• Pedagogas.lt
 • Moduliai
 • 3 modulis: Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas (16 val., 211001028)

3 modulis: Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas (16 val., 211001028)

 • 1.
  III MODULIS. Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas
  0:00:05
 • 2.
  Techninių problemų sprendimas
  0:00:34
 • 3.
  Kaip vadinti visas fizines kompiuterio dalis? Pagrindinės sąvokos
  0:08:51
 • 4.
  Kaip diagnozuoti jūsų kompiuterio problemą?
  0:04:34
 • 5.
  Ką daryti kai neveikia klaviatūra?
  0:05:19
 • 6.
  Ką daryti kai neįsijungia kompiuteris?
  0:04:01
 • 7.
  Ką daryti kai neveikia spausdintuvas?
  0:01:53
 • 8.
  Ką daryti kai neveikia USB jungtis?
  0:02:21
 • 9.
  Ką daryti kai neveikia internetas?
  0:01:36
 • 10.
  Kaip išjungti pakibusią programą, neperkraunant kompiuterio?
  0:01:18
 • 11.
  Patarimai kaip paspartinti jūsų kompiuterio darbą
  0:05:43
 • 12.
  Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas
  0:00:05
 • 13.
  Skaitmeninių komptencijų įsivertinimas
  0:11:16
 • 14.
  Bendradarbiavimo internete įgūdžių barometras
  0:06:47
 • 15.
  Pasitikrinkite IT žinias
  0:07:21
 • 16.
  Kritinio mąstymo indekso testas
  0:03:01
 • 17.
  MENTEP pristatymas
  0:08:15
 • 18.
  MENTEP registracija
  0:09:05
 • 19.
  MENTEP įrankio naudojimas skaitmeninių kompetencijų įsivertinimui
  0:08:31
 • 20.
  Švietimo įstaigų įsivertinimo priemonės
  0:00:05
 • 21.
  Selfi mokykloms
  0:09:15
 • 22.
  Saugios E erdvės ženklelis
  0:10:42
 • 23.
  DigCompEdu testas
  0:07:48
 • 24.
  Profesinis tobulėjimas
  0:00:05
 • 25.
  Įvadas
  0:12:22
 • 26.
  „Pedagogas.lt“ mokymai
  0:05:37
 • 27.
  „Draugiškas internetas“ mokymai
  0:05:57
 • 28.
  „eTwinning“ programa
  0:08:23
 • 29.
  STEM mokyklos ženklelis
  0:11:37
 • 30.
  Europos mokyklų tinklo akademija
  0:10:29
 • 31.
  Prisijungimas prie EMTA mokymo
  0:12:13
 • 32.
  Poreikių ir technologinių sprendimų nustatymas
  0:00:05
 • 33.
  Skaitmeninių priemonių pasirinkimas
  0:05:14
 • 34.
  Interaktyvių technologijų pasirinkimas
  0:10:53
 • 35.
  Lektorės prisistatymas
  0:01:30
 • 36.
  Įvadas apie programą
  0:03:28
 • 37.
  Classroomscreen
  0:00:03
 • 38.
  Kas yra Classroomscreen?
  0:03:18
 • 39.
  Kaip susikurti nemokamą mokytojo paskyrą?
  0:01:24
 • 40.
  Kaip panaudoti Classroomscreen nuotoliniam ugdymui?
  0:03:23
 • 41.
  Kaip susikurti naują darbalaukį?
  0:02:22
 • 42.
  Kaip personalizuoti darbalaukį?
  0:03:51
 • 43.
  Valdiklių valdymas
  0:05:27
 • 44.
  Kaip pasirinkti foną?
  0:03:46
 • 45.
  Kaip nusistatyti „Pasirinkite vardą“ valdiklį?
  0:05:20
 • 46.
  Kaip nustatyti „Kauliukų“ valdiklį?
  0:01:22
 • 47.
  Kaip naudoti „Garso lygis“ valdiklį?
  0:02:18
 • 48.
  Kam naudoti „Žiniasklaida“ valdiklį?
  0:04:16
 • 49.
  Kaip susikurti greitąjį QR kodą?
  0:03:13
 • 50.
  Kaip išnaudoti „Piešimas“ valdiklį?
