2 modulis: Skaitmeninis mokymas ir mokymasis (16 val., 213003339) | Pedagogas.lt

2 modulis: Skaitmeninis mokymas ir mokymasis (16 val., 213003339)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

2 MODULIS. Skaitmeninis mokymas ir mokymasis.

1/20

00:00:02

Kaip ieškoti patikimos informacijos internete ir ugdyti kritinį mąstymą?

2/20

00:04:34

Įžanga

3/20

00:01:26

Kas yra „melagienos“?

4/20

00:00:34

Istorija

00:04:13

Sąvokos

00:01:43

Tikslas

00:04:31

Kokią visuomenės dalį „melagienos“ paveikia labiausiai?

00:02:56

Veikimo/plitimo būdai

00:07:22

Dalies reziumė

00:01:19

Propagandos technikos ir bruožai

5/20

00:00:39

Juodoji, pilkoji ir baltoji propaganda

00:02:24

Pirmoji technika – „etikečių klijavimas“

00:01:07

Antroji technika – „blizgantys apibendrinimai“

00:01:10

Trečioji technika - „perkėlimas“

00:00:33

Ketvirtoji technika – „ekspertų rekomendacijos“

00:01:56

Penktoji technika – „tautos vardu“

00:01:17

Šeštoji technika – „bandos jausmo“

00:00:43

Septintoji technika – „faktų parinkimas“

00:00:48

Dalies reziumė

00:01:20

Šaltinių atranka

6/20

00:01:42

Kaip suprasti ar šaltinis patikimas?

00:07:31

Informacijos patikimumas

00:06:24

Dalies reziumė

00:00:48

Pavyzdžiai viešojoje erdvėje

7/20

00:00:20

Pandemija

00:05:56

Deep fake

00:03:03

Kariuomenės tema

00:03:17

Istorija

00:03:37

Dalies reziumė

00:01:30

Kaip kovoti su netikromis naujienomis?

8/20

00:00:33

Švietimas ir edukacija

00:03:30

Kaip tai pritaikyti pamokose?

9/20

00:00:45

Temos įtraukimas į turinį

00:04:58

Šiuolaikiškos turinio pateikimo formos ir pavyzdžiai

00:04:00

Praktiniai patarimai

00:02:52

5 pagrindiniai žingsniai

00:01:34

Praktiniai pavyzdžiai: kur ieškoti patikimos informacijos internete?

10/20

00:20:17

HP5 – mokymosi objektams kurti

11/20

00:00:03

H5P paskirtis ir galimybės

00:11:46

HP5 mokymosi objektų kūrimas

00:10:09

H5P užduočių įterpimas

00:03:28

Book creator - interaktyvių skaitmeninių knygų kūrimo programa

12/20

00:00:03

Book Creator programa ir vartotojo sukūrimas

00:01:55

Book creator darbo įrankiai

00:09:13

Kaip įterpti vaizdinę ir tekstinę užduotį mokiniams?

00:02:15

Kaip bendrinti užduotis mokiniams?

00:02:40

Kaip pateikti komentarus ir vertinimus mokiniams?

