2 modulis: Skaitmeninis mokymas ir mokymasis (16 val., 213003339)

 • 1.
  2 MODULIS. Skaitmeninis mokymas ir mokymasis.
  0:00:02
 • 2.
  Kaip ieškoti patikimos informacijos internete ir ugdyti kritinį mąstymą?
  0:04:34
 • 3.
  Įžanga
  0:01:26
 • 4.
  Kas yra „melagienos“?
  0:00:34
 • 5.
  Istorija
  0:04:13
 • 6.
  Sąvokos
  0:01:43
 • 7.
  Tikslas
  0:04:31
 • 8.
  Kokią visuomenės dalį „melagienos“ paveikia labiausiai?
  0:02:56
 • 9.
  Veikimo/plitimo būdai
  0:07:22
 • 10.
  Dalies reziumė
  0:01:19
 • 11.
  Propagandos technikos ir bruožai
  0:00:39
 • 12.
  Juodoji, pilkoji ir baltoji propaganda
  0:02:24
 • 13.
  Pirmoji technika – „etikečių klijavimas“
  0:01:07
 • 14.
  Antroji technika – „blizgantys apibendrinimai“
  0:01:10
 • 15.
  Trečioji technika - „perkėlimas“
  0:00:33
 • 16.
  Ketvirtoji technika – „ekspertų rekomendacijos“
  0:01:56
 • 17.
  Penktoji technika – „tautos vardu“
  0:01:17
 • 18.
  Šeštoji technika – „bandos jausmo“
  0:00:43
 • 19.
  Septintoji technika – „faktų parinkimas“
  0:00:48
 • 20.
  Dalies reziumė
  0:01:20
 • 21.
  Šaltinių atranka
  0:01:42
 • 22.
  Kaip suprasti ar šaltinis patikimas?
  0:07:31
 • 23.
  Informacijos patikimumas
  0:06:24
 • 24.
  Dalies reziumė
  0:00:48
 • 25.
  Pavyzdžiai viešojoje erdvėje
  0:00:20
 • 26.
  Pandemija
  0:05:56
 • 27.
  Deep fake
  0:03:03
 • 28.
  Kariuomenės tema
  0:03:17
 • 29.
  Istorija
  0:03:37
 • 30.
  Dalies reziumė
  0:01:30
 • 31.
  Kaip kovoti su netikromis naujienomis?
  0:00:33
 • 32.
  Švietimas ir edukacija
  0:03:30
 • 33.
  Kaip tai pritaikyti pamokose?
  0:00:45
 • 34.
  Temos įtraukimas į turinį
  0:04:58
 • 35.
  Šiuolaikiškos turinio pateikimo formos ir pavyzdžiai
  0:04:00
 • 36.
  Praktiniai patarimai
  0:02:52
 • 37.
  5 pagrindiniai žingsniai
  0:01:34
 • 38.
  Praktiniai pavyzdžiai: kur ieškoti patikimos informacijos internete?
  0:20:17
 • 39.
  HP5 – mokymosi objektams kurti
  0:00:03
 • 40.
  H5P paskirtis ir galimybės
  0:11:46
 • 41.
  HP5 mokymosi objektų kūrimas
  0:10:09
 • 42.
  H5P užduočių įterpimas
  0:03:28
 • 43.
  Book creator - interaktyvių skaitmeninių knygų kūrimo programa
  0:00:03
 • 44.
  Book Creator programa ir vartotojo sukūrimas
  0:01:55
 • 45.
  Book creator darbo įrankiai
  0:09:13
 • 46.
  Kaip įterpti vaizdinę ir tekstinę užduotį mokiniams?
  0:02:15
 • 47.
  Kaip bendrinti užduotis mokiniams?
  0:02:40
 • 48.
  Kaip pateikti komentarus ir vertinimus mokiniams?
  0:03:40
 • 49.
  Piešimo galimybės knygoje
  0:00:39
 • 50.
  Sukurtos knygos peržiūra ir redagavimas
  0:01:38
 • 51.
  Sukurtos knygos viešinimas
  0:00:39
 • 52.
  EdrawMax-minčių žemėlapio kūrimas
  0:00:03
 • 53.
  EdrawMax programos paskirtis ir įdiegimas
  0:02:12
 • 54.
  EdrawMax. Įrankiai ir šablonai
  0:04:44
 • 55.
  Mokomajam dalykui skirtų minčių žemėlapių kūrimas
  0:02:58
 • 56.
  Eclipse Corssword - interaktyvaus kryžiažodžio kūrimas
  0:00:03
 • 57.
  Eclipse Crossword Programos paskirtis ir galimybės
  0:03:11
 • 58.
  Eclipse Crossword programos įdiegimas
  0:01:11
 • 59.
  Kryžiažodžio kūrimas Eclipse Crossword programa
  0:06:49
 • 60.
  Kryžiažodžio išsaugojimas ir dalijimasis
  0:05:28
 • 61.
  TedEd platformos panaudojimas vertinimui
  0:00:03
 • 62.
  TedEd naudotojo sukūrimas, programos teikiamos galimybės
  0:04:40
 • 63.
  TedEd pamokos, paremtos vaizdo medžiaga sukūrimas ir dalijimasis su mokiniais
  0:09:01
 • 64.
  Quizalize programos panaudojimas vertinimui
  0:00:03
 • 65.
  Quizalize programa ir jos paskirtis. Vartotojo sukūrimas
  0:02:53
 • 66.
  Klasių kūrimas Quzalize programoje bei mokinių priskyrimas klasei
  0:04:52
 • 67.
  Užduočių kūrimas Quzalize programoje
  0:04:17
 • 68.
  Užduočių redagavimas ir priskyrimas klasei
  0:05:31
 • 69.
  Užduoties peržiūra mokinio aplinkoje
  0:02:55
 • 70.
  Užduoties paskyrimo mokiniams būdai
  0:02:37
 • 71.
  Užduočių diferencijavimas skirtingų gebėjimų mokiniams
  0:03:02
 • 72.
  Mokinių pasiekimų peržiūra ir analizė
  0:04:29
 • 73.
  Kitų autorių sukurtų testų pritaikymas savo klasei
  0:01:53
 • 74.
  Mentimeter įrankio panaudojimas vertinimui
  0:00:03
 • 75.
  Registracija
  0:02:13
 • 76.
  Naudotojo paskyra ir galimybės
  0:01:54
 • 77.
  Interaktyvaus pristatymo rengimas: temos, turinys, pritaikymas
  0:08:55
 • 78.
  Interaktyvaus pristatymo pateikimas klasei
  0:07:31
 • 79.
  Ką mato bei kaip Mentimeter parengtoje pamokoje dalyvauja mokiniai
  0:05:21
 • 80.
  Google Classroom platforma
  0:00:03
 • 81.
  Kas yra Google Classroom?
  0:03:36
 • 82.
  Kaip sukurti Google Classroom?
  0:05:46
 • 83.
  Kaip įtraukti mokinius į Google Classroom?
  0:02:24
 • 84.
  Kaip sukurti temas?
  0:02:07
 • 85.
  Kaip įkelti užduotis?
  0:05:57
 • 86.
  Kaip įkelti medžiagą?
  0:02:07
 • 87.
  Kaip įvertinti ir grąžinti rezultatą?
  0:04:21
 • 88.
  Kaip išsiųsti pasirinktiems mokiniams el.laišką, naudojant Google Classroom?
  0:01:15
 • 89.
  Kaip pašalinti mokinius iš Google Classroom?
  0:00:37
 • 90.
  Kaip sukurti dalyko kopiją?
  0:01:34
 • 91.
  Testas (10 klausimų)

