Gerbiami ikimokyklinio ugdymo pedagogai,

Jūsų patogumui Pedagogas.lt puslapio meniu nuo šiol rasite NAUJĄ skiltį - „Ikimokyklinis ugdymas". Joje rasite:

- Konferencijas bei renginius, skirtus ikimokyklinio ugdymo pedagogams;
- Akredituotas bei ilgalaikes programas;
- Mokymus apie nuotolinį ugdymą;
- Bendruosius mokymus, kaip ugdyti įvairias ikimokyklinuko kompetencijas;
- Skaitmeninio raštingumo mokymus ikimokyklinio ugdymo pedagogams;

- Bei jau greitai rasite ir NAUJIENĄ - KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMĄ, SKIRTĄ METODINIŲ PRIEMONIŲ GAMYBAI.

Linkime sėkmės ir įkvėpimo įgijant naujų žinių bei pritaikant jas savo darbe.

1. Konferencijos, renginiai, skirti ikimokyklinio ugdymo pedagogams:

  

 

2. Naujiena - SAVAIČIŲ VEIKLŲ PLANAI:

 

 

 

3. Naujiena - EPAMOKĖLĖS DARŽELINUKAMS - jas rasite puspalyje epamokos.pedagogas.lt skiltyje „Darželiams“:

 

   

 

 

4. Ilgalaikės ir akredituotos programos ikimokyklinio ugdymo pedagogams. VIP nariams šioms programoms taikoma 50 % nuolaida. 

Šių ilgalaikių mokymų įsigijimas ugdymo įstaigoms finansuojamas iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokymo lėšų skirtų skaitmeninio ugdymo plėtrai (Įsakymas Nr.1532, 2020 m. spalio 9 d.) - mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimui (PKT). 

 

NAUJIENA - akredituota ilgalaikė programa „Vertinimas, individualizavimas, diferencijavimas ir savivaldus mokymasis ikimokykliniame ugdyme" (40 val.)

Ilgalaikė programa „Vertinimas, individualizavimas, diferencijavimas ir savivaldus mokymasis ikimokykliniame ugdyme“ parengta ir akredituota VšĮ Trakų švietimo centras, akdetitacijos kodas K211001144.

Programos tikslas - suteikti kompleksinę teorinę medžiagą bei pasidalinti praktinėmis idėjomis, kaip tobulinti vaikų pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą, taikyti veiklų diferencijavimą ir individualizavimą, savivaldų ugdymą, įtraukiant ir specialiųjų ugdymo poreikių turinčius vaikus.

ILGALAIKĘ PROGRAMĄ SUDARO 4 MODULIAI:

I. MODULIS „Vaikų pasiekimų vertinimas ir  įsivertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“  (13 val.)
II. MODULIS „Vaikų veiklų diferencijavimas ir individualizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (10 val.) - prieinamas nuo 06-07 d.
                                                                                III. MODULIS „Savivaldus mokymasis įkimokyklinio ugdymo įstaigose“ (7 val.) - gyvas mokymas spalio 8 d.
                                                                                IV. MODULIS „Kaip ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus darželiuose?“ (10 val.) - gyvas mokymas                                                                                      lapkričio mėn.

 

 

 

Patyriminis ugdymas darželyje (40 val.)

Programa akredituota ir registruota Neformalaus švietimo programų registre. Aikos programos kodas 211001029.

 

Lektorės-praktikės parengta programa, kurią peržiūrėję pedagogai gebės:

 • taikyti skirtingas patyriminio ugdymo formas ir metodus.
 • taikyti ugdymą per žaidimą grupėje.
 • ugdymo erdves įkurti taip, kad jos skatintų ugdymą per patyrimą.
 • praktiškai įgyvendinti pedagogines strategijas.
 • nuosekliai pasirengti IT ir STEAM integracijai ugdyme.
 • kurti priemones, skirtas IT ir STEAM veikloms.
 • atlikti praktinius eksperimentus darželio grupėje.

 

 

 

 

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio atpažinimas ir kokybės pažangos siekimas mokykloje (40 val.)

Programa akredituota ir registruota Neformalaus švietimo programų registre. Aikos programos kodas 211000900.

 

Parengta mokymo medžiaga su praktiniais pavyzdžiais, kurią aptars keltorė:

 • Kertiniai ugdymo tikslai ne tik specialiųjų poreikių vaikams;
 • Kertiniai reagavimo principai, kai elgiamasi blogai;
 • Švietimo ir mokymosi pagalbos mokiniui teikimo algoritmas
 • Bendros žinios apie EST vaikus
 • Be ko pamokos nepradėčiau?

     Socialinės ir emocinės vaiko gerovės didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (45 val., JAU AKREDITUOTA!)

Ši programa apima svarbiausius aspektus dirbant su ikimokyklinio mažiaus vaikais - socialinio emocinio intelekto ugdymą, bendravimą, motyvavimą, ribų brėžimą ir efektyvų drausminimą.

Peržiūrėję mokymus gebėsite:

 - Parodyti, kaip vaiko raida susijusi su gebėjimu kontroliuoti savo veiksmus ir emocijas; 

-  Išmokyti vaikams padėti pažinti  ir įvardinti emocijas;

- Supažindinti su stiprių emocijų (pvz. pyktis) valdymo metodais žaidimų ar struktūrizuotos veiklos pagalba;
 - Parodyti tėvų ir pedagogų darnios sąveikos naudą vaiko socialinei ir emocinei raidai;
                                                                   - Supažindinti su ugdymo metodais įtraukiant elgesio ar dėmesio sutrikimų turinčius vaikus;
                                                                   - Išmokyti, kaip palankiai vaiko emocinei sveikatai bendrauti, motyvuoti, skatinti bei                                                                                           drausminti ikimokyklinio amžiaus vaikus.

 

  Nuotolinio ugdymo praktinis vadovas, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas (40 val.)

Programa akredituota. Aikos programos kodas  211000994.

Mokymo metu sužinosite:

- Kokius susitarimus ir priemones  turi aptarti ugdymo įstaigų vadovai?

 - Kokios erdvės rekomenduojamos ugdymo turinio planavimui ir vaikų pasiekimų vertinimui?

- Kokia pedagogų skaitmeninė kompetencija būtina, kad galėtume kokybiškai ugdyti nuotoliniu būdu?

                                                                   - Kaip  bendradarbiauti su tėvais nuotolinio ugdymo sąlygomis?

                                                                  - Kokios rekomenduojamos veiklos vaikams namuose nuotolinio ugdymo sąlygomis?

 

4. Visi mokymai, tinkantys ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus: