IUTK | Pedagogas.lt

IUTK

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1142 „Dėl ikimokyklinio ugdymo programos gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės), šalies mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas, savo mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą vadovaujantis Gairėmis, privalo pasirengti ir pradėti įgyvendinti nuo 2025 m. rugsėjo 1 d.

 


Tuo tikslu Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama ES paramos projektą „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“, Nr. 10-014-P-0001 (toliau – Projektas) 2024-2025 m. pradeda vykdyti mokymus pagal akredituotą mokymų programą „Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai programų rengėjams” (toliau – Mokymai).

 


Mokymų paskirtis – padėti mokykloms atsinaujinti savo mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą pagal Gaires ir vykdyti šiuolaikišką, visuminį vaiko ugdymosi poreikius ir tėvų (globėjų,) lūkesčius atliepiantį ikimokyklinį ugdymą.

 

Kvietimo raštas savivaldybėms, švietimo centrams, mokykloms (NŠA RAŠTAS).

 

Mes, VšĮ „Gyvenimo Universitetas Lt“, esame šio projekto mokymų organizatoriai ir esame atsakingi už šių mokymų tvarkaraščių sudarymą ir įstaigų kvietimą.

 


Prašome pasirinkti Jus dominančią temą:

Informacija dalyviams >>

Informacija koordinatoriams >>

Informacija švietimo centrams >>