Data Tipas Pavadinimas
2021-11-18 Straipsnis Ar įspūdžių kupinas mokymasis visada veiksmingas?
2021-11-18 Straipsnis Pozityvioji psichologija ir ugdymas
2021-11-17 Straipsnis Klausinėjimo nauda pamokoje: kaip tai veikia pažintinius procesus?
2021-11-17 Straipsnis Aktualiausių IT ugdymo įrankių gidas
2021-10-19 Kvietimas Kvietimas dalyvauti respublikiniame projekte „Giminės medis-2021“
2021-09-27 Straipsnis Baltų raštai - 2021
2021-07-26 Straipsnis Už savo vidinę gerovę esame atsakingi patys!
2021-06-08 Straipsnis Vilniaus Volungės darželio-mokyklos „Bitučių“ grupės tvarus projektas
2021-05-06 Straipsnis „Pavasaris puodelyje“ - respublikinė mokinių kompozicijų nuotraukų paroda
2021-04-19 Straipsnis Pavasaris su tarptautiniu Erasmus+ projektu „Blue shirts green shorts“ Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje
2021-04-01 Straipsnis Virtualus mokymas(is) keičia įprastą stilių?
2021-03-17 Straipsnis Aš - mažasis lietuvaitis
2021-03-10 Straipsnis Integruota pamoka „Matematinė Dantės „Pragaro“ analizė“
2021-03-08 Straipsnis Mokytojo įsitraukimo į nuolatinį mokymąsi darbo formos. Kaip tai vyksta įstaigoje?
2021-03-01 Straipsnis Respublikinės varžytuvės „Tautosakos malūnas - 2021“
2021-02-19 Straipsnis Verpstės – gal verta prisiminti?
2021-02-12 Straipsnis Viskas mūsų gimtinei
2021-02-11 Straipsnis Saugios gyvensenos prevencinė akcija „Būk saugus, mokiny“
2021-02-08 Straipsnis Atvira integruota pamoka „Lietuva – upių ir padavimų kraštas“
2021-02-01 Straipsnis Projektas „Blue shirts green shorts“
2021-02-01 Straipsnis Sveikatingumo projektas eTwinning erdvėje „Sveika šypsena“
2021-01-27 Straipsnis Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla – sveikatą stiprinanti mokykla
2021-01-12 Straipsnis Ankstyvojo amžiaus vaikų patirtinis ugdymas(is): „Judame daugiau ir išradingiau“
2020-12-30 Straipsnis Grupinių treniruočių „Judame daugiau ir išradingiau“ nauda
2020-12-30 Straipsnis Darbas mokykloje ir nuotoliniu būdu
2020-12-29 Straipsnis Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla vykdo tarptautinį Erasmus+ „Blue shirts green shorts“ projektą
2020-12-28 Straipsnis Komandos jėga – ugdymo kokybės pamatas
2020-12-22 Straipsnis Fizinio aktyvumo „Judame daugiau ir išradingiau“ reflektyvus mokymas(is)
2020-12-18 Seminaras Nuotolinio ugdymo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Praktinė pedagogų patirtis
2020-12-17 Straipsnis Raidžių mokymosi svarba ir įtaka raštingumui
2020-12-15 Seminaras Nuotolinio ugdymo organizavimas pradinėse klasėse. Praktinė pedagogų patirtis
2020-12-14 Straipsnis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dovilė Leknickienė: „Rasite mane vaikuose“
2020-12-18 Seminaras Nuotolinio ugdymo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Praktinė pedagogų patirtis
2020-12-07 Straipsnis STEAM atspindžiai tradicinio šiaudų sodo technikoje
2020-12-04 Straipsnis Šv. Kalėdų laukimas ir tradicijos VšĮ „Panevėžio profesiniame rengimo centre“
2020-12-03 Paskaita Krūvio pedagogui mažinimas naudojant skaitmeninį ugdymo turinį
2020-12-03 Straipsnis Fotografija, kaip priemonė, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių saviraišką
2020-11-12 Straipsnis Mažųjų rankose skamba kanklės
2020-11-11 Pranešimas konferencijoje Bendravimas su tėvais mokytojo praktiko akimis: (ne)geroji patirtis
2020-11-06 Straipsnis Vaikų nusiraminimo būdai ankstyvajame amžiuje
2020-11-04 Straipsnis Darbas specialioje mokykloje. Mokau ir daug išmokstu
2020-11-03 Straipsnis Meninis ugdymas - spalvingas metodas vaikų ugdymui
2020-10-07 Pranešimas konferencijoje Geroji patirtis: ugdymo projektai darželio aplinkoje; ugdomųjų aplinkų kūrimas; aukštų ugdymo rezultatų kūrimas
2020-10-01 Straipsnis Pasitikėjimo raktas yra kalbėjimas
     
2020-09-01 Straipsnis Jauno pedagogo žodžiai pribloškė: kiek iš tiesų (už)dirba mokytojai?
2020-08-28 Straipsnis Gamtotyros stovykla „Aš – mažasis STEAM kūrėjas“
2020-08-24 EB Straipsnis Pažintis su emocijomis
2020-08-25 Diskusija

Nuotolinis ugdymas - tik apie akademines žinias? 

2020-07-27 Straipsnis Mokytojo dienoraštis: praeitis, dabartis ir nuotolinis mokymas (ateitis?)
2020-07-16 Straipsnis Kodėl mokytojavimas mane daro laimingu žmogumi?
2020-03-18 Straipsnis Eglė Kaladytė dalinasi išbandytais resursais anglų ir antros užsienio kalbos mokymui
2020-01-30 Straipsnis Tradicinis vyriškumas mokyklinėje aplinkoje gali griauti berniukų ateitį
2019-11-27 Straipsnis Lyčių lygybė istorijos pamokose
2019-10-09 Straipsnis Lyčių stereotipų konstravimas mokykloje ir kaip tai veikia mokinius?
2019-07-30 Straipsnis Pasiūlymas asmeniniam tobulėjimui
2019-03-01 Straipsnis Šiandienos vaikai. Kaip ugdyti komandinę lyderystę?
2019-03-01 Straipsnis Tikslingas IKT panaudojimas ugdymo procese – kelias, kuriuo eiti būtina
2019-02-27 Straipsnis Kaip padėti mokiniams susikaupti pamokai?
2019-02-22 Straipsnis XXI a. pedagogo „amunicija“. Kaip dirbti su Alfa kartos vaikais?
2019-02-11 Straipsnis Sėkminga pamoka pradinukams, pasitelkiant skirtingus metodus
2018-12-19 Straipsnis Kaip ugdyti vaikų dėmesingumą?
2018-12-10 Straipsnis Kaip „prisijaukinti“ integruotas pamokas?
2018-11-29 Straipsnis Penki priminimai mokytojui, kad jis – žmogus
2018-11-15 Straipsnis Geriausios idėjos Advento kalendoriui
2018-10-31 Straipsnis Kaip ugdyti vaikų atsakomybę? Siekiamybių laboratorijos metodas
2018-10-22 Straipsnis IT – ugdymo proceso draugas ar priešas?
2018-09-24 Straipsnis Rizika ir ribos ugdant ikimokyklinukus
2018-09-10 Straipsnis VIP – nauda ar mada?
2018-08-27 Straipsnis Naujas startas: 10 idėjų pirmajai pamokai
2018-07-30 Straipsnis Kaip klasę paversti komanda?
2018-07-16 Straipsnis Saulė šviečia visiems: 10 patarimų, kaip klasėje integruoti neįgalų vaiką
2018-07-02 Straipsnis Elektroninis aplankas kiekvienai pamokai
2018-06-15 Straipsnis Pozityvi disciplina. Kaip reaguoti į pyktį?
2018-06-01 Straipsnis Integruotos pamokos mokykloje ir netradicinėse erdvėse
2018-05-21 Straipsnis Apie patirtinį ugdymą arba, kaip mokyti vaikus pažinti gamtą
2018-05-04 Straipsnis Kai mokiniai ateina į pamoką neatlikę namų darbų...
2018-04-23 Straipsnis Kaip mokyti vaikus mąstyti? Didžiosios Britanijos „mąstymo mokyklų“ patirtis
2018-04-09 Straipsnis 10 patarimų, kaip taikyti pozityvios disciplinos principus kasdien
2018-03-23 Straipsnis Kaip motyvuoti mažuosius rašytojus? Efektyvios strategijos
2018-03-12 Straipsnis Kaip dirbti su „sunkiais“ vaikais? Praktikoje išbandyti patarimai
2018-02-26 Straipsnis Bilietas į pavasarį. Aktyvaus ugdymo metodai
2018-01-29 Straipsnis Kaip ugdyti mokinių kūrybiškumą? Du metodai, kurie patiks kiekvienam!
2018-01-13 Straipsnis Vienuoliktokai ir tylioji švietimo revoliucija
2017-12-28 Straipsnis Kaip dramos metodas skatina mokinių mokymosi motyvaciją
2017-12-14 Straipsnis Kaip dirbti su Z karta?
2017-12-04 Straipsnis Apie dailės terapijos svarbą ir galimybes
2017-11-16 Straipsnis Kaip pasiruošti Kalėdų laukimo metui?
2017-11-02 Straipsnis Trys metodai, didinantys vaikų įsitraukimą
2017-10-23 Straipsnis Vaikų savarankiškumo išbandymas, arba misija „Stovykla“
2017-10-06 Straipsnis Kaip sukurti alternatyvą skaitmeninei ugdymo(si) aplinkai?
2017-09-25 Straipsnis Bandymų šou pasaulio pažinimo pamokose
2017-09-05 Straipsnis Kaip „daryti“ kiną?
2017-08-22 Straipsnis Apie tikslingą IT priemonių naudojimą pamokose
2017-08-08 Straipsnis Kūrybiškumas šiandien ir 2030-aisiais
2017-07-24 Straipsnis Kaip paskatinti vaikus keltis asmeninius mokymosi tikslus?
2017-07-13 Straipsnis Kaip panaudoti virtualias erdves mokant kalbų?
2017-07-03 Straipsnis Apie suomiškus ugdymo metodus pedagogo darbe