Priskirti

Šis skaitmeninio raštingumo mokymų modulis yra ilgalaikės mokymų programos "Skaitmeninis raštingumas mokytojams: saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas" (49 val.) dalis.

Pedagogams programa gali būti finansuojama iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokymo lėšų skirtų skaitmeninio ugdymo plėtrai (Įsakymas Nr.1532, 2020 spalio 9 d.) - mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimui (PKT).

Didesnėms pedagogų grupėms taikomi atidėti/išskaidyti mokėjimai. Dėl to susisiekite [email protected]

Mokymo aktualumas

Mokymų programos modulis padės įgyti būtinų žinių ir praktinių įgūdžių skaitmeninio mokymo ir mokymosi kompetencijos srityje (16 val.).

Mokymas parengtas taip, kad atitiktų LR ŠMM ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ISAK-555 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598 redakcija „Reikalavimai mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms“

Ši programa skirta visų mokomųjų dalykų mokytojams, kurie nori tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetenciją.

II MODULIS. Skaitmeninis mokymas ir mokymasis (16 val.)

 • Kaip ieškoti  patikimos informacijos ir ugdyti kritinį mąstymą?
 • Interaktyvūs mokymosi objektai: „HP5“.
 • Interaktyvūs mokymosi objektai: „Book Creator“.
 • Interaktyvūs mokymosi objektai: „Minčių žemėlapis“.
 • Interaktyvūs mokymosi objektai: „Eclipse Crossword“.
 • Skaitmeninės vertinimo platformos.
 • Google Classroom platforma.


PROGRAMOS METU ĮGYSITE ŠIŲ GEBĖJIMŲ:

 • Gebėsite naudotis skirtingomis skaitmeninėmis mokymo ir mokymosi  platformomis.
 • Gebėsite kurti interaktyvų ir įtraukianti skaitmeninio mokymo ir mokymosi turinį.
 • Gebėsite naudoti skaitmenines vertinimo priemones mokinių pasiekimų stebėsenai.
   

Vertinimų komentarai

Orinta

Audronė

Enina

Irina

Milda
Labai aiškiai parruošštas , informatyvus kursas.

Julija
Manau,kad pateiktas mokymų turinys aktualus ieškant aktyvių mokymo(si) metodų. Taip pat svarbi ir aktuali pirmoji seminaro dalis apie informacijos pasirenkamumą, manipuliacijos opciją.

Sandra

Sondra
Ačiū.Labai patiko ir naudinga.

Janina

Ilona

Giedrė

Ieva

16 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(5.00/17 Balsai)

Komentarai
17
Peržiūros
1684

Luka Sinevičienė

luka sineviciene

Lektorius

Luka Sinevičienė - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos doktorantė, istorikė, aktyvi visuomenininkė. Šiuo metu istorikė veda LRT radijo laidą Vardan tos. 

Mokymai
2

Justina Balsė

justina balse

Lektorė, mokytoja-praktikė

Lektorė Justina Balsė yra IT profesijos mokytoja metodininkė. 2018 m. projekto "Mokome mokytojus profesdionalių IT kompetencijų" lektorė.

Mokymai
5

Eglė Vaivadienė

egle vaivadiene

Lektorė

Lektorė Eglė Vaivadienė yra Nacionalinės švietimo agentūros, ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė. Eglė nuolatos dalyvauja įvairiose švietimo tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose.

Mokymai
7

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.