Miglė Parachnevičienė | Pedagogas.lt

Miglė Parachnevičienė

Grįžti į sąrašą

Miglė Parachnevičienė

Lektorius, mokytojas-praktikas.

Vilniaus Žirmūnų gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė, chemijos mokslų magistrė(1999), edukologijos(švietimo vadybos) magistrė (2006), edukologijos mokslų doktorantė (2023). Lektorė dirbo Nacionalinėje švietimo agentūroje (NŠA) nuo 2016 m. chemijos Brandos darbų konsultante, nuo 2020 m. mokytoja – metodininke. 

Leidinių bendraautorė „Chemijos pasitikrinamieji testai. Korepetitorius 9  klasei“ ir „Chemijos pasitikrinamieji testai. Korepetitorius 10 klasei”. 

M. Parachnevičienė rengė ir koordinavo mokytojų kvalifikacijos kėlimo programos ir ją lydinčios mokymosi medžiagos rengimą, skirtą darbui pagal Atnaujintą Chemijos BP. 

Miglė Parachnevičienė

Pranešėjo mokymai