Asmens duomenų apsauga švietimo įstaigose.

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Apibendrinimas

1/11

00:01:07

Prezentacija

2/11

00:01:02

Asmens duomenų apsaugos samprata, tvarkymo principai švietimo įstaigose

3/11

00:03:55

Asmens duomenų teisinis reglamentavimas teisės aktuose bendrieji principai

00:03:34

Asmens duomenys

00:03:46

Asmens duomenų tvarkymas

00:01:46

Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas

00:03:13

Asmens duomenų apsaugos samprata

00:04:55

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

00:02:33

Asmens duomenų subjektai. Jų teisės bei pareigos

00:05:37

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai reikalavimai

4/11

00:01:09

Kas gali tvarkyti asmens duomenis ir kokie jiems keliami reikalavimai

00:04:12

Vaikų duomenys – jų tvarkymo ypatumai

00:02:05

Kokie keliami reikalavimai dėl skirtingų asmens duomenų kategorijų tvarkymo

00:02:52

Vaikų filmavimas, fotografavimas, viešinimas klasėse, tėvų sutikimo davimas

00:10:30

Adminstruojami duomenys ir bylos

00:06:39

Darbuotojų, pedagogų asmens duomenų tvarkymas

5/11

00:00:45

Bendrieji principai tvarkant būsimų ir esamų darbuotojų duomenis, darbuotojų teisė į privatumą

00:09:15

Darbo vietos filmavimas ir/ar įrašymas

00:07:47

Darbuotojo apmokymas, konfidencialių sutarčių pasirašymas

00:03:05

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

6/11

00:00:22

Samprata

00:02:54

Funkcijos

00:02:01

Keliami reikalavimai, atsakomybė

00:02:08

Rekomenduojami 12 esminių žingsių, ruošiantis įgyvendinti naujai keliamus reikalavimus

7/11

00:00:46

Sąmoningumas

00:00:31

Duomenų/dokumentų auditas

00:01:12

Dokumentacijos peržiūra ir pasiruošimas

00:01:26

Įvertinti subjektams suteiktas teises

00:05:47

Pasiruošti subjektų prašymų vertinimui

00:01:42

Teisinių pagrindų, tvarkant duomenis, peržiūra

00:01:34

Sutikimų formų peržiūra

00:03:08

Vaikų duomenų/sutikimų rinkimas

00:01:11

Saugumo pažeidimo aprašai

00:01:26

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

00:00:26

Asmens duomenų apsaugos paskyrimas

00:00:37

Tarptautinis elementas

00:00:33

Atsakomybė/galimos baudos už asmens duomenų apsaugos pažeidimus

8/11

00:00:25

Administracinė

00:03:39

Civilinė

00:01:50

Baudžiamoji

00:01:23

Drausminė

00:01:01

Atmintinė, kokius veiksmus reikia atlikti ir kokius dokumentus pasiruošti

9/11

00:00:25

Veiksmų planas

00:06:25

Galimos dokumentacijos pasiruošimas

00:09:24

Asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašai

00:01:57

Kas turi būti duomenų tvarkymo veiklos įrašuose

00:02:38

Testas

10/11

00:00:00

Testas

11/11

00:00:00

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalaus daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos bendrovės ir įmonės - tame tarpe ir švietimo įstaigų. Reglamentas nustatys daugybę naujų pareigų. Pasiruošimu reglamentui būtina pasirūpinti jau dabar.
Šis video mokymas orientuotas į švietimo įstaigų darbuotojus. Mokymo metu dalyviai susidarys aiškų planą, kaip tinkamai pasirengti dokumentus, tvarkant asmens duomenis, bei nusistatyti aiškią dokumentų struktūrą ir jų turinį.

Kam skirtas Mokymas:
•    švietimo įstaigų vadovams;
•    pedagogams;
•    teisininkams.

Nauda Dalyviams:
Sužinosite asmens duomenų apsaugos tvarkymo principus švietimo įstaigose, pasiruošite tinkamai vykdyti ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir tokiu būdu išvengsite milžiniškų baudų.

 

 

 

Lektoriai

Mokymo medžiaga