Socialinės ir emocinės vaiko gerovės didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (45 ak. val.)

 • 1.
  1 MODULIS. 1 dalis
  0:00:10
 • 2.
  Vaikas: apribotas ar beribis? Kas tos ribos, kam jos reikalingos ir kaip jas brėžti
  0:01:29
 • 3.
  Įžanga
  0:01:35
 • 4.
  Kuo ribos tokios svarbios, ir kas jos yra
  0:00:10
 • 5.
  Ribos: kas jos ir iš kur atsirado
  0:01:27
 • 6.
  Su kokiomis ribomis susiduria kiekvienas iš mūsų
  0:06:24
 • 7.
  Kam ribos reikalingos ir koks jų ryšys su emocijomis
  0:02:56
 • 8.
  Problemos, kylančios iš neaiškių ribų arba jų nebuvimo
  0:05:05
 • 9.
  Ar ką tik gimęs vaikas turi ribas?
  0:01:36
 • 10.
  Kaip ribų nebuvimas atsiliepia vaikui
  0:04:38
 • 11.
  Ką vaikui duoda aiškiai apibrėžtos ribos
  0:03:40
 • 12.
  Dalies reziumė: ribų svarbos apibendrinimas
  0:01:41
 • 13.
  Kodėl tėvai yra tokie svarbūs vaiko ribų formavime
  0:00:19
 • 14.
  Kodėl kai kuriems tėvams sunku formuoti ribas, 3 pagrindinės tėvų funkcijos
  0:01:43
 • 15.
  Tėvų globa ir ribų nustatymas
  0:11:53
 • 16.
  Tėvų vadovavimas ir ribų nustatymas
  0:10:50
 • 17.
  Tėvai, kaip išteklių šaltinis, ir ribų nustatymas
  0:06:18
 • 18.
  Kai tėvai patys pažeidžia ribas: hipergloba
  0:13:41
 • 19.
  Kai tėvai patys pažeidžia ribas: hipervadovavimas - nepagarba asmeninei erdvei, daiktams
  0:06:58
 • 20.
  Vidiniai ar tarpasmeniniai vaiko konfliktai, paklusnumas/nepaklusnumas
  0:01:21
 • 21.
  Kai tėvai patys pažeidžia ribas: nepagarba vaiko jausmams, norams, svajonėms
  0:01:02
 • 22.
  Ties riba: kokie tėvų veiksmai nelaikomi ribų pažeidimu
  0:01:07
 • 23.
  Su kokiomis dar problemomis susiduria tėvai, norėdami padėti vaikui suformuoti ribas
  0:06:07
 • 24.
  Dalies reziumė: tėvų svarbos apibendrinimas
  0:01:20
 • 25.
  Kaip padėti vaikui suformuoti ribas: tėvai ir vaikai – toje pačioje ribos pusėje
  0:00:15
 • 26.
  Kada ir kaip formuojasi vaiko ribos:
  0:03:24
 • 27.
  Kontrolės lokusas: kaip vaikas suvokia save, savo kūną ir pastangas
  0:02:31
 • 28.
  Vaikų impulsai ir norai: kodėl svarbu padėti atpažinti vaikui jo norą ir suvokti kelią, kaip jis gali jį įgyvendinti
  0:01:28
 • 29.
  Kaip ribas formuoja tėvų globa: pagarba vaiko norams, emocijoms, mintims, asmeninei erdvei, pasirinkimams ir siekiui tapti savarankišku.
  0:07:34
 • 30.
  Kaip ribas formuoja tėvų vadovavimas ir išteklių valdymas: vertybės, taisyklės, tvirtas nusistatymas jų laikytis ir nuoseklumas.
  0:06:01
 • 31.
