Taisyklės

Registruodamiesi interneto svetainėje www.pedagogas.lt (toliau – Pedagogas.lt) Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su svetainės vartotojo sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojantis www.pedagogas.lt paslaugomis Jūs taip pat sutinkate periodiškai peržiūrėti šios sutartis sąlygas ir susipažinti su pakeitimais, jei tokių yra. Jūsų tolimesnis naudojimasis svetaine bus laikomas sutikimu su tinklalapio Taisyklėmis.

 • 1. Bendrosios sąlygos
  • 1.1 Pedagogas svetainė adresu www.pedagogas.lt (toliau tekste – Pedagogas.lt), tai specializuotas nuotolinių video mokymų projektas, kuriame, bendradarbiaujant su mokymų organizatoriais, lektoriais, pateikiamos pedagogams aktualios video paskaitos.
  • 1.2 Pedagogas.lt naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nurodo svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas ir apribojimus, teises ir areigas bei kitas nuostatas, kurios privalomos visiems Pedagogas.lt vartotojams.
  • 1.3 Svetainės veiklą organizuoja, palaiko ir koordinuoja VšĮ „Gyvenimo Universitetas LT“ (toliau tekste – Gyvenimo Universitetas). Gyvenimo Universitetas turi teisę keisti Pedagogas.lt naudojimosi Taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja juos paskelbus Pedagogas.lt svetainėje adresu www.pedagogas.lt.
  • 1.4 Naudojimasis svetaine www.pedagogas.lt yra laikomas kiekvieno vartotojo visišku sutikimu su svetainės Taisyklėmis ir jų pakeitimais. Pedagogas.lt vartotojai privalo reguliariai perskaityti ir susipažinti su svetainės naudojimosi Taisyklėmis, kad laiku gautų informaciją apie jose atliktus pakeitimus bei įsipareigoja jų laikytis.
  • 1.5 Registracijos metu nurodydami savo elektroninio pašto adresą, sutinkate gauti Pedagogas.lt savaitinį naujienlaiškį, susijusį su svetainės www.pedagogas.lt naujienomis, paskaitomis, pasiūlymais bei akcijomis. Savo profilio nustatymuose galite pasirinkti Jus dominančias sritis. Norėdami atsisakyti naujienlaiškio, galite tai padaryti savo profilio nustatymuose nuėmus varnelę prie „Sutinku gauti naujienlaiškį“.
 • 2. Paslaugos, prieinamos Pedagogas.lt svetainėje
  • 2.1 Pedagogas.lt suteikia vartotojams galimybę:
   • 2.1.1. Žiūrėti ir klausytis video paskaitas, įsisavinti įvairią mokymo medžiagą;
   • 2.1.2. Atlikti iš video paskaitos medžiagos sudarytą testą, siekiant pasitikrinti įgytas žinias;
   • 2.1.3. Gauti pažymėjimą, patvirtinantį video paskaitos išklausymo ir teisingų atsakymų pateikimo į paskaitos testo klausimus faktą. Pažymėjimas gaunamas atsispausdinus jį iš kompiuterio. Sąrašą įgytų pažymėjimų vartotojas mato savo profilyje skiltyje „Mano pažymėjimai“.
   • 2.1.4. Užduoti lektoriams su video paskaita susijusius klausimus ir gauti atsakymus. Matyti kitų vartotojų užduotus klausimus ir pateiktus lektoriaus atsakymus.
   • 2.1.5. Parsisiųsti į savo kompiuterį lektoriaus parengtą medžiagą peržiūrai, jei ji yra prieinama.
   • 2.1.6. Registruotis į įvairius auditorinius mokymus ir konferencijas.
  • 2.2 Paslaugų rinkinys yra reguliariai papildomas.
  • 2.3 Vaizdinę paskaitų medžiagą vartotojas gali naudoti tik asmeninėms reikmėms mokymosi proceso užtikrinimui. Bet koks kitas vaizdinės medžiagos naudojimas kategoriškai draudžiamas.
 • 3. Privatumas
  • 3.1 Visa asmeninė informacija, kuri buvo pateikta naudojantis Pedagogas.lt svetaine, yra tvarkoma atsižvelgiant į Pedagogas.lt Privatumo politiką, kurios sąlygos iš dalies įtrauktos į interneto svetainės naudojimosi sąlygas ir taisykles.
 • 4. Svetainės Pedagogas.lt vartotojo registracija, įsipareigojimai bei teisės
  • 4.1. Kad taptumėte registruotu Pedagogas.lt vartotoju, būtina užpildyti registracijos anketą. Nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudę aktyvuosite paskyrą ir būsite užregistruoti Pedagogas.lt sistemoje.
  • 4.2. Vartotojas įsipareigoja nepaviešinti kitiems asmenims savo Pedagogas.lt vartotojo prieigos duomenų.
