Prof. habil. dr. Vilija Targamadzė. Ar švietime suksimės aplink?

Vaidas Arvasevičius. Kaip motyvuoti tuos, kurių niekas nemotyvuoja?

Rūta Filončikienė. IKT įrankiai šiuolaikiniam mokytojui

Raimonda Joskaudienė. Asmens duomenų apsauga švietimo įstaigoje: kokios klaidos padarytos nuotolinio mokymo metu

Virginija Rekienė. Adaptacinis periodas grįžus į klases. Spragų panaikinimas, santykių atkūrimas

 

Konferencijos temų sąrašas pildomas bei gali nežymiai keistis.

 

Kiekvienam konferencijos dalyviui ruošiame DOVANĄ – net 5 naujausių seminarų įrašus!

Ją įteiksime konferencijos dieną.  

 

Ši kvalifikacijos kėlimo programa rengiama bendradarbiaujant su VšĮ Trakų švietimo centras (Akreditacijos pažymėjimas Nr.092). Dalyviai gaus akredituotus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.

Svarbi informacija registruojantis:
1. Grupę registruokite vienu metu. Atskirai daromos registracijos neapjungiamos.
2. Jei nėra galimybės dalyvauti gyvai (virtualiai prisijungiant realiuoju renginio laiku), galima pasirinkti konferencijos įrašą papildomai pažyminti varnele – įrašo galimybė. Jį galėsite peržiūrėti per 6  mėn.

LAIKAS IR VIETA

2021 m. rugpjūčio 25 d., 09:20 val.


Internetu Jūsų įrenginyje

REGISTRACIJOS KAINA

1 dalyviui
12 EUR 21 EUR

4 ir daugiau dalyvių
9 EUR 21 EUR

DĖMESIO! ŠI KAINA GALIOJA IKI  RUGPJŪČIO 6 DIENOS.

 

 

 

LEKTORIAI (sąrašas nuolat pildomas)

 

 

 

 

Ar švietime suksimės aplink?

 

Vilija Targamadzė – prof. habil. dr., Švietimo ir mokslo komiteto pavaduotoja, LR Seimo narė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) narė, 9 monografijų ir mokslo studijų autorė. Lietuvos ir tarptautinių žurnalų redkolegijos narė, Tarptautinių konferencijų Programų komitetų narė, įvairių Lietuvos ir tarptautinių  edukacinių projektų vadovė ir dalyvė.

 

Nuolat kalbama apie pokyčius, reformas, inovacijas švietime. Ir ne tik kalbama, bet ir bandoma įgyvendinti – deja, fragmentiškai. Tad sisteminių pokyčių ir nėra. Juk pirma neretai sėjama, o paskui tik ariama. O interpretacijų apie Geros mokyklos koncepciją, jos įgyvendinimo imitacijų – ne viena ir ne dvi. Sukamės aplink ir neaišku, kur link, nematydami konteksto ir stokodami sisteminio požiūrio. Trūksta ir akcentų į (ne)atrastąją jaunąją kartą. Tas sukimasis neretai pavirsta eutrofikacija ar edutauškalais. Kodėl taip vyksta? Kokie galimi mokyklų ateities scenarijai? Apie tai ir pakalbėsime.

 

 

 

Kaip motyvuoti tuos, kurių niekas nemotyvuoja?

 

Vaidas Arvasevičius – įsisąmoninimu grįstos psichologijos ir kognityvinės elgesio terapijos praktikas, šeimos santykių ir pozityviosios tėvystės konsultantas, lektorius.

 

Pakalbėkime apie motyvaciją be skambių frazių. Mokytojas gali išlikti pakankamai motyvuotas mokyti ir atsparus mokinių pažangos svyravimams, jeigu apsvarstys (ir pritaikys) kelis mano pateiktus teiginius. Aptarkime pareigų tarp mokytojų, mokinių ir jų tėvelių persiskirstymo tendencijas. Verta žinoti, kaip iš tiesų veikia motyvacijos ir savimotyvacijos mechanizmai, kad laiku sustotume „daužę savo galvą į sieną“. 
Vis tik, ką mokiniams derėtų pasakyti, kad jie vėliau prisimintų: „Man tikrai tai sakė“?

 

 

IKT įrankiai šiuolaikiniam mokytojui

 

Rūta Filončikienė – VGTU inžinerijos licėjaus pedagogė. Pradinių klasių, inžinerijos ir informatikos mokytoja, klasės auklėtoja. Projektų iniciatorė, rengėja ir įgyvendintoja. Mokymo priemonių ir programų kūrėja. Mentorė, lektorė, mokymų pedagogams organizatorė.

 

Nuotolinio mokymo metu patirtą nuovargį išblukino vasariškos saulės spinduliai, bet įgūdžiai išblukti negali. Kartu su savo mokiniais gerokai paūgėjome. Ruošdamiesi sutikti naujuosius mokslo metus, prisiminkime, ką jau mokame, ir raskime, išbandykime naujus įrankius, kuriuos naudodami ugdymo procese palengvinsime darbą sau, sudominsime, motyvuosime mokinius interaktyviomis veiklomis. Juk taip gera, kai mokiniai laukia pamokų ir žiba jų žingeidžios, smalsios akys. Pristatysiu skaitmeninius įrankius interaktyvių užduočių generavimui, greitųjų apklausų, testų kūrimui, pristatysiu popierinių pratybų suskaitmeninimo galimybes. Trumpai tariant, įrankiai nuo Bingo žaidimo ar dėlionių kūrimo iki testų generavimo.

 

 

 

Asmens duomenų apsauga švietimo įstaigoje: kokios klaidos padarytos nuotolinio mokymo metu

 

Raimonda Joskaudienė – civilinės ir komercinės teisės praktikė, straipsnių ir knygų autorė, lektorė, konsultantė. Įrašyta į Lietuvos arbitrų sąrašą bei teismo mediatorių sąrašą. Veda mokymus asmens duomenų apsaugos srityje, dalijasi teismų praktika paremtais pavydžiais.

 

(Pranešimo informacija ruošiama)

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Adaptacinis periodas grįžus į klases. Spragų panaikinimas, santykių atkūrimas

 

Virginija Rekienė – „Erudito“ licėjaus psichologė, ruošia ir veda praktinius, mokslu grįstus mokymus psichologinio atsparumo temomis, konsultuoja psichologinių tyrimų rengimo klausimais, buvusi „Žmogaus studijų centro“ ir „Jaunimo linijos“ konsultantė.

 

Siekiant, kad jauni žmonės formuotųsi kaip sėkmingos ir laimingos asmenybės, grįžusiems į mokyklas mokiniams, bus būtina tiek mokytojų, tiek kitų specialistų pagalba. Kaip turėtų atrodyti ši pagalba ir kodėl ji tokia reikšminga? Kodėl pagrindinis prioritetas sugrįžus mokiniams į mokyklas turi būti sutelktas į vaikų emocinę ir socialinę gerovę, tarpusavio santykių atkūrimą ir stiprinimą, o ne į akademinius pasiekimus? Kaip mokytojui, kuris susitelkia į vaikų emocinę gerovę, tinkamai pasirūpinti ir savo emocine gerove?