Pasirengimas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui

 • 1.
  Prezentacija
  0:02:32
 • 2.
  Įžanga
  0:01:32
 • 3.
  Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino naujovės
  0:01:15
 • 4.
  Valstybinis ir mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas
  0:01:02
 • 5.
  Svarbu ruošiant mokinius egzaminui
  0:01:05
 • 6.
  Informacijos sisteminimas
  0:01:11
 • 7.
  Autorių suskirstymas pagal laikotarpius
  0:00:43
 • 8.
  Senoji lietuvių literatūra
  0:00:43
 • 9.
  XIX a. – XX a. pradžios literatūra
  0:00:58
 • 10.
  XX a. vidurio (katastrofų) literatūra
  0:01:29
 • 11.
  XX a. II pusės literatūra
  0:01:52
 • 12.
  Privalomųjų autorių suskirstymas pagal temas
  0:01:03
 • 13.
  1 tema: Gimtosios kalbos ir istorijos reikšmė tautinei savimonei ir tapatybei formuotis
  0:00:34
 • 14.
  Svarbiausi įvykiai, susiję su tema
  0:01:26
 • 15.
  Nagrinėjamų autorių kūrybos svarbiausi akcentai
  0:02:38
 • 16.
  2 tema: Gyvenimo prasmės suvokimas ir savojo ,,aš“ įprasminimas
  0:00:17
 • 17.
  Svarbiausi akcentai, susiję su tema
  0:02:35
 • 18.
  Kaip gyvenimo prasmę supranta nagrinėjami autoriai?
  0:02:51
 • 19.
  Ruošiantis rašiniui - diskusija
  0:01:14
 • 20.
  3 tema: Kaip gyvenimas išbando žmogaus dvasinę stiprybę?
  0:00:19
 • 21.
  Kaip žmogus išmoksta būti dvasingas?
  0:03:01
 • 22.
  Rašytojų akcentuojamos dvasinės vertybės
  0:00:37
 • 23.
  Kaip išbandoma dvasinė stiprybė rašytojų kūriniuose?
  0:02:22
 • 24.
  4 tema: Kas yra menininkų įkvėpimo šaltinis?
  0:00:40
 • 25.
  Kas įkvėpė rašytojus kurti?
  0:01:37
 • 26.
  5 tema: Žmogaus ir tėvynės santykis
  0:00:17
 • 27.
  Pokalbio metodu išsiaiškinti
  0:01:34
 • 28.
  Praeities įvykiai svarbūs dabarčiai
  0:00:57
 • 29.
  Kodėl A. Mickevičius, lenkų poetas, grožisi Lietuva ir apie ją rašo?
  0:01:15
 • 30.
  Ką rašytojams ir poetams reiškė tėvynė?
  0:01:35
 • 31.
  Mokymas kurti pastraipą
  0:01:35
 • 32.
  Pirmasis teiginys – rašinio kryptis
  0:01:08
 • 33.
  Argumentai ,,Dramblio“ metodu
  0:01:36
 • 34.
  Argumentų pavyzdžiai
  0:02:19
 • 35.
  Argumentų tinkamumas
  0:01:09
 • 36.
  Argumentuojant gali būti naudojami
  0:00:52
 • 37.
  Argumentavimo modeliai
  0:01:27
 • 38.
  ,,Trijų žingsnių“ metodas
  0:01:27
 • 39.
  Aktyvaus mokymo metodai
  0:01:54
 • 40.
  Tradiciniai ir modernūs metodai
  0:02:22
 • 41.
  Tradiciniai ir modernūs metodai, privalumai ir trukumai
  0:03:26
 • 42.
  Darbo grupėse vertinimas
  0:02:19
 • 43.
  Mokyklinio ir valstybinio egzamino turinio vertinimas pagal lygius
  0:03:27
 • 44.
  Apibendrinimas
  0:01:48
 • 45.
  Testas (10 klausimų)

Priskirti mokymą

Šiame mokyme pateikiamos lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino naujovės. Akcentuojami svarbiausi ruošimo egzaminui būdai, aiškinama, kaip susisteminti gausią informaciją ir pateikti mokiniams kūrybiškai (pagal laikotarpius, raktinius žodžius, temas, nagrinėjamas problemas). Siūlomi aktyvaus mokymo metodai, mokant rašyti rašinius (argumentų modeliai, jų parinkimo tikslingumas), mokyklinio  ir valstybinio egzamino  turinio vertinimas pagal lygius. 

Sužinosite:

 • Kaip tikslingai ir kryptingai ruošti mokinius lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniam ar mokykliniam egzaminui?
 • Kaip sisteminti gausią 11-12 klasės lietuvių kalbos ir literatūros programą, kad mokiniai įsimintų 32 autorių kūrybos bruožus?  
 • Kokius  metodus taikyti, kad  ruošimo egzaminui pamokos būtų produktyvios ir naudingos?
 • Kaip išmokyti rašyti rašinį, panaudojant tinkamus argumentų modelius.

Dalyviai įgis žinių apie sudėtingos lietuvių kalbos ir literatūros programos sisteminimą ir pateikimą mokiniams, taikant įvairius moderniuosius ir tradicinius metodus.

 

Mokymas sudaro 4 ak. val.

Mokymo akreditacija galioja iki 2021.11.26

Vertinimų komentarai

Jurgita

Viktorija

Marijampolės

Svetlana

Klaipėdos

Nijole
Dar norėjosi, kad būtų pakalbėta apie kontekstą, jo įterpimą į pastraipą.

Jolanta

Giedrė

Rasa
Aiškiai ir nuosekliai pateikta informacija.

Ligita
Patiko autorių skirstymas pagal temas- trumpai, aiškiai.Norėjosi mokinių darbų pvz.pastraipų pavyzdžių su komentarais.

Daiva
Daug dalykų taikau pamokose, norėtųsi dar daugiau naujovių.

Igoris

4 ak. val. + testai + klausimai lektoriui
(4.60/40 balsai)

KOMENTARAI
40
PERŽIŪROS
913

Marija Gustainienė

marija gustainiene

LEKTORĖ

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, pedagoginio darbo stažas 32 metai, daugiau negu 10 metų dalyvauja valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino vertinimo komisijoje.