7 modulis: Vertinimo įrankiai nuotoliniame ugdyme (5 val. 211000946)

 • 1.
  Anonsas
  0:01:36
 • 2.
  TedEd programa
  0:00:05
 • 3.
  TedEd naudotojo sukūrimas, programos teikiamos galimybės
  0:04:40
 • 4.
  TedEd pamokos, paremtos vaizdo medžiaga sukūrimas ir dalijimasis su mokiniais
  0:09:01
 • 5.
  Mentimeter
  0:00:05
 • 6.
  Registracija
  0:02:13
 • 7.
  Naudotojo paskyra ir galimybės
  0:01:54
 • 8.
  Interaktyvaus pristatymo rengimas: temos, turinys, pritaikymas
  0:08:55
 • 9.
  Interaktyvaus pristatymo pateikimas klasei
  0:07:31
 • 10.
  Ką mato bei kaip Mentimeter parengtoje pamokoje dalyvauja mokiniai
  0:05:21
 • 11.
  Quizalize
  0:00:05
 • 12.
  Quizalize programa ir jos paskirtis. Vartotojo sukūrimas
  0:02:53
 • 13.
  Klasių kūrimas Quzalize programoje bei mokinių priskyrimas klasei.
  0:04:52
 • 14.
  Užduočių kūrimas Quzalize programoje
  0:04:17
 • 15.
  Užduočių redagavimas ir priskyrimas klasei
  0:05:31
 • 16.
  Užduoties peržiūra mokinio aplinkoje
  0:02:55
 • 17.
  Užduoties paskyrimo mokiniams būdai
  0:02:37
 • 18.
  Užduočių diferencijavimas skirtingų gebėjimų mokiniams
  0:03:02
 • 19.
  Mokinių pasiekimų peržiūra ir analizė
  0:04:29
 • 20.
  Kitų autorių sukurtų testų pritaikymas savo klasei
  0:01:53
 • 21.
  Kahoot
  0:14:43
 • 22.
  Testas (8 klausimų)

Priskirti


Vertinimas nuotoliniu būdu – tai mokinių gebėjimų ir pasiekimų iliustracijų ar įrodymų, pateiktų skaitmeninėmis technologijomis, vertinimas, grįžtamojo ryšio gavimas ir teikimas. Vertinimas apima ugdomąjį (formuojamąjį) ir apibendrinamąjį vertinimus, o skaitmeninės priemonės ir įrankiai leidžia kaupti informaciją apie besimokančiųjų gebėjimus ir pasiekimus.
Šių mokymų metu patobulinsite profesinę pedagogų kompetenciją pagal „DIGCOMPEDU“ sistemą.

Ugdomasis vertinimas skaitmeninėje aplinkoje leidžia diagnozuoti mokymo(si) poreikius ir pagal juos diferencijuoti užduotis, fiksuoti pasiektą mokymosi pažangą ir planuoti būsimą pažangą. 

Mokymai skirti  visų dalykų pedagogams, norintiems išmokti kurti interaktyvius mokymosi objektus su mokymosi stebėjimo ir pažangos vertinimo galimybe savo dalykų mokymui ir pasiekimų vertinimui, diferencijuoti užduotis pagal mokinių pasiekimus, gauti greitą grįžtamąjį ryšį apie mokinių pasiekimų lygį. 

Vertinimo įrankiai nuotoliniame ugdyme :

 • Vertinimas per TedEd platforma
 • Vertinimas per Mentimeter platforma
 • Vertinimo įrankis Quizalize
 • Vertinimas per Kahoot platforma

Mokymo metu sužinosite:

 • Kaip kurti skaitmeninius mokymosi objektus su mokinių pažangos stebėjimo galimybe.
 • Kaip susikurti vartotoją pateiktose vertinimo platformose. 
 • Kaip sukurti apklausas, viktorinas, testus.
 • Kaip fiksuoti ir stebėti mokinių pažangą.
 • Kaip kurti vaizdo medžiaga paremtą pamoką su užduotimis ir diskusijų erdvėmis.
 • Kaip pritaikyti kitų autorių parengtus testus savo ugdomajam dalykui.
 • Kaip dalintis sukurtais mokymosi objektais. 

Po mokymo gebėsite:

 • Kurti ir adaptuoti skaitmeninius išteklius 
 • Vertinti mokinių pasiekimus skaitmeninėje aplinkoje
 • Sukurti mokomąjam dalykui tinkamus testus ir apklausas.
 • Valdyti skaitmenines technologijas įtraukiant mokinius į aktyvų mokymąsi. 
   

Vertinimų komentarai

Ilona

Liucina

Jolanta
Laba diena. Ačiū už naudinga informacija darbe panaudosiu. Jolanta

Sigutė
Trumpai ir aiškiai.

Kristina

Renata

Inga

Giedrė

Linas
Puikiai parengta programa.

Natalja

Vita
Sveiki. Įdomi informacija.

Rima
Labai naudinga, originali patirtis. Sėkmės, rengiant naujus mokymus!

5 val.
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.87/69 Balsai)

Komentarai
69
Peržiūros
2901

Eglė Vaivadienė

egle vaivadiene

Lektorė

Lektorė Eglė Vaivadienė yra Nacionalinės švietimo agentūros, ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė. Eglė nuolatos dalyvauja įvairiose švietimo tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose.

Mokymai
7

Veronika Naumovaitė

veronika naumovaite

Mokytoja

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytoja.

Mokymai
5

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.