  0:03:34
 • 51.
  Kaip naudojamas „Teksto rašymas“ valdiklis?
  0:02:39
 • 52.
  Kaip įjungti „Darbo simboliai“ valdiklį?
  0:01:06
 • 53.
  Kada naudingas valdiklis „Šviesoforas“?
  0:01:44
 • 54.
  Kaip nustatyti valdiklį „Laikmatis“?
  0:02:09
 • 55.
  Kaip nustatyti chronometrą?
  0:01:05
 • 56.
  Kaip koreguoti laikrodžio parametrus?
  0:01:03
 • 57.
  Kaip koreguoti kalendoriaus parametrus?
  0:00:43
 • 58.
  Apklausų kūrimas
  0:00:55
 • 59.
  Kokie yra 3 skirtingi klausimų tipai?
  0:06:42
 • 60.
  Kaip išsisaugoti apklausos rezultatus?
  0:01:54
 • 61.
  Grupių sudarymas
  0:00:49
 • 62.
  Kaip susikurti sąrašą?
  0:00:53
 • 63.
  Kaip sudaryti grupes ir suskirstyti mokinius?
  0:00:57
 • 64.
  Kaip pergrupuoti mokinius?
  0:00:39
 • 65.
  Kaip „prisegti“ mokinius?
  0:01:40
 • 66.
  Kaip „išskirti“ mokinius?
  0:02:11
 • 67.
  Kaip užvadinti grupes?
  0:01:07
 • 68.
  Modulio reziume
  0:02:56
 • 69.
  QR kodai
  0:00:03
 • 70.
  Kas yra QR kodas?
  0:02:37
 • 71.
  Kur ir kaip naudojami QR kodai ugdyme(si)?
  0:04:54
 • 72.
  Kokios yra QR kodų generavimo programos?
  0:01:19
 • 73.
  Su kokiomis programomis galima nuskaityti QR kodus?
  0:02:25
 • 74.
  Kaip nusistatyti lietuvių kalbą programoje https://free-qr.com
  0:00:48
 • 75.
  Kokią informaciją galima užkoduoti?
  0:02:35
 • 76.
  Kaip keisti QR kodo spalvas, dydį, kokybę?
  0:04:03
 • 77.
  Kaip išsisaugoti QR kodą?
  0:01:08
 • 78.
  Wordart
  0:00:02
 • 79.
  Wordart- kas tai? Kokie yra pagrindiniai programos įrankiai?
  0:04:09
 • 80.
  Kaip pradėti kurti žodžių debesį ir jį pavadinti?
  0:01:17
 • 81.
  Kaip suvesti/importuoti reikiamus žodžius/tesktą?
  0:02:17
 • 82.
  Kaip pakeisti žodžių debesies formą?
  0:02:59
 • 83.
  Kaip pakeisti teksto šriftus?
  0:02:37
 • 84.
  Kaip parinkti teksto išdėstymą?
  0:03:22
 • 85.
  Kaip stilizuoti žodžių debesį?
  0:02:30
 • 86.
  Kaip parsisiųsti žodžių debesį?
  0:00:46
 • 87.
  Kaip panaudoti emociukus?
  0:03:04
 • 88.
  Plickers
  0:00:03
 • 89.
  Kas tai- plickers?
  0:02:09
 • 90.
  Kaip užsiregistruoti nemokamai versijai?
  0:01:13
 • 91.
  Kaip susikurti klases ir suvesti mokinius?
  0:05:27
 • 92.
  Kaip sukurti klausimus ir turinį?
  0:03:22
 • 93.
  Kaip koreguoti sukurtą informaciją?
  0:03:01
 • 94.
  Kaip susikurti klausimų rinkinius ir priskirti jiems klausimus?
  0:02:56
 • 95.
  Iš kur gauti plickers korteles?
  0:03:22
 • 96.
  Kaip parsisiųsti plickers programėlę?
  0:00:49
 • 97.
  Kaip plickers naudoti klasėje?
  0:00:02
 • 98.
  Kaip prisijumgti į programėlę plickers?
  0:00:54
 • 99.
  Kaip pradėti plickers apklausą?
  0:01:23
 • 100.
  Kaip skanuoti mokinių atsakymus?
  0:02:16
 • 101.
  Kaip pamatyti pateiktus mokinių atsakymus?
  0:03:15
 • 102.
  Kaip susirasti kortelių ir priskirtų mokinių sąrašus?
  0:02:00
 • 103.
  Testas (18 klausimų)

