KVIEČIAME Į PRAKTINĘ NUOTOLINĘ METINĘ ŠVIETIMO KONFERENCIJĄ 

„Ugdymas ir psichologija 2022“ 

 

Ketvirtosios konferencijos „Ugdymas ir psichologija“ tikslas išlieka suteikti pedagogams vertingų psichologinių žinių, kurias taikydami ugdymo procese galės siekti geresnės mokinio individualios pažangos.

Nors kiekvienas mokinys – asmenybė, bet problemos, su kuriomis susiduria juos ugdantys pedagogai, kartojasi beveik kiekvienoje klasėje. Todėl konferencijos lektoriai, praktikai-psichologai arba tiesiogiai dirbantys su mokiniais, pasidalins savo patirtimi, praktiniais metodais, įgalinančiais mokytojus bei švietimo pagalbos specialistus pasikliauti savo autoritetu, padedančiais pažadinti motyvaciją drąsiai priimti kasdienius sprendimus ir pritaikyti autentišką būdą padėti kiekvienam mokiniui. 

Pagrindinės konferencijos temos: 

  Įtraukusis ugdymas 2024: misija (ne)įmanoma? 

  Mokytojo požiūrio į gabius vaikus spąstai ir kaip į juos nepakliūti: praktinės rekomendacijos

  Kaip pažinti gatvės vaiką ir pritaikyti pagalbos algoritmus?

  Pedagogo nuostatų revizija, keičianti santykius su mokiniais ir kolegomis vardan didesnių tikslų

  Paaugliai berniukai: kur prasideda pornografijos ir kitų priklausomybių eksperimentai

  Paauglė mergaitė pamokoje: kaip sumažinti socialinį nerimą?

  Itin jautrus vaikas pradinėje mokykloje: praktiniai metodai, padedantys užauginti sparnus 

  5 sėkmingo mokytojo principai 

>>PROGRAMA<<

Svarbi informacija registruojantis:

1. Grupę registruokite vienu metu. Atskirai daromos registracijos neapjungiamos.
2. Jei nėra galimybės dalyvauti gyvai (virtualiai prisijungiant realiuoju renginio laiku), galima pasirinkti konferencijos įrašą papildomai pažyminti varnele – įrašo galimybė. Jį galėsite peržiūrėti per 6  mėn.
3. Registracijos į renginį priimamos iki sausio 18 d., 9:00 val. 
4. Platininiams nariams registracija - 0€. Kaip tapti platininiu nariu: https://www.pedagogas.lt/narystes
5. Renginį organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai gaus 8 val. KT pažymėjimus.

LAIKAS IR VIETA

2022 m. sausio 18 d., 10:00 val.


Internetu Jūsų įrenginyje

REGISTRACIJOS KAINA

1 dalyviui
19 EUR 24 EUR* 

3 ir daugiau dalyvių
17 EUR 21 EUR


*Šios kainos galioja iki 2022-01-18. 

 

LEKTORIAI

(sąrašas nuolat pildomas)
 

Mindaugas Vidugiris

 

 

Paaugliai berniukai: kur prasideda pornografijos ir kitų priklausomybių eksperimentai

 

Mindaugas Vidugiris – profesionalus lektorius, vidinės organizacijų kultūros formavimo, krizių valdymo ir asmeninio tobulėjimo ekspertas, stovintis už „Masters of Calm“ ir „Whatansu“ iniciatyvų. (Re)formavo ir žaidė su daugiau nei 250 Lietuvos ir užsienio organizacijų.

 

Kalbant paauglystės tema daugiausia kalbama apie mergaites, akcentuojant emocinę jų pusę, bet dažnai pamirštami berniukai. Jie nepelnytai pamirštami kaip dar nesuaugę vyrai, prie kurių reikia rasti savitą būdą kurti ryšiui, nes paauglystės laikotarpis ir hormonų audros išbalansuoja, kuria chaoso, kurį galima padėti suvaldyti supratimu ir jiems priimtinais metodais.

 

Jūratė Bortkevičienė

 

 

Itin jautrus vaikas pradinėje mokykloje: praktiniai metodai padedantys užauginti sparnus

 

Jūratė Bortkevičienė – psichologė, UAB „Galimybių arsenalas“ ir VŠĮ „Atsakinga tėvystė“ įkūrėja ir vadovė, konferencijos „Atsakinga tėvystė“ idėjos autorė ir organizatorė, knygos „Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius“ autorė. 

