3 modulis: Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas (16 val., 213003339) | Pedagogas.lt

3 modulis: Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas (16 val., 213003339)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

III MODULIS. Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas

1/19

00:00:05

Techninių problemų sprendimas

2/19

00:00:34

Kaip vadinti visas fizines kompiuterio dalis? Pagrindinės sąvokos

00:08:51

Kaip diagnozuoti jūsų kompiuterio problemą?

00:04:34

Ką daryti kai neveikia klaviatūra?

00:05:19

Ką daryti kai neįsijungia kompiuteris?

00:04:01

Ką daryti kai neveikia spausdintuvas?

00:01:53

Ką daryti kai neveikia USB jungtis?

00:02:21

Ką daryti kai neveikia internetas?

00:01:36

Kaip išjungti pakibusią programą, neperkraunant kompiuterio?

00:01:18

Patarimai kaip paspartinti jūsų kompiuterio darbą

00:05:43

Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

3/19

00:00:05

Skaitmeninių komptencijų įsivertinimas

4/19

00:11:16

Bendradarbiavimo internete įgūdžių barometras

00:06:47

Pasitikrinkite IT žinias

00:07:21

Kritinio mąstymo indekso testas

00:03:01

MENTEP pristatymas

00:08:15

MENTEP registracija

00:09:05

MENTEP įrankio naudojimas skaitmeninių kompetencijų įsivertinimui

00:08:31

Švietimo įstaigų įsivertinimo priemonės

5/19

00:00:05

Selfi mokykloms

00:09:15

Saugios E erdvės ženklelis

00:10:42

DigCompEdu testas

00:07:48

Profesinis tobulėjimas

6/19

00:00:05

Įvadas

00:12:22

„Pedagogas.lt“ mokymai

00:05:37

„Draugiškas internetas“ mokymai

00:05:57

„eTwinning“ programa

00:08:23

STEM mokyklos ženklelis

00:11:37

Europos mokyklų tinklo akademija

00:10:29

Prisijungimas prie EMTA mokymo

00:12:13

Poreikių ir technologinių sprendimų nustatymas

7/19

00:00:05

Skaitmeninių priemonių pasirinkimas

00:05:14

Interaktyvių technologijų pasirinkimas

00:10:53

Lektorės prisistatymas

8/19

00:01:30

Įvadas apie programą

9/19

00:03:28

Classroomscreen

10/19

00:00:03

Kas yra Classroomscreen?

00:03:18

Kaip susikurti nemokamą mokytojo paskyrą?

00:01:24

Kaip panaudoti Classroomscreen nuotoliniam ugdymui?

00:03:23

Kaip susikurti naują darbalaukį?

00:02:22

Kaip personalizuoti darbalaukį?

00:03:51

Valdiklių valdymas

11/19

00:05:27

Kaip pasirinkti foną?

00:03:46

Kaip nusistatyti „Pasirinkite vardą“ valdiklį?

00:05:20

Kaip nustatyti „Kauliukų“ valdiklį?

00:01:22

Kaip naudoti „Garso lygis“ valdiklį?

00:02:18

Kam naudoti „Žiniasklaida“ valdiklį?

00:04:16

Kaip susikurti greitąjį QR kodą?

00:03:13

Kaip išnaudoti „Piešimas“ valdiklį?

00:03:34

Kaip naudojamas „Teksto rašymas“ valdiklis?

00:02:39

Kaip įjungti „Darbo simboliai“ valdiklį?

00:01:06

Kada naudingas valdiklis „Šviesoforas“?

00:01:44

Kaip nustatyti valdiklį „Laikmatis“?

00:02:09

Kaip nustatyti chronometrą?

00:01:05

Kaip koreguoti laikrodžio parametrus?

00:01:03

Kaip koreguoti kalendoriaus parametrus?

00:00:43

Apklausų kūrimas

12/19

00:00:55

Kokie yra 3 skirtingi klausimų tipai?

00:06:42

Kaip išsisaugoti apklausos rezultatus?

00:01:54

Grupių sudarymas

13/19

00:00:49

Kaip susikurti sąrašą?

00:00:53

Kaip sudaryti grupes ir suskirstyti mokinius?

00:00:57

Kaip pergrupuoti mokinius?

00:00:39

Kaip „prisegti“ mokinius?

00:01:40

Kaip „išskirti“ mokinius?

00:02:11

Kaip užvadinti grupes?

00:01:07

Modulio reziume

00:02:56

QR kodai

14/19

00:00:03

Kas yra QR kodas?

00:02:37

Kur ir kaip naudojami QR kodai ugdyme(si)?

00:04:54

Kokios yra QR kodų generavimo programos?

00:01:19

Su kokiomis programomis galima nuskaityti QR kodus?

00:02:25

Kaip nusistatyti lietuvių kalbą programoje https://free-qr.com

00:00:48

Kokią informaciją galima užkoduoti?