  • 4.3. Registracijos metu Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius asmeninius duomenis. Vartotojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Pedagogas.lt turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, neregistruoti Vartotojo, pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo.
  • 4.4. Vartotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pedagogas.lt administraciją apie bet kokį neleistino vartotojo slaptažodžio naudojimo atvejį ar apie bet kurį kitą saugumo sąlygų pažeidimą.
  • 4.5. Vartotojas, užbaigus vartojimo sesiją, turi pasitikrinti, kad išėjo iš savo vartotojo paskyros. Pedagogas.lt neatsako už jokius nuostolius ar išlaidas, kurios iškilo dėl tokio vartotojo elgesio, kuris neatitinka svetainės naudojimosi taisyklių.
  • 4.6. Jei vartotojas pamiršo savo slaptažodį, svetainės autorizavimo lange reikia nusiųsti pranešimą Pedagogas.lt administracijai dėl slaptažodžio atnaujinimo, paspaudus nuorodą „Pamiršote slaptažodį?”. Naujas slaptažodis bus išsiųstas vartotojo registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu.
  • 4.7. Visi registruotų Pedagogas.lt vartotojų asmeniniai duomenys yra apsaugoti pagal LR įstatymus.
  • 4.8. Jei vartotojas nesutinka su Pedagogas.lt svetainės naudojimosi taisyklėmis ir daugiau nepageidauja naudotis Pedagogas.lt teikiamomis paslaugomis, jis gali atsisakyti vartotojo paskyros išsiuntus atitinkamą prašymą Pedagogas.lt administracijai el. pašto adresu info@pedagogas.lt arba išsiuntus pareikalavimą Pedagogas.lt svetainės skyriuje „Kontaktai“. Gavus atitinkamą pareikalavimą apie vartotojo sąskaitos panaikinimą, visi asmeniniai vartotojo duomenys per vieną darbo dieną bus ištrinti.
  • 4.9. Pedagogas.lt administracija turi teisę panaikinti vartotojo paskyrą be vartotojo sutikimo, jei vartotojas nesilaiko ar pažeidžia Pedagogas.lt naudojimosi taisykles. Šiuo atveju visi asmeniniai vartotojo duomenys bus panaikinti.
 • 5. Autorinės ir gretutinės teisės
  • 5.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės susijusios su Pedagogas.lt svetaine priklauso VšĮ „Gyvenimo Universitetas LT“. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal LR norminių aktų reikalavimus bei privalės padengti visus nuostolius, kuriuos dėl tokios veikos patyrė VšĮ „Gyvenimo Universitetas LT“.
  • 5.2. Svetainėje patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra apsaugoti pagal Autorinių teisių įstatymą. Bet koks Pedagogas.lt svetainėje patalpintos intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas leidžiamas tik gavus raštišką Pedagogas.lt administracijos leidimą bei laikantis šių naudojimosi taisyklių.
  • 5.3. Griežtai draudžiama Pedagogas.lt interneto svetainėje paskelbtą informaciją be Pedagogas.lt sutikimo atgaminti ir padaryti viešai prieinama kitose interneto svetainėse ar tradicinėse žiniasklaidos priemonėse arba bet kuriuo kitu belaidžiu būdu bet kokiu kitu ženklų, garsų ir vaizdų siuntimo prietaisu, platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pedagogas.lt kaip šaltinį.
 • 6. Kitos sąlygos
  • 6.1. Už Pedagogas.lt svetainėje pateiktos medžiagos turinį ir jo atitikimą LR norminių aktų reikalavimams atsako konkrečios medžiagos rengėjas.
  • 6.2. Už gyvų mokymų ir konferencijų turinį atsako gyvų mokymų ar konferencijų rengėjai, kurių kontaktai nurodomi kiekvieno gyvo mokymo ar konferencijos aprašymo pabaigoje. Visos pretenzijos susijusios su tokių gyvų mokymų ar konferencijų medžiaga yra perduodamos arba tiesiogiai išreiškiamos gyvų mokymų ar konferencijų rengėjams.
  • 6.3. Pedagogas.lt neatsako už savo interneto svetainėje pateiktos informacijos turinį šiais atvejais:
   • 6.3.1. Kai ją pateikia svetainės vartotojas (už vartotojų atsiliepimus, komentarus, kitą vartotojo pateiktą informaciją).
   • 6.3.2. Už kitų interneto svetainių, kurių nuorodos yra Pedagogas.lt interneto svetainėje, turinį.
  • 6.4. Visi ginčai, iškilę tarp Gyvenimo Universiteto ir svetainės vartotojų dėl šių taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Atvejais, jei ginčo nepavyktų išspręsti derybų keliu, jie bus sprendžiami pagal LR galiojančius norminius aktus, LR norminiuose aktuose numatyta tvarka.
  • 6.5. Gyvenimo Universitetas fiksuoja vartotojo Pedagogas.lt svetainėje vykdytą veiklą.