Atnaujinta matematikos ugdymo programa: duomenų interpretavimas. | Pedagogas.lt

Atnaujinta matematikos ugdymo programa: duomenų interpretavimas.

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/12

00:01:56

5 temų mokymų programa

2/12

00:02:08

4 klasė

3/12

00:02:45

5 klasė

4/12

00:02:26

6 klasė

5/12

00:01:42

7 klasė

6/12

00:04:08

7 klasė. Imčių sudarymo būdai

00:07:07

8 klasė

7/12

00:03:49

8 klasė. Sukauptasis dažnis ir jo grafikas

00:02:39

8 klasė. Dėžutė su ūsais

00:04:27

9 klasė

8/12

00:06:49

9 klasė Statistinis ryšys tarp dviejų kintamųjų (stebimų požymių) reikšmių

00:04:19

9 klasė Taškinės (sklaidos) diagramos

00:09:39

10 klasė

9/12

00:03:16

IV klasė (A ir B)

10/12

00:03:22

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

11/12

Pažyma

12/12

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Praktinės užduotys

2022 m. patvirtintoje matematikos bendrojoje programoje skiriamas labai didelis  dėmesys duomenų interpretavimo turinio sričiai. Šią temą nagrinėti pradedama nuo pirmos klasės ir tęsiama iki pagrindinio ugdymo pabaigos. Duomenų interpretavimas nėra visiškai naujas dalykas, tačiau atnaujintoje matematikos bendrojoje programoje atsiranda šios turinio srities naujovių. Mokytojams tai kelia daug klausimų, todėl aktualu šios temos mokymo ypatumus aptarti detaliau.Mokymo metu sužinosite:

 • Kaip duomenų interpretavimas atsispindi 2022 m. matematikos bendrojoje programoje?
 • Kaip paveikiai planuoti duomenų interpretavimo temas konkrečioje klasėje?
 • Kaip tinkamai pateikti teorinę medžiagą apie duomenų interpretavimą?
 • Kaip taikyti žinias apie duomenų interpretavimą įvairaus konteksto uždaviniams spręsti?


 Po mokymo gebėsite:

 • Susidaryti nuoseklų duomenų interpretavimo temos mokymo planą.
 • Parinkti koncentruotą teorinę medžiagą apie duomenų interpretavimą.
 • Parinkti/sukurti metodinę medžiagą duomenų interpretavimo mokymui.

Atsiliepimai

Lektoriai

Aistė Venclovienė

Aistė Venclovienė

Mokytoja, matematikos metodinių leidinių bendraautorė

Vilija Šileikienė

Vilija Šileikienė

Matematikos mokytoja ekspertė, Lietuvos Matematikos Mokytojų asociacijos (LMMA) valdybos narė.