Priskirti

Šis skaitmeninio raštingumo mokymų modulis yra ilgalaikės mokymų programos "Skaitmeninis raštingumas mokytojams: saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas" (49 val.) dalis.

Pedagogams programa gali būti finansuojama iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokymo lėšų skirtų skaitmeninio ugdymo plėtrai (Įsakymas Nr.1532, 2020 spalio 9 d.) - mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimui (PKT).

Didesnėms pedagogų grupėms taikomi atidėti/išskaidyti mokėjimai. Dėl to susisiekite [email protected]

Mokymo aktualumas

Mokymų programa parengta taip, kad atitiktų LR ŠMM ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ISAK-555 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598 redakcija „Reikalavimai mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms“. 

Ši programa skirta visų mokomųjų dalykų mokytojams, kurie nori tobulinti skaitmeninio raštingumo problemų sprendimo srities kompetenciją.

III MODULIS. Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas. 

 • Techninių problemų sprendimas.
 • Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas.
 • Technologinių sprendimų pasirinkimas.
 • Profesinis tobulėjimas.

PROGRAMOS METU ĮGYSITE ŠIŲ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ:

 • Gebėsite savarankiškai prisijungti prie internetinių kompetencijų įsivertinimo erdvių ir jomis naudotis.
 • Gebėsite naudotis Classroomscreen programa pamokos planavimui ir organizavimui.
 • Sužinosite kur ir kaip naudojami QR kodai ugdyme ?
 • Gebėsite QR kodais naudotis savo pamokose.
 • Sužinosite kaip naudotis WordArt programos įrankiais?
 • Gebėsite naudotis Plickers programėle klasėje.
 • Kaip naudoti MENTEP įrankį įsivertinant skaitmenines kompetencijas?
 • Kaip naudoti SELFIE įrankį norint įsivertinti visos švietimo įstaigos skaitmeninį potencialą ir gauti rekomendacijas ?
 • Kaip atlikti DigCompEdu testą įsivertinti skaitmeninėms kopetencijoms?
 • Saugios E erdvės ženklelis - kaip švietimo įstaiga gali prisijungti prie programos ir įsivertinti savo elektroninės erdvės saugumą?
 • Kokias priemonės naudoti norint įsivertinti švietimo įstaigos skaitmenines kompetencijas?
 • Gebėsite identifikuoti kilusias technines problemas ir jas spręsti.

Vertinimų komentarai

Aurimas

Sandra

Jūratė

Diana

Renata

Jurgita

Ilona

Giedrė

Renata

Aurelija

Vilma

Aušra

16 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.85/26 Balsai)

Komentarai
26
Peržiūros
2006

Justina Balsė

justina balse

Lektorė, mokytoja-praktikė

Lektorė Justina Balsė yra IT profesijos mokytoja metodininkė. 2018 m. projekto "Mokome mokytojus profesdionalių IT kompetencijų" lektorė.

Mokymai
5

Giedrė Sudniutė

giedre sudniute

Lektorė, mokytoja-praktikė

Giedrė Sudniutė yra "Saugus internetas" ambasadorė ir "ETwining" projekto mentorė. Lektorė turi didelę patirtį vertinant bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius ar skaitmenines mokymo priemones.

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.