2 modulis: Vaizdo konferencijų įrankių naudojimas nuotoliniame ugdyme (4val.211000946) | Pedagogas.lt

2 modulis: Vaizdo konferencijų įrankių naudojimas nuotoliniame ugdyme (4val.211000946)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Anonsas

1/6

00:03:30

Vaizdo konferencijų programa/platforma Zoom

2/6

00:00:07

Vaizdo konferencijų platforma Zoom

00:11:20

ZOOM Programos paketai ir galimybės

00:04:47

Vaizdo pamokų planavimas ir organizavimas naudojant ZOOM

00:14:48

Bendradarbiavimo platforma Google Meet

3/6

00:00:07

Google Meet pristatymas

00:02:29

Kaip ir kur rasti Google Meet įrankį ir pakviesti dalyvius

00:03:26

Dalyvių prisijungimas ir vaizdo konferencijos organizavimas

00:04:37

Vaizdo pamokos organizavimas. Google Meet įrankiai. Google Suite for Education

00:04:03

Google Meet. Balta lenta

00:12:28

Google Meet. Pamokų planavimas

00:03:15

„Microsoft Teams“ įvadas

4/6

00:00:07

Kas yra „Microsoft Teams“?

00:02:09

Kaip aptikti Microsoft Teams programą ir kurti komandas

00:01:57

Klasių kūrimas ir dalyvių pakvietimas

00:01:31

Vaizdo pamokos organizavimas

00:03:58

Microsoft Teams rodiniai ir komandų valdymas

00:03:19

Microsoft Teams. Klasės valdymas: turinio teikimas

00:03:51

Microsoft Teams. Klasės valdymas: planavimas, turinio teikimas

00:02:28

Microsoft Teams. Klasės blonknotas

00:02:59

Microsoft Teams. Užduoties kūrimas ir pateikimas

00:06:38

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

5/6

Testas

6/6

00:00:00

Mokymų tikslas – tobulinti pedagogų skaitmeninę kompetenciją gilinant vaizdo konferencijų ir bendardarbiavimo platformų taikymo ugdyme gebėjimus. Dalyviai susipažins  su vaizdo konferencijų organizavimui tinkančių ZOOM, Google Meet ir Microsoft Teams  platformų prieiga internete, naudojimosi sąlygomis ir galimybėmis. Išmoks taikyti jas nuotoliniame ugdyme, gebės naudotis visomis platformų teikiamomis galimybėmis, bendrauti ir bendradarbiauti, organizuoti pamoką realiu laiku bei įrašyti ir dalintis vaizdo pamokos įrašu. Įvertins vaizdo konferencijų platformų taikymo mokinių ugdymui galimybes, gebės pasirinkti tinkamiausią dalyko mokymui.

Vaizdo konferencijų įrankių naudojimas nuotoliniame ugdyme:

 • Vaizdo konferencijų platforma Zoom
 • Vaizdo konferencijų platforma Google Meet
 • Vaizdo konferencijų platforma Microsoft Teams

Peržiūrėję programą gebėsite:

 • Patobulinsite profesinę pedagogų kompetenciją pagal „DIGCOMPEDU“ sistemą
 • Gebėsite naudotis Zoom, Google Meet ar Microsoft Teams vaizdo konferencijų platformomis.
 • Gebėsite planuoti, organizuoti ir vykdyti nuotolines vaizdo pamokas ir/ar konferencijas.
 • Mokėsite naudoti skaitmenines technologijas bendravimui ir bendra­darbiavimui.
 • Gebėsite nuotoliniam ugdymui skirtose platformose sukurti savo klases ir mokiniams priskirti užduotis.

Lektoriai

Eglė Vaivadienė

Eglė Vaivadienė

Lektorė Eglė Vaivadienė yra Nacionalinės švietimo agentūros, ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė. Eglė nuolatos dalyvauja įvairiose švietimo tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose.

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui
 • Praktinės užduotys

Atsiliepimai