Pedagogas.lt

Paieška

Filtrai

Tipas

Amžiaus grupės

Kategorija

Rasta rezultatų: 54

14,99 €

spalio 23

Ikimokyklinis ugdymas

Kaip kurti naratyvinį žaidimą ir bendruomenės šventes darželyje? TD'25

Sigita Miliauskienė

14,99 €

spalio 29

Įtraukusis ugdymas

Kaip ugdyti vaikus, turinčius įvairiapusį raidos sutrikimą?

Justina Valterė

14,99 €

14,99 €

sausio 8

Ikimokyklinis ugdymas

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo(si) skirtumai. TD'25

Dovilė Gvazdaitienė

14,99 €

sausio 21

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas: kaip pamokoje taikyti kinestetinius metodus?

Rita Gruodytė-Račienė

14,99 €

vasario 4

Įtraukusis ugdymas

Aspergerio sindromas: kaip atpažinti ir ugdyti?

Inga Čapkevičiūtė

14,99 €

kovo 19

Ikimokyklinis ugdymas

Etnokultūrinis vaikų ugdymas mokantis ratelių, dainų, šokių. TD'25

Dovilė Miknaitytė

24,99 €

rugsėjo 19

Įtraukusis ugdymas

PRADINIO UGDYMO IŠŠŪKIAI '24

Lektorių grupė

14,99 €

14,99 €

2 val.

Ikimokyklinis ugdymas

Efektyvus mokytojo padėjėjo vaidmuo darželio grupėje. TD '24

Monika Kelpšienė

14,99 €

14,99 €

3 val.

Ikimokyklinis ugdymas

Kaip dirbti su vaiku, kuriam nustatytas selektyvus mutizmas? TD '24

Inga Budraitienė

14,99 €

3 val.

Ikimokyklinis ugdymas

Veiklos grupėje organizavimas. Montessori metodai. TD '24

Rūta Brusokienė

14,99 €

3 val.

Ikimokyklinis ugdymas

Aplinkos pritaikymas skirtingiems vaikų poreikiams. TD '24

doc.dr. Giedrė Adomavičienė

48,00 €

40 val.

Vaikai su SUP

Mokytojo padėjėjo mokymų programa ’24

Lektorių grupė

14,99 €

3 val.

Ikimokyklinis ugdymas

Gabių vaikų ugdymas darželyje. TD '24

Inga Budraitienė

14,99 €

3 val.

Ikimokyklinis ugdymas

Kaip pasakyti tėvams, kad jų vaikas turi ypatingų poreikių? TD '24

Juventa Mudėnienė

14,99 €

14,99 €

3 val.

Įtraukusis ugdymas

Kaip mokyti disleksiją turintį pradinuką?

Lina Narkevičienė