Vida Lisauskienė | Pedagogas.lt

Vida Lisauskienė

Grįžti į sąrašą

Vida Lisauskienė

Lektorė, mokytoja-praktikė

Vilniaus licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. 2016 ir 2023 metų Programos atnaujinimo grupės narė, metodinių rekomendacijų pagal atnaujintą programą  bendraautorė,  ,,Baltų lankų“ 11-12 klasei ir LLTI vadovėlių  9-10 klasei ir teksto suvokimo pratybų autorė, įvairių seminarų  mokytojams lektorė.

2021-2022 metais dalyvavo Vidurinio ugdymo programos atnaujinimo veikloje. Buvo ekspertų grupės narė bei rengė metodines pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo rekomendacijas. 

Kitos lektorės ekspertinės sritys:

  • Literatūros mokymo metodika.  2020 metų II modulio medžiagos  parengimas ir jos pristatymas tikslinei grupei  ,,Lituanistų avilyje“;
  • Modulio medžiagos Literatūros kūrinys ir jo kontekstas  autorė,   jos pristatymas 2016 m. tikslinei grupei ,,Lituanistų avilyje“;
  • Rašinio mokymas ir  vertinimas 11-12 klasėje. Metodinė priemonės, parengtos 2015 metais,  I skyriaus  Rašinio metodika: etapai, mokymo metodai ir užduotys autorė; 
  • Skaitmeninės mokymo priemonės lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10 klasė dalyko ekspertė  (teikė pasiūlymus ir vertino pateiktą medžiagą). Vida  Lisauskienė

Pranešėjo mokymai

14,99 €

6 val.

Lietuvių kalba

Skaitymo strategijų taikymas

Vida Lisauskienė

14,99 €

6 val.

Lietuvių kalba

Mokinių veiklos, parodančios įgytas kompetencijas

Vida Lisauskienė