 

Kaip itin jautrų vaiką galima paskatinti, padrąsinti ir nuraminti? Kaip įduoti įrankius atskleisti geriausias charakterio savybes ir talentu? Kaip pradinėse klasėse itin jautrus vaikas bus paruoštas tolesniam ugdymo procesui, taip vaikas gebės prisitaikyti prie aplinkos reikalavimų tiek vyresnėse klasėse, tiek gyvenime už mokyklos durų. Lektorė pasidalins žiniomis ir rekomendacijomis, kaip to pasiekti lengviau.

 

 

 

Dr. Giedrė Misiūnienė

 

 

 

Kaip pažinti gatvės vaiką ir pritaikyti pagalbos algoritmus

 

Dr. Giedrė Misiūnienė – edukologė, VDU Švietimo akademijos dėstytoja, RPLC Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja. Stažavosi įvairiuose pasaulio universitetuose Olandijoje, Danijoje, Norvegijoje, JAV (Vašingtone, Indianoje) ir kt. Lietuvoje daugiau nei dešimt metų veda paskaitas ir vykdo mokymus, siekiant kurti naujas kompleksines šeimos įgalinimo pagalbos paslaugas. Lektorė yra aktyvi tarptautinio tinklo ,,CIVITAS“ ir nacionalinių nevyriausybinių organizacijų dirbančių vaiko gerovės labui ( NVO vaikams konfederacijos, Socialinių pedagogų asociacijos, LDUK valdybos ) narė. 

 

Pranešime bus kalbama apie tai, kodėl jaunimas iškrenta iš švietimo sistemos, kas jaunimą pastūmėja į priklausomybių liūną bei kokios šiandien yra pagalbos galimybės. Aptariamas paauglystės raidos etapas, kuris yra vienas sudėtingiausių brendimo etapų, kai formuojasi savęs, kaip nepriklausomo asmens, priimančio savarankiškus sprendimus, vaizdas, kai ieškoma savęs, bręstama, išbandomos ribos, eksperimentuojama, provokuojama. Pranešime bus kalbama apie tam tikrus krizinius fenomenus, kurie iššaukia netinkamą elgesį ir pagalbos galimybes jiems spręsti.

 

 

Linas Slušnys

5 sėkmingo mokytojo principai

 

Linas Slušnys – vaikų ir paauglių psichiatras, lektorius ir LR Seimo narys. Socialinio ir emocinio ugdymo programų instruktorius, krizių intervencijos ir savižudybių prevencijos programos, skirtos skubios pagalbos medicinos darbuotojams, vienas iš kūrėjų ir instruktorių. Knygų ,,Ką gali mokytojas”, ,,Dėmesio: paauglystė”, ,,Būk vyras” bendraautoris.

 

Pranešime bus aptarti 5 principai, kuriais vadovaujantis pedagogas galėtų gerai jaustis mokykloje, savo kolektyve ir radęs įkvėpimo šaltinių taptų ne tik savimi pasitikinčiu, bet ir pasitikėjimą keliančiu pedagogu. Lektorius pristatys praktinius žingsnius, kaip galima tapti ir būti tuo pedagogu, kuris jaučia džiaugsmą mokydamas, augdamas kaip asmenybė, tuo pačiu augindamas savo savivertę ir nebijodamas brėžti ribų. Tokiu savo pavyzdžiu mokinius ne tik motyvuos ugdymo procesui, bet ir įkvėps sėkmingu asmeniniu pavyzdžiu.

 

 

 

 

Akvilija Kiburienė

 

Paauglė mergaitė pamokoje: kaip sumažinti socialinį nerimą?

 

Akvilija Kiburienė – lektorė ir psichologė praktikė, dirbanti Panevėžio K. Paltaroko gimnazijoje ir užsiimanti psichologinių grupių bei individualių konsultacijų vedimu privačiai. Padeda spręsti vaikų, šeimų problemas, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas paaugliams, ypatingai paauglių mergaičių konsultavimui.

 

Brandos laikotarpiu hormonų pokyčiai lemia didžiulius skirtumus tarp lyčių. Nedidelis nerimo lygis, iki šiol buvęs vienodas, paauglystės laikotarpiu mergaitėms paauglėms išauga net 6 kartus, lyginant su berniukais. Išryškėja nerimo sutrikimai ar padidėjęs nerimastingumas, iškyla savivertės ir savęs identifikavimo bei tapatybės paieškų klausimai. Kaip identifikuoti nerimą ir suprasti, kas vyksta paauglio organizme? Kaip galima sumažinti paauglio socialinį nerimą pamokoje? Į šiuos klausimus atsakyti padės lektorė, kuri pateiks praktinių metodų ir būdų, kuriuos galima bus panaudoti dirbant pedagoginį darbą ne tik su paauglėmis mergaitėmis, bet ir berniukais paaugliais. 

 

 

 

 

 

Dr. Jurga Misiūnienė

Mokytojo požiūrio į gabius vaikus spąstai ir kaip į juos nepakliūti: praktinės rekomendacijos

 

Dr. Jurga Misiūnienė – socialinių mokslų daktarė, VDU Psichologijos katedros lektorė, vykdanti mokslinę veiklą kognityvinės psichologijos bei mokslinės psichologijos srityse. Lektorė užsiima praktine psichologo veikla Tarptautinėje Lietuvos  ir Izraelio gabių vaikų ugdymo programoje „Gifted“, veda seminarus gabių vaikų ugdymo temomis. Lietuvos psichologų sąjungos narė. 

 

Dažniausiai pasitaikantys klaidingi įsitikinimai apie gabių vaikų ugdymą yra klaidingai suprantama gabumo sąvoka, sutapatinant gabų mokinį su gerai besimokančiu, o gabumus – su kiekvieno vaiko turimomis stiprybėmis. Pranešimo metu bus aptariamos dažnai pasitaikančios gabių vaikų sampratos klaidos bei jų alternatyvos, lektorė pateiks rekomendacijų, kaip reflektuoti asmeninį požiūrį į gabių vaikų ugdymą ir praktiškai tai įgyvendinti.

 

 

 

 

 

Sigita Koroliovė

Įtraukusis ugdymas 2024: misija (ne)įmanoma?

 

Sigita Koroliovė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, surdopedagogė ekspertė ir Lietuvos surdopedagogų asociacijos narė, gavusi Karalienės Luizės medalį už nuopelnus švietimui (2018 m.) bei pripažinta Inovatyviausia 2020 m. kalbų mokytoja. Mokymo priemonių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams autorė ir bendraautorė, tinklaraščio www.korsigita.com autorė.   

 

Įtrauktis nėra vien tik specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių priėmimas į bendrojo ugdymo įstaigas ir  ugdymosi aplinkos aprūpinimas specialiosiomis priemonėmis. Įtraukiojo ugdymosi sėkmė pirmiausiai priklauso nuo mokytojų vertybinių nuostatų, pozityvaus požiūrio į mokinius ir jų ugdymosi poreikių įvairovę, nuo gebėjimo bendrauti, bendradarbiauti ir dalintis savo patirtimi.
Lektorė praktikė pateiks savo įžvalgas apie apie 2021–2024 metų įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo planą bei pateiks praktinių patarimų ir pavyzdžių, kaip įgyvendinti įtraukojo ugdymo principus.

 

 

 

 

 

Audrius Ivanauskas

Pedagogo nuostatų revizija, keičianti santykius su mokiniais ir kolegomis vardan didesnių tikslų

 

Audrius Ivanauskas – lektorius ir psichologas, dirbantis  Mykolo Riomerio Universitete ir Vilniaus kolegijoje dėstytoju.  Užsiima praktine psichologo veikla bei priklauso Lietuvos psichologų sąjungai. YouTube kanalo „Audrius Ivanauskas" kūrėjas. 

 

Nuostatos daro įtaką požiūriui į darbą, kolegas, mokinius, tad lektorius pristatys, kaip savirefleksija ir tam tikri pokyčiai gali pakeisti vidinį nusiteikimą ne tik į bendravimą su aplinkiniais, bet ir gebėjimą savo žinias perteikti suprantamiau, įdomiau ir pasiekti mokinio širdį. Pranešime bus pristatomi praktiniai būdai, kaip atlikus nedidelį pokytį keičiant nuostatas galima padaryti didelę įtaką kokybiškam  bendravimui.