Aktyvumo ir/ar dėmesio sutrikimų turintis pradinukas mano klasėje: kaip galiu jam padėti?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/32

00:01:20

Elgesio ar (ir) emocijų sutrikimų klasifikacija

2/32

00:01:10

Vaikų literatūroje ir animacijoje yra daug veikėjų, kuriems galime įtarti ADS apraiškas

3/32

00:00:37

Aktyvumo ir dėmesio paplitimas

4/32

00:01:58

Aktyvumo ir/ar dėmesio sutrikimas – neurobiologinės kilmės

5/32

00:02:53

Gretutiniai ADS sutrikimai

6/32

00:03:35

Vaikas su aktyvumo ir/ar dėmesio sutrikimu pradeda lankyti mokyklą: ką vertėtų žinoti mokytojui

7/32

00:08:44

Svarbiausias pagalbos vaikui, turinčiam ADS sutrikimą, principas – kompleksinė pagalba, siekiant vaikui padėti įveikti kasdieninius iššūkius

8/32

00:02:38

Vaiko dėmesingumo ugdymo sąlygos

9/32

00:03:34

Dėmesingo įsisąmoninimo ugdymas

10/32

00:03:41

Dėmesingo įsisąmoninimo priemonė

11/32

00:01:03

Dėmesys ir jo savybės: intensyvumas

12/32

00:03:12

Dėmesio koncentraciją lavinančios užduotys: loginės pastabumo užduotys

13/32

00:05:11

Dėmesio savybė: apimtis, perkėlimas

14/32

00:01:46

Dėmesio perkėlimą lavinančios užduotys: strategavimo užduotys

15/32

00:03:47

Dėmesio savybė: paskirstymas

16/32

00:00:49

Dėmesio savybė: patvarumas (išlaikymas)

17/32

00:01:46

Dėmesio patvarumą lavinančios užduotys: skirtumų radimo užduotys

18/32

00:03:20

Mokymo medžiagos pateikimas ADS turinčiam vaikui

19/32

00:02:36

Aktyvumo valdymas

20/32

00:03:54

Savireguliacijai gerinti: saviinstrukcija

21/32

00:01:53

Savistabai ir savikontrolei..

22/32

00:04:11

Impulsyvumui mažinti: elgesio pasekmių numatymas

23/32

00:02:48

Reakcijos į vaiko su ADS netinkamą elgesį ydingas ratas

24/32

00:07:09

Netinkamo elgesio keitimo pagrindas

25/32

00:05:03

Elgesio taisyklės

26/32

00:00:57

Jei netinkamas vaiko elgesys nesibaigia...

27/32

00:02:42

Bausmė: pašalinimas iš klasės

28/32

00:01:55

Suaugusių savijauta

29/32

00:02:41

Klausimų - atsakymų sesija

30/32

00:12:42

Testas

31/32

00:00:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

32/32

Mokymo medžiaga

Šis mokymas yra ilgalaikės programos „Pradinio ugdymo mokytojų akademija: įtraukusis ugdymas, inovatyvūs ugdymo metodai, psichologija“ (40 val. ) dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 3 val. KT pažymas. 

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimai pasižymi išreikštu nedėmesingumu, impulsyvumu ar/ir sunkumais reguliuoti savo elgesį. Šie sutrikimai dažniausiai nepasiduoda intervencijoms, taikomoms bendrojo ugdymo aplinkoje, todėl mokytojams labai svarbu nuolat gilinti savo žinias apie šiuos sutrikimus siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos bei sumažinti netinkamo elgesio apraiškas mokykloje.

Mokymo metu sužinosite:

 • kaip geriau suprasti vaikus, turinčių dėmesio ir/ar aktyvumo sutrikimą?
 • kaip mokytojui apie sutrikimą kalbėti su vaiku, jo tėvais?
 • kaip galima būtų padėti vaikams ugdyti dėmesingumą? 
 • kokią pagalbą vaikams, turintiems dėmesio ir/ar aktyvumo sutrikimą, gali teikti pradinių klasių mokytojas?
 • kokią pagalbą mokykloje gali teikti psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas ir kaip paskatinti vaiką priimti pagalbą?

Po mokymo gebėsite:

 • seminare įgytos žinios padės atpažinti aktyvumo ir/ar dėmesio sutrikimų turinčius vaikus;
 • mokytojai turės galimybę papildyti savo žinojimą, kaip galima ugdyti vaikų dėmesingumą ir savikontrolę;
 • konkrečių probleminių situacijų analizė suteiks mokytojams galimybę pritaikyti įgytas žinias savo darbe.

Mokymą sudaro:

 • praktiniai pavyzdžiai;
 • rekomendacijos;
 • atmintinės;
 • situacijų analizės.

Lektoriai

Rūta Misiulienė

Rūta Misiulienė

Psichologė, konsultantė

Daugiau apie lektorių

Atsiliepimai