  Vaikas ir svetimos ribos: empatijos reikšmė, gebėjimas apginti savąsias
  0:03:48
 • 32.
  Vaiko ribų pastiprinimas: tėvų elgesio, laikantis savo ribų ir taisyklių, pavyzdys
  0:02:05
 • 33.
  Dalies reziumė: kas svarbiausia, padedant vaikui formuoti ribas
  0:01:53
 • 34.
  Mokymo santrauka
  0:02:12
 • 35.
  1 MODULIS. 2 dalis
  0:00:10
 • 36.
  Kodėl ir kada vaikai (ne)klauso?
  0:58:39
 • 37.
  1 MODULIS. 3 dalis
  0:00:10
 • 38.
  Apie vaikų pyktį
  0:29:59
 • 39.
  1 MODULIS. 4 dalis
  0:00:10
 • 40.
  Kaip padėti vaikams valdyti pyktį?
  0:02:26
 • 41.
  Įžanga
  0:03:02
 • 42.
  KODĖL VAIKAI PYKSTA IR NETINKAMAI ELGIASI?
  0:00:10
 • 43.
  Aplinkos poveikis
  0:08:09
 • 44.
  Nepatenkinti vaikų poreikiai
  0:06:46
 • 45.
  Dėmesio stoka
  0:09:59
 • 46.
  Reakcija į pavojų ir stresą
  0:07:45
 • 47.
  Meta iššūkį tėvams siekdami savo tikslo
  0:18:52
 • 48.
  KOVA SU VAIKŲ PYKČIU IR NETINKAMU ELGESIU
  0:00:10
 • 49.
  Kaip nepasiduoti vaikų manipuliacijoms?
  0:14:21
 • 50.
  Pykčio malšinimo būdai
  0:09:46
 • 51.
  PRATIMAI
  0:00:10
 • 52.
  Kvėpavimas
  0:01:16
 • 53.
  Garo nuleidimo būdai
  0:09:17
 • 54.
  Raumenų atpalaidavimas
  0:02:25
 • 55.
  Vėžlio technika
  0:01:59
 • 56.
  Bambantis vabalas
  0:01:21
 • 57.
  Plauname pyktį iš kambario
  0:01:26
 • 58.
  Pagalvių mūšis
  0:00:31
 • 59.
  Pykčio maišelis
  0:01:00
 • 60.
  Pykčio balionas
  0:01:20
 • 61.
  Taikos kilimas
  0:00:54
 • 62.
  Garo nuleidimas
  0:01:46
 • 63.
  Vizualizacija „Balto paukščio skrydis“
  0:02:35
 • 64.
  AUDITORIJOS KLAUSIMAI
  0:17:28
 • 65.
  1 MODULIS. 5 dalis
  0:00:10
 • 66.
  Kaip stiprinti vaikų savireguliaciją kasdienių veiklų ir žaidimų metu?
  0:49:08
 • 67.
  1 MODULIS. 6 dalis
  0:00:10
 • 68.
  Šeimos ir pedagogų sąveika – viena pagrindinių sąlygų, nulemiančių ikimokyklinukų ugdymo sėkmę
  0:31:54
 • 69.
  2 MODULIS. 1 dalis
  0:00:10
 • 70.
  Hiperaktyvus vaikas. Pagalbos būdai ir elgesio korekcijos metodai.
  0:01:28
 • 71.
  Įžanga
  0:00:54
 • 72.
  Hiperaktyvumo sutrikimas
  0:01:28
 • 73.
  Sutrikimo charakteristika
  0:01:49
 • 74.
  Hiperaktyvumo sutrikimo priežastys
  0:02:09
 • 75.
  Hiperaktyvus vaikas
  0:02:49
 • 76.
  Hiperaktyvaus vaiko savybės
  0:00:37
 • 77.
  Hiperaktyvaus vaiko mąstymo ypatybės
  0:01:12
 • 78.
  Atvejai, kai judėjimas leidžia plėtoti mintis
  0:01:04
 • 79.
  Nerviniai tikai
  0:00:56
 • 80.
  Mikčiojimas
  0:00:57
 • 81.
  Nerangumas
  0:00:59
 • 82.
  Impulsyvumas ir agresyvumas
  0:01:12
 • 83.