00:02:35

Kaip keisti QR kodo spalvas, dydį, kokybę?

00:04:03

Kaip išsisaugoti QR kodą?

00:01:08

Wordart

15/19

00:00:02

Wordart- kas tai? Kokie yra pagrindiniai programos įrankiai?

00:04:09

Kaip pradėti kurti žodžių debesį ir jį pavadinti?

00:01:17

Kaip suvesti/importuoti reikiamus žodžius/tesktą?

00:02:17

Kaip pakeisti žodžių debesies formą?

00:02:59

Kaip pakeisti teksto šriftus?

00:02:37

Kaip parinkti teksto išdėstymą?

00:03:22

Kaip stilizuoti žodžių debesį?

00:02:30

Kaip parsisiųsti žodžių debesį?

00:00:46

Kaip panaudoti emociukus?

00:03:04

Plickers

16/19

00:00:03

Kas tai- plickers?

00:02:09

Kaip užsiregistruoti nemokamai versijai?

00:01:13

Kaip susikurti klases ir suvesti mokinius?

00:05:27

Kaip sukurti klausimus ir turinį?

00:03:22

Kaip koreguoti sukurtą informaciją?

00:03:01

Kaip susikurti klausimų rinkinius ir priskirti jiems klausimus?

00:02:56

Iš kur gauti plickers korteles?

00:03:22

Kaip parsisiųsti plickers programėlę?

00:00:49

Kaip plickers naudoti klasėje?

17/19

00:00:02

Kaip prisijumgti į programėlę plickers?

00:00:54

Kaip pradėti plickers apklausą?

00:01:23

Kaip skanuoti mokinių atsakymus?

00:02:16

Kaip pamatyti pateiktus mokinių atsakymus?

00:03:15

Kaip susirasti kortelių ir priskirtų mokinių sąrašus?

00:02:00

Testas

18/19

00:00:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

19/19

Šis skaitmeninio raštingumo mokymų modulis yra ilgalaikės mokymų programos "Skaitmeninis raštingumas mokytojams: saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas" (49 val.) dalis.

Pedagogams programa gali būti finansuojama iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokymo lėšų skirtų skaitmeninio ugdymo plėtrai (Įsakymas Nr.1532, 2020 spalio 9 d.) - mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimui (PKT).

Didesnėms pedagogų grupėms taikomi atidėti/išskaidyti mokėjimai. Dėl to susisiekite [email protected]

Mokymo aktualumas

Mokymų programa parengta taip, kad atitiktų LR ŠMM ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ISAK-555 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598 redakcija „Reikalavimai mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms“. 

Ši programa skirta visų mokomųjų dalykų mokytojams, kurie nori tobulinti skaitmeninio raštingumo problemų sprendimo srities kompetenciją.

III MODULIS. Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas. 

 • Techninių problemų sprendimas.
 • Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas.
 • Technologinių sprendimų pasirinkimas.
 • Profesinis tobulėjimas.

PROGRAMOS METU ĮGYSITE ŠIŲ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ:

 • Gebėsite savarankiškai prisijungti prie internetinių kompetencijų įsivertinimo erdvių ir jomis naudotis.
 • Gebėsite naudotis Classroomscreen programa pamokos planavimui ir organizavimui.
 • Sužinosite kur ir kaip naudojami QR kodai ugdyme ?
 • Gebėsite QR kodais naudotis savo pamokose.
 • Sužinosite kaip naudotis WordArt programos įrankiais?
 • Gebėsite naudotis Plickers programėle klasėje.
 • Kaip naudoti MENTEP įrankį įsivertinant skaitmenines kompetencijas?
 • Kaip naudoti SELFIE įrankį norint įsivertinti visos švietimo įstaigos skaitmeninį potencialą ir gauti rekomendacijas ?
 • Kaip atlikti DigCompEdu testą įsivertinti skaitmeninėms kopetencijoms?
 • Saugios E erdvės ženklelis - kaip švietimo įstaiga gali prisijungti prie programos ir įsivertinti savo elektroninės erdvės saugumą?
 • Kokias priemonės naudoti norint įsivertinti švietimo įstaigos skaitmenines kompetencijas?
 • Gebėsite identifikuoti kilusias technines problemas ir jas spręsti.

Lektoriai

Giedrė Sudniutė

Giedrė Sudniutė

Giedrė Sudniutė yra "Saugus internetas" ambasadorė ir "ETwining" projekto mentorė. Lektorė turi didelę patirtį vertinant bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius ar skaitmenines mokymo priemones.

Justina Balsė

Justina Balsė

Lektorė Justina Balsė yra IT profesijos mokytoja metodininkė. 2018 m. projekto "Mokome mokytojus profesdionalių IT kompetencijų" lektorė.

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui
 • Praktinės užduotys

Atsiliepimai