Aktyvumo ir/ar dėmesio sutrikimų turintis pradinukas mano klasėje: kaip galiu jam padėti?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/4

00:01:20

Elgesio ar (ir) emocijų sutrikimų klasifikacija

00:01:10

Vaikų literatūroje ir animacijoje yra daug veikėjų, kuriems galime įtarti ADS apraiškas

00:00:37

Aktyvumo ir dėmesio paplitimas

00:01:58

Aktyvumo ir/ar dėmesio sutrikimas – neurobiologinės kilmės

00:02:53

Gretutiniai ADS sutrikimai

00:03:35

Vaikas su aktyvumo ir/ar dėmesio sutrikimu pradeda lankyti mokyklą: ką vertėtų žinoti mokytojui

00:08:44

Svarbiausias pagalbos vaikui, turinčiam ADS sutrikimą, principas – kompleksinė pagalba, siekiant vaikui padėti įveikti kasdieninius iššūkius

00:02:38

Vaiko dėmesingumo ugdymo sąlygos

00:03:34

Dėmesingo įsisąmoninimo ugdymas

00:03:41

Dėmesingo įsisąmoninimo priemonė

00:01:03

Dėmesys ir jo savybės: intensyvumas

00:03:12

Dėmesio koncentraciją lavinančios užduotys: loginės pastabumo užduotys

00:05:11

Dėmesio savybė: apimtis, perkėlimas

00:01:46

Dėmesio perkėlimą lavinančios užduotys: strategavimo užduotys

00:03:47

Dėmesio savybė: paskirstymas

00:00:49

Dėmesio savybė: patvarumas (išlaikymas)

00:01:46

Dėmesio patvarumą lavinančios užduotys: skirtumų radimo užduotys

00:03:20

Mokymo medžiagos pateikimas ADS turinčiam vaikui

00:02:36

Aktyvumo valdymas

00:03:54

Savireguliacijai gerinti: saviinstrukcija

00:01:53

Savistabai ir savikontrolei..

00:04:11

Impulsyvumui mažinti: elgesio pasekmių numatymas

00:02:48

Reakcijos į vaiko su ADS netinkamą elgesį ydingas ratas

00:07:09

Netinkamo elgesio keitimo pagrindas

00:05:03

Elgesio taisyklės

00:00:57

Jei netinkamas vaiko elgesys nesibaigia...

00:02:42

Bausmė: pašalinimas iš klasės

00:01:55

Suaugusių savijauta

00:02:41

Klausimų - atsakymų sesija

2/4

00:12:42

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

3/4

Testas

4/4

00:00:00

Mokymo medžiaga

Šis mokymas yra ilgalaikės programos „Pradinio ugdymo mokytojų akademija: įtraukusis ugdymas, inovatyvūs ugdymo metodai, psichologija“ (40 val. ) dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 3 val. KT pažymas. 

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimai pasižymi išreikštu nedėmesingumu, impulsyvumu ar/ir sunkumais reguliuoti savo elgesį. Šie sutrikimai dažniausiai nepasiduoda intervencijoms, taikomoms bendrojo ugdymo aplinkoje, todėl mokytojams labai svarbu nuolat gilinti savo žinias apie šiuos sutrikimus siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos bei sumažinti netinkamo elgesio apraiškas mokykloje.

Mokymo metu sužinosite:

 • kaip geriau suprasti vaikus, turinčių dėmesio ir/ar aktyvumo sutrikimą?
 • kaip mokytojui apie sutrikimą kalbėti su vaiku, jo tėvais?
 • kaip galima būtų padėti vaikams ugdyti dėmesingumą? 
 • kokią pagalbą vaikams, turintiems dėmesio ir/ar aktyvumo sutrikimą, gali teikti pradinių klasių mokytojas?
 • kokią pagalbą mokykloje gali teikti psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas ir kaip paskatinti vaiką priimti pagalbą?

Po mokymo gebėsite:

 • seminare įgytos žinios padės atpažinti aktyvumo ir/ar dėmesio sutrikimų turinčius vaikus;
 • mokytojai turės galimybę papildyti savo žinojimą, kaip galima ugdyti vaikų dėmesingumą ir savikontrolę;
 • konkrečių probleminių situacijų analizė suteiks mokytojams galimybę pritaikyti įgytas žinias savo darbe.

Mokymą sudaro:

 • praktiniai pavyzdžiai;
 • rekomendacijos;
 • atmintinės;
 • situacijų analizės.

Lektoriai

Atsiliepimai