  Judrumas pagal amžiaus grupes. Kas įprasta? Kada sunerimti? Kaip elgtis?
  0:00:10
 • 84.
  Kūdikiai
  0:01:00
 • 85.
  Kūdikiai. Kada sunerimti?
  0:01:11
 • 86.
  Kūdikiai. Kaip elgtis?
  0:01:01
 • 87.
  1 – 3 metų vaikai
  0:01:53
 • 88.
  1 – 3 metų vaikai. Kada sunerimti?
  0:00:52
 • 89.
  1 – 3 metų vaikai. Kaip elgtis?
  0:02:21
 • 90.
  3 – 6 metų vaikai
  0:01:23
 • 91.
  3 – 6 metų vaikai. Kada sunerimti?
  0:00:26
 • 92.
  3 – 6 metų vaikai. Kaip elgtis?
  0:03:27
 • 93.
  Ką svarbu suprasti apie hiperaktyvumo sutrikimo apraiškais bei eigą?
  0:00:57
 • 94.
  Šeima
  0:04:28
 • 95.
  Kalba ir mąstymas
  0:06:12
 • 96.
  Judrumas ir impulsyvumas
  0:02:51
 • 97.
  Darbas su hiperaktyviu vaiku
  0:01:26
 • 98.
  Kas padeda?
  0:11:07
 • 99.
  Mitai apie hiperaktyvų vaiką
  0:01:54
 • 100.
  Hiperaktyvaus elgesio korekcija ir pagalbos būdai
  0:01:27
 • 101.
  Pedagogo ir vaiko ryšys
  0:01:59
 • 102.
  Dėmesio ugdymas
  0:02:22
 • 103.
  Vaiko savijauta ugdymo įstaigoje
  0:02:14
 • 104.
  Efektyvūs pagalbos būdai
  0:01:45
 • 105.
  Rekomendacijos pedagogams
  0:10:18
 • 106.
  Mokymo santrauka
  0:06:56
 • 107.
  2 MODULIS. 2 dalis
  0:00:10
 • 108.
  Elgesio modeliavimas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais
  0:51:54
 • 109.
  2 MODULIS. 3 dalis
  0:00:10
 • 110.
  Gabių vaikų atpažinimas, ugdymas ir patiriami sunkumai ikimokyklinio ugdymo įstaigose
  0:02:14
 • 111.
  Įžanga
  0:02:29
 • 112.
  Gabumų samprata
  0:00:10
 • 113.
  Gabumai – tai įgimti intelektiniai gebėjimai?
  0:05:50
 • 114.
  Gabumai – tai aukšti pasiekimai?
  0:02:09
 • 115.
  Gabumai – tai potencialas, kuris gali būti vystomas?
  0:03:34
 • 116.
  Gabumų požymiai ikimokykliniame amžiuje
  0:01:48
 • 117.
  Gabumų požymiai kūdikystėje
  0:04:12
 • 118.
  Gabių vaikų požymiai ikimokykliniame amžiuje
  0:08:00
 • 119.
  Gabių vaikų socialiniai gebėjimai
  0:02:27
 • 120.
  Gabių vaikų jaudrumas
  0:04:23
 • 121.
  Gabių vaikų kūrybiškumas
  0:03:05
 • 122.
  Gabumų atpažinimas ikimokykliniame amžiuje
  0:01:48
 • 123.
  Kodėl svarbu pastebėti gabius vaikus dar ikimokykliniame amžiuje?
  0:02:48
 • 124.
  Kaip vertinami vaikų gabumai?
  0:03:36
 • 125.
  Klausimai, padėsiantys atpažinti gabų vaiką darželyje
  0:02:38
 • 126.
  Kodėl sunku atpažinti gabius vaikus?
  0:03:07
 • 127.
  Gabių vaikų patiriami sunkumai
  0:02:48
 • 128.
  Su konkrečiais gabumais susiję sunkumai
  0:04:33
 • 129.
  Su vaiko jaudrumu susiję sunkumai
  0:05:53
 • 130.
  Nuobodulys
  0:02:58
 • 131.
  Nepakankamas vaiko stimuliavimas jo gabumų srityje
  0:01:21
 • 132.
  Apribojimai
  0:02:21
 • 133.
  Išnaudojimas
  0:01:53
 • 134.
  Elgesio sunkumai
  0:03:35
 • 135.
  Žema savivertė
  0:05:40
 • 136.
  Perfekcionizmas
  0:03:31
 • 137.
  Gabus vaikas nesupranta bendraamžių elgesio
  0:02:15
 • 138.
  Vaikui neįdomūs kitų vaikų žaidimai
  0:02:10
 • 139.
  Vienišumas
  0:02:31
 • 140.
  Dvejopas išskirtinumas
  0:01:19
 • 141.
  Gabumai ir mokymosi sunkumai
  0:02:40
 • 142.
  Jutimų ir jų apdorojimo sutrikimai
  0:02:37
 • 143.
  Gabumai ir aktyvumo ir dėmesio sutrikimas
  0:07:14
 • 144.
  Kas atsitinka, kai nepastebima, kad vaikas ir gabus, ir turi sunkumų?
  0:02:37
 • 145.
  Kaip ugdyti gabius ikimokyklinio amžiaus vaikus?
  0:01:29
 • 146.
  Sėkmingo gabių vaikų ugdymo prielaidos
  0:04:27
 • 147.
  Pedagogų psichologinis pasirengimas dirbti su gabiais vaikais
  0:02:54
 • 148.
  Gabių vaikų ugdymo būdai
  0:03:58
 • 149.
  Užduočių pritaikymas vaiko gabumams
  0:04:24
 • 150.
  Motyvacijos skatinimas
  0:02:35
 • 151.
  Interesų skatinimas
  0:02:34
 • 152.
  Kūrybiškumo skatinimas
  0:04:51
 • 153.
  Bendravimo skatinimas
  0:04:37
 • 154.
  Gabaus vaiko pasiruošimas mokyklai
  0:04:16
 • 155.
  Mokymo santrauka
  0:05:57
 • 156.
  3 MODULIS. 1 dalis
  0:00:10
 • 157.
  Scenarinis vaikų programavimas
  0:53:04
 • 158.
  3 MODULIS. 2 dalis
  0:00:10
 • 159.
  Kaip kalbėti su vaiku?
  0:01:58
 • 160.
  Įžanga
  0:01:56
 • 161.
  Kodėl vaikai nekalba. Vaikų mintys
  0:06:15
 • 162.
  Kodėl vaikai nekalba. Ką sako psichologijos mokslas
  0:05:30
 • 163.
  Kas mus skatina bendrauti ir atsiverti kitiems žmonėms?
  0:03:23
 • 164.
  Koks suaugusiųjų elgesys skatina vaikus pasakoti ir atsiverti?
  0:01:25
 • 165.
  Kūno kalba
  0:04:52
 • 166.
  Aktyvus klausymas
  0:04:58
 • 167.
  Atspindėkim, įvardinkim, apibendrinkim
  0:05:19
 • 168.
  Vengiam moralų
  0:06:01
 • 169.
  Stebėkime vaiko neverbalinę kalbą
  0:04:55
 • 170.
  Priimkim, nemenkinkim vaiko minčių ir jausmų
  0:08:53
 • 171.
  Papildomi klausimai
  0:04:31
 • 172.
  Pasidalinkim savo patirtimi
  0:04:38
 • 173.
  Parenkam vaiko amžių atitinkančią kalbą
  0:05:54
 • 174.
  Paprašykim pagalbos
  0:01:04
 • 175.
  Padėkokim
  0:01:15
 • 176.
  Mokymo santrauka
  0:04:25
 • 177.
  3 MODULIS. 3 dalis
  0:00:10
 • 178.
  Padrąsinimai ir pagyrimai
  0:52:03
 • 179.
  3 MODULIS. 4 dalis
  0:00:10
 • 180.
  Alternatyvos bausmėms
  0:02:32
 • 181.
  Įžanga
  0:01:49
 • 182.
  Ką bausmės duoda mūsų vaikams?
  0:08:01
 • 183.
  Pagrindinės netinkamo elgesio priežastys.
  0:11:29
 • 184.
  Kaip galime įveikti netinkamą elgesį?
  0:00:10
 • 185.
  Kodėl tinkamo elgesio skatinimas yra itin svarbus?
  0:03:37
 • 186.
  Kaip teisingai skatinti tinkamą elgesį?
  0:02:41
 • 187.
  Kaip reaguoti susidūrus su netinkamu elgesiu „čia ir dabar“?
  0:07:03
 • 188.
  Kaip tinkamai aptarti situacijas su vaiku?
  0:05:31
 • 189.
  Dialogų su vaiku pavyzdžiai
  0:05:26
 • 190.
  Mokome vaiką savo pavyzdžiu
  0:03:57
 • 191.
  Veiksmai, kai vaikas elgiasi netinkamai dėl skausmingų išgyvenimų
  0:02:54
 • 192.
  Mokymas pažinti, reikšti emocijas
  0:06:16
 • 193.
  Taisyklės namuose. Kodėl tai itin svarbu ir kaip jas tinkamai kurti?
  0:04:27
 • 194.
  Ieškome laisvės ir ribų balanso
  0:05:26
 • 195.
  Kokią įtaką vaiko elgesiui daro įdomus bendravimas su juo?
  0:03:57
 • 196.
  Kokią įtaką vaiko elgesiui daro mūsų šypsena jam?
  0:02:05
 • 197.
  Mokymo santrauka
  0:06:24
 • 198.
  3 MODULIS. 5 dalis
  0:00:10
 • 199.
  Socialinio ir emocinio ugdymo svarba ankstyvoje vaikystėje
  0:23:50
 • 200.
  3 MODULIS. 6 dalis
  0:00:10
 • 201.
  Kaip lavinti vaiko emocinį intelektą
  0:06:15
 • 202.
  Įžanga
  0:01:45
 • 203.
  Emocinis intelektas
  0:04:02
 • 204.
  Kokią reikšmę turi EQ
  0:06:14
 • 205.
  Pagrindinės emocinio intelekto sritys
  0:01:03
 • 206.
  Savęs pažinimas
  0:00:04
 • 207.
  Kaip lavinti?
  0:05:05
 • 208.
  Kaip padėti vaikui pažinti savo jausmus?
  0:28:47
 • 209.
  Jausmų ratas
  0:04:04
 • 210.
  Atpažink jausmą
  0:01:49
 • 211.
  Kaip ugdyti tinkamą savęs vertinimą?
  0:10:13
 • 212.
  Savo stipriųjų ir silpnųjų pusių pažinimas
  0:07:16
 • 213.
  Empatija
  0:02:00
 • 214.
  Kaip ugdyti empatiją
  0:17:38
 • 215.
  Blogiukų sala
  0:02:23
 • 216.
  Liūdnas klaunas
  0:02:20
 • 217.
  Arbatos gėrimas
  0:03:23
 • 218.
  Savikontrolė
  0:00:41
 • 219.
  Dažniausiai pyktis vaikus užvaldo
  0:03:31
 • 220.
  Pykčio valdymo būdai
  0:06:50
 • 221.
  Vėžlio technika
  0:03:58
 • 222.
  Esminiai klausimai vaikui
  0:02:10
 • 223.
  Pykčio malšinimo būdai
  0:05:53
 • 224.
  Vizualizacijos nauda
  0:02:46
 • 225.
  Saugi vietelė
  0:04:07
 • 226.
  Vaizduotės naudojimas
  0:05:55
 • 227.
  Balto paukščio skrydis
  0:25:36
 • 228.
  3 MODULIS. 7 dalis
  0:00:10
 • 229.
  Kitoks požiūris: ugdymo strategija pagal vaiko veidą
  0:57:50
 • 230.
  Testas (25 klausimų)

