7 modulis: Vertinimo įrankiai nuotoliniame ugdyme (5 val. 211000946) | Pedagogas.lt

7 modulis: Vertinimo įrankiai nuotoliniame ugdyme (5 val. 211000946)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Anonsas

1/7

00:01:36

TedEd programa

2/7

00:00:05

TedEd naudotojo sukūrimas, programos teikiamos galimybės

00:04:40

TedEd pamokos, paremtos vaizdo medžiaga sukūrimas ir dalijimasis su mokiniais

00:09:01

Mentimeter

3/7

00:00:05

Registracija

00:02:13

Naudotojo paskyra ir galimybės

00:01:54

Interaktyvaus pristatymo rengimas: temos, turinys, pritaikymas

00:08:55

Interaktyvaus pristatymo pateikimas klasei

00:07:31

Ką mato bei kaip Mentimeter parengtoje pamokoje dalyvauja mokiniai

00:05:21

Quizalize

4/7

00:00:05

Quizalize programa ir jos paskirtis. Vartotojo sukūrimas

00:02:53

Klasių kūrimas Quzalize programoje bei mokinių priskyrimas klasei.

00:04:52

Užduočių kūrimas Quzalize programoje

00:04:17

Užduočių redagavimas ir priskyrimas klasei

00:05:31

Užduoties peržiūra mokinio aplinkoje

00:02:55

Užduoties paskyrimo mokiniams būdai

00:02:37

Užduočių diferencijavimas skirtingų gebėjimų mokiniams

00:03:02

Mokinių pasiekimų peržiūra ir analizė

00:04:29

Kitų autorių sukurtų testų pritaikymas savo klasei

00:01:53

Kahoot

5/7

00:14:43

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

6/7

Testas

7/7

00:00:00


Vertinimas nuotoliniu būdu – tai mokinių gebėjimų ir pasiekimų iliustracijų ar įrodymų, pateiktų skaitmeninėmis technologijomis, vertinimas, grįžtamojo ryšio gavimas ir teikimas. Vertinimas apima ugdomąjį (formuojamąjį) ir apibendrinamąjį vertinimus, o skaitmeninės priemonės ir įrankiai leidžia kaupti informaciją apie besimokančiųjų gebėjimus ir pasiekimus.
Šių mokymų metu patobulinsite profesinę pedagogų kompetenciją pagal „DIGCOMPEDU“ sistemą.

Ugdomasis vertinimas skaitmeninėje aplinkoje leidžia diagnozuoti mokymo(si) poreikius ir pagal juos diferencijuoti užduotis, fiksuoti pasiektą mokymosi pažangą ir planuoti būsimą pažangą. 

Mokymai skirti  visų dalykų pedagogams, norintiems išmokti kurti interaktyvius mokymosi objektus su mokymosi stebėjimo ir pažangos vertinimo galimybe savo dalykų mokymui ir pasiekimų vertinimui, diferencijuoti užduotis pagal mokinių pasiekimus, gauti greitą grįžtamąjį ryšį apie mokinių pasiekimų lygį. 

Vertinimo įrankiai nuotoliniame ugdyme :

 • Vertinimas per TedEd platforma
 • Vertinimas per Mentimeter platforma
 • Vertinimo įrankis Quizalize
 • Vertinimas per Kahoot platforma

Mokymo metu sužinosite:

 • Kaip kurti skaitmeninius mokymosi objektus su mokinių pažangos stebėjimo galimybe.
 • Kaip susikurti vartotoją pateiktose vertinimo platformose. 
 • Kaip sukurti apklausas, viktorinas, testus.
 • Kaip fiksuoti ir stebėti mokinių pažangą.
 • Kaip kurti vaizdo medžiaga paremtą pamoką su užduotimis ir diskusijų erdvėmis.
 • Kaip pritaikyti kitų autorių parengtus testus savo ugdomajam dalykui.
 • Kaip dalintis sukurtais mokymosi objektais. 

Po mokymo gebėsite:

 • Kurti ir adaptuoti skaitmeninius išteklius 
 • Vertinti mokinių pasiekimus skaitmeninėje aplinkoje
 • Sukurti mokomąjam dalykui tinkamus testus ir apklausas.
 • Valdyti skaitmenines technologijas įtraukiant mokinius į aktyvų mokymąsi. 
   

Lektoriai

Veronika Naumovaitė

Veronika Naumovaitė

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytoja.

Daugiau apie lektorių

Eglė Vaivadienė

Eglė Vaivadienė

Lektorė Eglė Vaivadienė yra Nacionalinės švietimo agentūros, ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė. Eglė nuolatos dalyvauja įvairiose švietimo tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose.

Daugiau apie lektorių

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Praktinės užduotys

Atsiliepimai