Aplinkos pritaikymas skirtingiems vaikų poreikiams. TD '24 | Pedagogas.lt

Aplinkos pritaikymas skirtingiems vaikų poreikiams. TD '24

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/25

00:02:46

Pokyčiai mokymesi

2/25

00:02:05

Įtraukiojo ugdymo sąlygos

3/25

00:01:13

Ikimokyklinio ugdymo tikslas

4/25

00:01:01

Sveikas ir saugus vaikas

5/25

00:02:20

Ugdymo įstaigoje turėtų būti šių paskirčių erdvės

6/25

00:03:06

Aplinkai keliami reikalavimai

7/25

00:01:36

Aplinkos komponentai

8/25

00:01:02

 A. Maslow poreikių hierarchija

9/25

00:04:41

Kuriant aplinką svarbu atsižvelgti į vaiką

10/25

00:03:08

Tinkamai parinkta aplinka vaikui leidžia

11/25

00:02:16

Mokymosi aplinkos individualizavimas

12/25

00:03:25

Aktyvios padėtys

13/25

00:02:14

Dėmesio koncentracijos išlaikymas

14/25

00:01:29

Galimybė atsipalaiduoti

15/25

00:01:02

Dėmesys – įvairūs lavinimo stiliai

16/25

00:01:52

Pojūčių lavinimas

17/25

00:02:00

Aplinka pritaikyta taip, kad būtų įtraukti vaikai, turintys specialių poreikių

18/25

00:01:36

Metodinės rekomendacijos pritaikant aplinką specialiųjų poreikių vaikams

19/25

00:06:01

Pedagoginė sistema: Gera pradžia

20/25

00:06:06

Valdorfo pedagogika

21/25

00:04:46

Marijos Montessori pedagoginė sistema

22/25

00:08:13

Klausimų - atsakymų sesija

23/25

00:10:25

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

24/25

Testas

25/25

Mokymo medžiaga

Informacija

 Šis mokymas yra tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Tūkstantmečio darželis '24“ dalis. Programos dalyviai seminare dalyvauja NEMOKAMAI.


Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 2 val. KT pažymėjimus. 

Vienas iš švietimo uždavinių – sudaryti kokybiškas sąlygas kiekvieno ugdytinio individualių gebėjimų plėtojimui. Akcentuojama, kad vaikai ugdosi skirtingais būdais ir sugaišta skirtingą laiko kiekį.  Norint sukurti optimalią erdvę edukacijai, ją reikia pritaikyti individualiems vaikų poreikiams.  Šių mokymų tikslas – suteikti mokymų dalyviams teorinių žinių bei praktinių pavyzdžių apie aplinkos pritaikymo galimybes skirtingiems vaikų poreikiams. 

Vaikai ugdosi skirtingais būdais ir sugaišta skirtingą laiko kiekį. Vieni jų mokydamiesi mėgsta sėdėti ramiai, kitiems būtina išlieti susikaupusią energiją. Vieni vaikai geriausiai išmoksta mokydamiesi individualiai, o kiti – mokydamiesi grupėse. Kai ugdytinis sąveikauja su jį supančia aplinka, jis tampa aktyviu ugdymo proceso dalyviu, remiasi savo patirtimi, sukauptomis žiniomis, formuoja sąvokas ir prasmes.


Mokymo metu sužinosite:

  • apie tai, kaip skirtingai ugdytiniai gali sąveikauti su juos supančia aplinka;
  • kad aplinka gali būti svarbus aspektas, kuris skatins vaiką plėtoti savo individualius gebėjimus.


Mokymų metu drauge su lektore:

  • analizuosite tiek vidinės, tiek išorinės aplinkos poveikį vaiko ugdymui/si;
  • įgysite teorinių žinių bei praktinių pavyzdžių apie aplinkos pritaikymo galimybes skirtingiems vaikų poreikiams. 


Lektoriai

doc.dr. Giedrė Adomavičienė

doc.dr. Giedrė Adomavičienė

socialinių (edukologijos) mokslų daktarė, dr., docentė, biologijos mokytoja metodininkė

Atsiliepimai