Lektoriai

Lektoriai

Indrė Maroščikienė

Indrė Maroščikienė

lektorė ir sertifikuota Microsoft Office specialistė bei Canva Champions ir Canvassador programų narė.

Daugiau apie lektorių

Gytis Cinauskas

Gytis Cinauskas

Daugiau apie lektorių

Lektorių Grupė

Lektorių Grupė

Sąrašas pildomas

Daugiau apie lektorių

Juozas Širmenis

Juozas Širmenis

Matematikos ir informatikos mokytojas ir korepetitorius, IT administratorius bei Dirbtinio intelekto informatikos programos magistrantas.

Daugiau apie lektorių

Ingrida Kupčiūnienė

Ingrida Kupčiūnienė

Informatikos mokytoja ekspertė, vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių rengėja, koordinatorė bei Lietuvos informatikos asociacijos valdybos narė.

Daugiau apie lektorių

Arvydas Girdzijauskas

Arvydas Girdzijauskas

Klaipėdos Vydūno gimnazijos, įgyvendinančios Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla pedagoginę sampratą, direktorius, turintis ilgametę vadovavimo chorui patirtį.

Daugiau apie lektorių

Asta Šarkelienė

Asta Šarkelienė

Alytaus Panemunės progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Panemunės progimnazijos UTA komandos narė.

Daugiau apie lektorių

Kristina Malikėnienė

Kristina Malikėnienė

Kristina Malikėnienė – geografijos mokytoja metodininkė, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos aktyvo narė, BUM išorės vertintoja, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto alumnė. (švietimo lyderystės studijų programa).

Daugiau apie lektorių

Dominyka Masiulė

Dominyka Masiulė

Daugiau apie lektorių

Gabrielė Tervidytė-Arandi

Gabrielė Tervidytė-Arandi

Lektorė, socialinės politikos ekspertė

Daugiau apie lektorių

dr. Aušra Širvinskienė

dr. Aušra Širvinskienė

socialinių mokslų daktarė ir Respublikinio priklausomybės ligų centro direktoriaus pavaduotoja, Vilniaus universiteto dėstytoja bei tarptautinė konsultantė Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biure.

Daugiau apie lektorių

Eva Gintarė Obaji

Eva Gintarė Obaji

Meno pedagogė, mokymų autorė, lektorė.

Daugiau apie lektorių

Laura Dudnikienė

Laura Dudnikienė

Muzikos pedagogė, įvairių projektų, tarptautinių ir respublikinių konkursų iniciatorė, dainų kūrėja.

Daugiau apie lektorių

Stanislava Rusevičienė

Stanislava Rusevičienė

Muzikos pedagogė. Bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė.

Daugiau apie lektorių

Vida  Lisauskienė

Vida Lisauskienė

Vilniaus licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. 2016 ir 2023 metų Programos atnaujinimo grupės narė, metodinių rekomendacijų pagal atnaujintą programą bendraautorė, ,,Baltų lankų“11-12 klasei ir LLTI vadovėlių 9-10 klasei...

Daugiau apie lektorių

Justina Jablonskaitė

Justina Jablonskaitė

Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro projektų koordinatorė

Daugiau apie lektorių

Dr. Sigita Šilingaitė

Dr. Sigita Šilingaitė

Daugiau apie lektorių

doc.dr. Giedrė Adomavičienė

doc.dr. Giedrė Adomavičienė

socialinių (edukologijos) mokslų daktarė, dr., docentė, biologijos mokytoja metodininkė

Daugiau apie lektorių

Liucija Kolpak

Liucija Kolpak

Lektorė turi dvidešimties metų pedagoginio darbo patirtį. Yra įgijusi mokytojo metodininko laipsnį. Dirba su specialiųjų poreikių mokiniais.

Daugiau apie lektorių

Simona Rimkuvienė

Simona Rimkuvienė

Kauno „Saulės“ gimnazijos psichologė, turinti pedagoginį išsilavinimą bei karjeros specialistės kvalifikaciją. Veda mokymus ir patyrimines grupes paaugliams komandos formavimo, tarpasmeninių santykių, socioemocinio ugdymo temomis.

Daugiau apie lektorių

Giedrius  Drukteinis

Giedrius Drukteinis

Daugiau apie lektorių

Laura Palivonienė

Laura Palivonienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Daugiau apie lektorių

Valerija  Liaudanskienė

Valerija Liaudanskienė

Specialioji pedagogė, logopedė ekspertė, metodinių leidinių bendraautorė.

Daugiau apie lektorių

Lina  Narkevičienė

Lina Narkevičienė

Logopedė, specialioji pedagogė, metodininkė. Lektorė apie 20 metų veda mokymus ir konsultuoja disleksijos tema.

Daugiau apie lektorių