Skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimo programos pedagogams

Kviečiame Lietuvos valstybinių, savivaldybių, privačių mokyklų vadovus, jų pavaduotojus ugdymui, ugdymą organizuojančius skyrių vedėjus, mokytojus, ikimokyklinių įstaigų vadovus, auklėtojus, pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus kelti kvalifikaciją skaitmeninio raštingumo kompetencijų ilgalaikėse kvalifikacijos tobulinimo programose ar jų moduliuose. 

Programas akredituoja: Trakų švietimo centras. Šiuo metu vykdomos tokios ilgalaikės skaitmeninio raštingumo programos ir jų moduliai.

1. Skaitmeninio raštingumo programa pedagogams: Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai mokytojams (40 val. Kodas: 211000946);
2. Skaitmeninio raštingumo programa pedagogams: Skaitmeninio raštingumo programa mokytojams: informacijos valdymas, komunikavimas ir skaitmeninio turinio kūrimas (49 val. Kodas: 211000900) (Bazinė kompiuterinio raštingumo programa).
3. Nuotolinio ugdymo praktinis vadovas, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas (40 val. Kodas: 211000994).

Skaitmeninis raštingumas