Priskirti

Dėmesio! Ši programa yra skirta vieno asmens kvalifikacijos kėlimui, t.y. išrašomas tik vienas akredituotas pažymėjimas vienam pirkėjui. Norėdami įsigyti galimybę apmokyti didesnę grupę žmonių, prašome kreiptis - [email protected] arba telefonu 8 622 10010.

Ši programa apima svarbiausius aspektus dirbant su ikimokyklinio mažiaus vaikais - socialinio emocinio intelekto ugdymą, bendravimą, motyvavimą, ribų brėžimą ir efektyvų drausminimą.

 • Parodyti, kaip vaiko raida susijusi su gebėjimu kontroliuoti savo veiksmus ir emocijas; 
 • Išmokyti vaikams padėti pažinti  ir įvardinti emocijas;
 • Supažindinti su stiprių emocijų (pvz. pyktis) valdymo metodais žaidimų ar struktūrizuotos veiklos pagalba;
 • Parodyti tėvų ir pedagogų darnios sąveikos naudą vaiko socialinei ir emocinei raidai;
 • Supažindinti su ugdymo metodais įtraukiant elgesio ar dėmesio sutrikimų turinčius vaikus;
 • Išmokyti, kaip palankiai vaiko emocinei sveikatai bendrauti, motyvuoti, skatinti bei drausminti ikimokyklinio amžiaus vaikus.

1 modulis: Pyktis ir džiaugsmas - nuo chaoso iki bendradarbiavimo. Modulis supažindina su vaiko socialinėmis emocinėmis kompetencijomis pagal raidos tarpsnį, kuriame jis yra. Moko, kaip vaikams padėti valdyti stiprias emocijas bei situacijų kuriose reikėtų pasitelkti ugdytinio tėvus į pagalbą.

2 modulis: Vaikai skirtingi, grupė – viena. Modulyje supažindinama su skirtingų poreikių turinčių vaikų įtraukimu, mokoma efektyvių įtraukties metodų. 

3 modulis: Socialinio emocinio intelekto ugdymu (SEU) pagrįstų ir palankių vaikui drausminimo, bendravimo ir bendradarbiavimo metodų taikymas.

Vertinimų komentarai

Elvyra

Giedrė
Ačiū!

Valentina

Jūrate
Labai patiko.

Žaneta
Informatyvu

Edita

Viktorija
Aiškiai ir parastai papasakojo lektoriai apie aktualią temą. Ačiū.

Oksana

Lina
Puikus mokymas

Ingrida
Ačiū lektoriams, įgytos žinios labai pravers darbe su vaikais. Įgijau žinių apie hiperaktyvumo sutrikimus. Tai labai aktualu.

Lina
ačiū ,viskas puiku. Sužinojom nemažai naujų metodų darbui su vaikais

Angelė
Super. Labai labai įdomiai, lektoriai nuostabūs.

45 ak. val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.85/548 Balsai)

Komentarai
548
Peržiūros
119281

Doc. Dr. Dalia Nasvytienė

Psichologė psichoterapeutė, supervizorė.

Mokymai
2

Jurgita Smiltė Jasiulionė

jurgita smilte jasiulione

Pranešėja

Vaikų linijos psichologė, Vilniaus universiteto doktorantė.

Mokymai
3

Silvestra Markuckienė

silvestra markuckiene

Pranešėja

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ psichologė.

Mokymai
6

Jūratė Bortkevičienė

jurate bortkeviciene

Lektorė

UAB „Galimybių Arsenalas“ įmonės įkūrėja. Konferencijos „Atsakinga tėvystė“ idėjos autorė. Knygos “Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius” autorė.

Mokymai
26