Aistė Venclovienė | Pedagogas.lt

Aistė Venclovienė

Grįžti į sąrašą

Aistė Venclovienė

Lektorė, mokytoja-praktikė

 Pradinio ir pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos projekto rengėja pagal projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“.  Vedė seminarus šalies pagrindinio ugdymo matematikos mokytojams pagal projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ 

Aistė  Venclovienė

Pranešėjo mokymai

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €