3 modulis: Įtraukusis skaitmeninis turinys nuotoliniame ugdyme (7 val. 211000946)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Anonsas

1/10

00:01:46

Book creator - interaktyvių skaitmeninių knygų kūrimo programa

2/10

00:00:05

Book creator programa ir vartotojo sukūrimas

00:01:55

Book creator darbo įrankiai

00:09:13

Kaip įterpti vaizdinę ir tekstinę užduotį mokiniams?

00:02:15

Kaip bendrinti užduotis mokiniams?

00:02:40

Kaip pateikti komentarus ir vertinimus mokiniams?

00:03:40

Piešimo galimybės knygoje

00:00:39

Sukurtos knygos peržiūra ir redagavimas

00:01:38

Sukurtos knygos viešinimas

00:00:39

Eclipse Corssword - interaktyvaus kryžiažodžio kūrimas

3/10

00:00:05

Eclipse Crossword Programos paskirtis ir galimybės

00:03:11

Eclipse Crossword programos įdiegimas

00:01:11

Kryžiažodžio kūrimas Eclipse Crossword programa

00:06:49

Kryžiažodžio išsaugojimas ir dalijimasis

00:05:28

EdrawMax - minčių žemėlapio kūrimas

4/10

00:00:05

EdrawMax programos paskirtis ir įdiegimas

00:02:12

EdrawMax. Įrankiai ir šablonai

00:04:44

Mokomajam dalykui skirtų minčių žemėlapių kūrimas

00:02:58

Skaitmeniai įrankiai - interaktyviam mokymuisi

5/10

00:01:34

QUIZLET

6/10

00:01:39

Kaip užsiregistruoti Quizlet platformoje?

00:01:15

Kaip redaguoti kitų autorių kortelių rinkinius

00:03:19

Kaip kurti mokomąsias korteles ir jomis pasidalinti su mokiniais

00:04:14

Kaip kurti vaizdinę mokymosi medžiagą

00:03:30

Kaip mokytis naudojant kortelių rinkinius

00:04:37

Kaip mokytis žaidžiant

00:03:12

Mobilioji Quizlet programėlė

00:01:18

LEARNINGAPPS

7/10

00:03:05

Kaip užsiregistruoti puslapyje?

00:00:59

Pradinio puslapio parinktys

00:03:36

Užduočių tipai

00:03:25

Kaip redaguoti ir išsaugoti kitų autorių užduotis

00:02:43

Kaip kurti užduotis

00:06:58

Kaip kurti klases ir stebėti mokinių veiklą

00:04:04

EDPUZZLE

8/10

00:03:37

Kaip užsiregistruoti Edpuzzle svetainėje?

00:00:57

Kaip surasti vaizdo medžiagos?

00:02:53

Kaip parengti vaizdo pamoką?

00:06:22

Kaip mokiniai atlieka užduotis?

00:03:08

Kaip užduotys vertinamos?

00:04:47

Kaip sukurti klasę?

00:05:23

QUIZIZZ

9/10

00:01:44

Kaip užsiregistruoti Quizizz platformoje?

00:01:10

Pradinio puslapio parinktys

00:04:02

Kaip redaguoti kitų autorių sukurtus testus?

00:05:11

Kaip kurti testus?

00:06:33

Kaip mokiniams skirti testą?

00:05:16

Gyvieji testai

00:05:03

Kaip stebėti mokinių pažangą?

00:01:34

Kaip naudoti mokomąsias korteles?

00:01:15

Testas

10/10

00:00:00

Pasitelkę IT įrankius, galėsite kurti skaitmeninius minčių žemėlapius, kryžiažodžius  ar net skaitmenines knygas. Pasinaudoję interaktyviais skaitmeniais objektais bei mokymui skirtomis edukacinėmis platformomis laimėsite mokinių sutelktą dėmesį, savarankišką mokymąsi, išmokysite įsiminimo technikų, suteiksite mokiniams galimybę gauti greitą grįžtamąjį ryšį. Skaitmeninės mokymosi platformos registruoja mokinių pažangą, taupydamos mokytojo laiką.

Mokymai tinkami visų ugdymo pakopų mokytojams.

Įtraukusis skaitmeninis turinys nuotoliniame ugdyme:

 • Book creator - interaktyvių skaitmeninių knygų kūrimo programa.
 • Eclipse corssword - interaktyvaus kryžiažodžio kūrimas
 • EdrawMax- virtualaus minčių žemėlapio kūrimas
 • Quizlet mokymų platforma
 • Learning apps mokymų platforma
 • EdPuzzle  vaizdo pamokų ruošimo platforma
 • Quizziz mokymų platforma

Šios programos  metu sužinosite:

 • Kaip kurti įtraukiančias skaitmenines pamokas?
 • Susipažinsite su skaitmeninio turinio rengimo ir vertinimo platformomis.
 • Kaip kurti su Book creator - interaktyvių skaitmeninių knygų kūrimo programa?
 • Kaip dirbti su Eclipse corssword - interaktyvių kryžiažodžių kūrimo programa?
 • Kaip kurti su EdrawMax- virtualius minčių žemėlapius?
 • Kaip naudotis Quizlet, Learning apps mokymų platformomis?
 • Kaip naudotis EdPuzzle  vaizdo pamokų ruošimo platforma? 
 • Kaip naudotis Quizziz programa, kuriant testus su žaidimo elementais ir jau sukurtais įvairių dalykų testais?

Peržiūrėję programą gebėsite:

 • Gebėsite kurti nuotoliniam ugdymui skirtas skaitmenines užduotis.
 • Gebėsite nuotoliniam ugdymui skirtose platformose sukurti savo klases ir mokiniams priskirti užduotis.
 • Gebėsite į užduotis  įterpti savo pasirinktą garso, tekstinę ar vaizdo medžiagą.
 • Gebėsite kurti interaktyvius kryžiažodžius.
 • Išmoksite kurti skaitmeninius minčių žemėlapius.
 • Gebėsite naudodamiesi nuotolio ugdymo platformomis stebėti mokinių pažangą, vertinti atsakymus ir teikti grįžtamąjį ryšį.

Lektoriai

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui
 • Praktinės užduotys