00:03:40

Piešimo galimybės knygoje

00:00:39

Sukurtos knygos peržiūra ir redagavimas

00:01:38

Sukurtos knygos viešinimas

00:00:39

EdrawMax-minčių žemėlapio kūrimas

13/20

00:00:03

EdrawMax programos paskirtis ir įdiegimas

00:02:12

EdrawMax. Įrankiai ir šablonai

00:04:44

Mokomajam dalykui skirtų minčių žemėlapių kūrimas

00:02:58

Eclipse Corssword - interaktyvaus kryžiažodžio kūrimas

14/20

00:00:03

Eclipse Crossword Programos paskirtis ir galimybės

00:03:11

Eclipse Crossword programos įdiegimas

00:01:11

Kryžiažodžio kūrimas Eclipse Crossword programa

00:06:49

Kryžiažodžio išsaugojimas ir dalijimasis

00:05:28

TedEd platformos panaudojimas vertinimui

15/20

00:00:03

TedEd naudotojo sukūrimas, programos teikiamos galimybės

00:04:40

TedEd pamokos, paremtos vaizdo medžiaga sukūrimas ir dalijimasis su mokiniais

00:09:01

Quizalize programos panaudojimas vertinimui

16/20

00:00:03

Quizalize programa ir jos paskirtis. Vartotojo sukūrimas

00:02:53

Klasių kūrimas Quzalize programoje bei mokinių priskyrimas klasei

00:04:52

Užduočių kūrimas Quzalize programoje

00:04:17

Užduočių redagavimas ir priskyrimas klasei

00:05:31

Užduoties peržiūra mokinio aplinkoje

00:02:55

Užduoties paskyrimo mokiniams būdai

00:02:37

Užduočių diferencijavimas skirtingų gebėjimų mokiniams

00:03:02

Mokinių pasiekimų peržiūra ir analizė

00:04:29

Kitų autorių sukurtų testų pritaikymas savo klasei

00:01:53

Mentimeter įrankio panaudojimas vertinimui

17/20

00:00:03

Registracija

00:02:13

Naudotojo paskyra ir galimybės

00:01:54

Interaktyvaus pristatymo rengimas: temos, turinys, pritaikymas

00:08:55

Interaktyvaus pristatymo pateikimas klasei

00:07:31

Ką mato bei kaip Mentimeter parengtoje pamokoje dalyvauja mokiniai

00:05:21

Google Classroom platforma

18/20

00:00:03

Kas yra Google Classroom?

00:03:36

Kaip sukurti Google Classroom?

00:05:46

Kaip įtraukti mokinius į Google Classroom?

00:02:24

Kaip sukurti temas?

00:02:07

Kaip įkelti užduotis?

00:05:57

Kaip įkelti medžiagą?

00:02:07

Kaip įvertinti ir grąžinti rezultatą?

00:04:21

Kaip išsiųsti pasirinktiems mokiniams el.laišką, naudojant Google Classroom?

00:01:15

Kaip pašalinti mokinius iš Google Classroom?

00:00:37

Kaip sukurti dalyko kopiją?

00:01:34

Testas

19/20

00:00:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

20/20

Šis skaitmeninio raštingumo mokymų modulis yra ilgalaikės mokymų programos "Skaitmeninis raštingumas mokytojams: saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas" (49 val.) dalis.

Pedagogams programa gali būti finansuojama iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokymo lėšų skirtų skaitmeninio ugdymo plėtrai (Įsakymas Nr.1532, 2020 spalio 9 d.) - mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimui (PKT).

Didesnėms pedagogų grupėms taikomi atidėti/išskaidyti mokėjimai. Dėl to susisiekite [email protected]

Mokymo aktualumas

Mokymų programos modulis padės įgyti būtinų žinių ir praktinių įgūdžių skaitmeninio mokymo ir mokymosi kompetencijos srityje (16 val.).

Mokymas parengtas taip, kad atitiktų LR ŠMM ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ISAK-555 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598 redakcija „Reikalavimai mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms“

Ši programa skirta visų mokomųjų dalykų mokytojams, kurie nori tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetenciją.

II MODULIS. Skaitmeninis mokymas ir mokymasis (16 val.)

 • Kaip ieškoti  patikimos informacijos ir ugdyti kritinį mąstymą?
 • Interaktyvūs mokymosi objektai: „HP5“.
 • Interaktyvūs mokymosi objektai: „Book Creator“.
 • Interaktyvūs mokymosi objektai: „Minčių žemėlapis“.
 • Interaktyvūs mokymosi objektai: „Eclipse Crossword“.
 • Skaitmeninės vertinimo platformos.
 • Google Classroom platforma.


PROGRAMOS METU ĮGYSITE ŠIŲ GEBĖJIMŲ:

 • Gebėsite naudotis skirtingomis skaitmeninėmis mokymo ir mokymosi  platformomis.
 • Gebėsite kurti interaktyvų ir įtraukianti skaitmeninio mokymo ir mokymosi turinį.
 • Gebėsite naudoti skaitmenines vertinimo priemones mokinių pasiekimų stebėsenai.
   

Lektoriai

Eglė Vaivadienė

Eglė Vaivadienė

Lektorė Eglė Vaivadienė yra Nacionalinės švietimo agentūros, ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė. Eglė nuolatos dalyvauja įvairiose švietimo tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose.

Justina Balsė

Justina Balsė

Lektorė Justina Balsė yra IT profesijos mokytoja metodininkė. 2018 m. projekto "Mokome mokytojus profesdionalių IT kompetencijų" lektorė.

Luka Sinevičienė

Luka Sinevičienė

Luka Sinevičienė - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos doktorantė, istorikė, aktyvi visuomenininkė. Šiuo metu istorikė veda LRT radijo laidą Vardan tos. 

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui
 • Praktinės užduotys

Atsiliepimai