Pasirengimas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui (4 ak. val.)

1 val 05 min + testai + klausimai lektoriui


Šiame mokyme pateikiamos lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino naujovės. Akcentuojami svarbiausi ruošimo egzaminui būdai, aiškinama, kaip susisteminti gausią informaciją ir pateikti mokiniams kūrybiškai (pagal laikotarpius, raktinius žodžius, temas, nagrinėjamas problemas). Siūlomi aktyvaus mokymo metodai, mokant rašyti rašinius (argumentų modeliai, jų parinkimo tikslingumas), mokyklinio  ir valstybinio egzamino  turinio vertinimas pagal lygius. 

Sužinosite:

  • Kaip tikslingai ir kryptingai ruošti mokinius lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniam ar mokykliniam egzaminui?
  • Kaip sisteminti gausią 11-12 klasės lietuvių kalbos ir literatūros programą, kad mokiniai įsimintų 32 autorių kūrybos bruožus?  
  • Kokius  metodus taikyti, kad  ruošimo egzaminui pamokos būtų produktyvios ir naudingos?
  • Kaip išmokyti rašyti rašinį, panaudojant tinkamus argumentų modelius.

Dalyviai įgis žinių apie sudėtingos lietuvių kalbos ir literatūros programos sisteminimą ir pateikimą mokiniams, taikant įvairius moderniuosius ir tradicinius metodus.

Mokymo turinys

Įžanga

Vertinimų komentarai

Trakų

Švenčionėlių progimnazijas
viskas labai glaustai ir aiškiai

Alė
Tiksliai, aiškiai, nuosekliai išdėstyta medžiaga.

(4.67/3 balsai)

KOMENTARAI
3
PERŽIŪROS
124

Marija Gustainienė

marija gustainiene

LEKTORĖ

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, pedagoginio darbo stažas 32 metai, daugiau negu 10 metų dalyvauja valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino vertinimo komisijoje.